Myös Helsingin hovioikeus hylkäsi 20 pankin ja pankkiiriliikkeen korvausvaatimukset OMX:ää vastaan

Helsingin hovioikeus teki 31.5.2007 päätöksen, jonka mukaan 20 pankin ja pankkiiriliikkeen esittämä vetoomus hylättiin. Hovioikeus vahvisti Helsingin käräjäoikeuden 9.6.2006 antaman päätöksen.

OMX AB:n tytäryhtiöt OMX Exchanges Oy ja Helsingin Pörssi Oy sekä OMX AB:n aiempi tytäryhtiö Suomen Arvopaperikeskus (APK) ovat kesäkuusta 2004 lähtien olleet vastaajina Helsingin käräjäoikeudessa ja myöhemmin Helsingin hovioikeudessa oikeusjutussa, jossa 20 pankkia ja pankkiiriliikettä sekä kaksi muuta kantajaa ovat vaatineet yhteensä noin viiden miljoonan euron korvauksia korkoineen arvonlisäverosta, jota pankit ja pankkiiriliikkeet ovat maksaneet Helsingin Pörssille ja APK:lle kaupankäynti- ja selvityspalveluista vuosina 1995–2000.

Helsingin hovioikeus päätti, että 20 pankin ja pankkiiriliikkeen oikeus korvausvaatimusten esittämiseen evätään välityssopimuksen vuoksi, jonka kyseiset pankit ja pankkiiriliikkeet solmivat 8. ja 11. maaliskuuta 2002 OMX Exchanges Oy:n, Helsingin Pörssi Oy:n ja APK:n kanssa. Välityssopimuksessa osapuolet luopuivat oikeudestaan esittää lisävaatimuksia välimiesmenettelyn ulkopuolella, vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Välimiesmenettely liittyi pankkien ja pankkiiriliikkeiden Helsingin Pörssille ja APK:lle kaupankäynti- ja selvityspalveluista maksamaan arvonlisäveroon vuosina 1995–2000. Siksi Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kyseessä olevien pankkien ja pankkiiriliikkeiden vaatimukset. Helsingin hovioikeus on nyt vahvistanut käräjäoikeuden päätöksen.

Helsingin hovioikeuden antamasta päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan oikeuteen vain, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Kahden pankin ja pankkiiriliikkeen sekä OMX Exchanges Oy:n, Helsingin Pörssi Oy:n ja APK:n välisen jutun käsittelyä jatketaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kantajat vaativat vastaajilta yhteensä noin 493 000 euron summaa korkoineen.

Lisätietoja:
Jaakko Raulo, lainopillinen neuvonantaja, Governance & Compliance +358 50 2479Tietoa OMX:stä | OMX on johtava arvopaperikaupan ammattilainen. Pohjoismaisen Pörssin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Pohjoismainen Pörssi -termi ei ole yhtiön virallinen nimi, sitä käytetään ainoastaan markkinoinnissa. Termi kuvaa kokonaisuutta, jonka muodostavat Helsingin Pörssi, Kööpenhaminan Pörssi, Tukholman Pörssi, Islannin Pörssi, Tallinnan Pörssi, Riian Pörssi ja Vilnan Pörssi. Integroidut teknologiaratkaisut kattavat arvopaperikaupan koko ketjun ja mahdollistavat tehokkaat kaupankäyntitapahtumat 60 pörssissä yli 50 maassa. OMX kuuluu Pohjoismaisen Pörssin Rahoitus-toimialan suuriin yhtiöihin (Large Cap). Lisätietoja on osoitteessa www.omxgroup.com.

Liitteet & linkit