Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

OMX AB (publ) -yhtiön (”OMX”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19. elokuuta 2005 klo 12.00 Ruotsin aikaa OMX:n pääkonttorissa Tukholmassa osoitteessa Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen). Ilmoittautuminen ym. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä VPC AB:n (”VPC”) ylläpitämään osakeluetteloon viimeistään tiistaina 9. elokuuta 2005. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan joko postitse osoitteeseen OMX AB (publ), 105 78 Stockholm, Sverige, tai puhelimitse numeroon +46 8 405 60 00, viimeistään keskiviikkona 17. elokuuta 2005 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osallistujan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja avustajien määrä. Ilmoittautua voi myös OMX:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com. Valtakirjat, rekisteriotteet tai muut kelpoisuuden osoittavat asiakirjat tulee toimittaa yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään keskiviikkona 17. elokuuta yhtiökokoukseen osallistumisen helpottamiseksi. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity pankin tai arvopaperivälittäjän kautta ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on rekisteröitävä osakkeensa tilapäisesti uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssa. Kyseinen uudelleen rekisteröiminen on tehtävä viimeistään tiistaina 9. elokuuta 2005. Osakkeenomistajan on hyvissä ajoin pyydettävä tilapäistä rekisteröintiä hallintarekisterin pitäjältä. Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (”APK”) arvo-osuusjärjestelmään Ne suomalaiset osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröityinä APK:n arvo-osuusjärjestelmään, ovat VPC:ssa hallintarekisteröityinä. APK rekisteröi osakkeenomistajat automaattisesti tilapäisesti rekisteriin maanantaina 8. elokuuta 2005. Kyseisten suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity tanskalaisessa Værdipapircentralenissa Tanskalaisten osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Tanskan arvopaperikeskuksessa (Værdipapircentralen), on annettava osakkeensa rekisteröitäviksi uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssä saadakseen osallistumis- ja äänioikeuden yhtiökokoukseen. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään perjantaina 5. elokuuta 2005 klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa. Ilmoittautuminen ja uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö toimitetaan Danske Bankiin postitse osoitteeseen Danske Bank A/S, 4535 Aktiebog, Holmens Kanal 2–12, 1092 København K, Danmark, puhelimitse +45 4339 2885 tai faksilla +45 4339 4669. Danske Bank toimittaa saapuneet ilmoittautumiset maanantaina 8. elokuuta 2005 edelleen OMX:ään ja huolehtii tarvittaessa ilmoitettujen osakkeiden rekisteröinnistä VPC:ssä. EHDOTUS KOKOUKSEN ESITYSLISTAKSI 1. Kokouksen avaus. 2. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta. 3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen. 4. Esityslistan hyväksyminen. 5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. 6. Yhtiökokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 7. Hallituksen jäsenen valinta. 8. Ehdotus hallituksen jäsenen palkkioksi. 9. Kokouksen päättäminen. PÄÄTÖSEHDOTUKSET Kohta 7 – Hallituksen jäsenen valinta Adine Grate Axén, Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Tarmo Korpela, Henrik Normann, Markku Pohjola ja Olof Stenhammar valittiin hallituksen jäseniksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 7. huhtikuuta 2005. Henrik Normann erosi hallituksesta 1. kesäkuuta 2005. Nimitysvaliokunta ehdottaa että Hans Munk Nielsen valitaan hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Mikäli nimitysvaliokunnan esitys hyväksytään, hallituksen jäsenet ovat vaalin jälkeen Adine Grate Axén, Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Tarmo Korpela, Hans Munck Nielsen, Markku Pohjola ja Olof Stenhammar. Nimitysvaliokunnan ehdotusta tukevat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 35 prosenttia yhtiön koko osakekannasta ja äänistä. Hans Munk Nielsen (synt. 1946) on tanskalaisen TDC A/S:n toimitus- ja rahoitusjohtaja. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana muun muassa CMO Fondenissa ja varapuheenjohtajana lukuisissa TDC-konsernin yhtiöissä. Hän on hallituksen jäsenenä Nordea Investissä ja Kööpenhaminan Pörssissä. Lisätietoa nimitysvaliokunnasta löytyy OMX:n kotisivuilta www.omxgroup.com. Kohta 8 – Ehdotus hallituksen jäsenen palkkioksi Henrik Normann on ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenen palkkiosta jäsenyytensä lyhyyden vuoksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituspalkkio Hans Munk Nielsenille olisi 200 000 Ruotsin kruunua (kuten muillekin hallituksen jäsenille puheenjohtajaa lukuun ottamatta), vähennettynä summalla joka vastaa osuudeltaan sitä aikaa vuoden 2005 varsinaisesta yhtiökokouksesta laskettuna jolloin Hans Munk Nielsen ei ole ollut hallituksen jäsen. Henkilötietoja, jotka osakkeenomistaja on antanut yhtiölle, käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvän rekisteröinnin ja käsittelyn yhteydessä. Tukholmassa heinäkuussa 2005 OMX AB (publ) Hallitus

Tilaa

Liitteet & linkit