NASDAQ JA OMX YHDISTYVÄT

Pörssitoimialan eturivin innovaattorit muodostavat maailman johtavan pörssi- ja teknologiayrityksen

OMX:n ja Nasdaqin hallitukset suosittelevat yhdistymistä, yhtiöiden hallituksilla keskeisten osakkeenomistajien tuki

NASDAQin arvopaperipörssin (NASDAQ Stock Market, Inc.) (NASDAQ) hallitus ja OMX AB:n (publ) (”OMX”) hallitus ilmoittavat yhdessä tehneensä sopimuksen (yhdistymissopimus) yritysten yhdistymisestä (yhdistyminen). Yhdistymisessä syntyy maailman johtava pörssi- ja teknologiayritys ja suurin maailmanlaajuinen, teknologian avulla linkitetty pörssien ja pörssiasiakkaiden verkosto. Kaupasta hyötyvät merkittävästi molempien yritysten asiakkaat, osakkeenomistajat sekä muut sidosryhmät.
Uusi yritys, jonka nimi on NASDAQ OMX Group (uusi yritys), yhdistää yhtiöt, joilla on samanlainen kulttuuri ja visio innovatiivisuudesta, kilpailukyvystä ja teknologisen osaamisen edelläkävijyydestä. NASDAQ OMX Group liittää yhteen kaksi toisiaan hyvin täydentävää liiketoimintaa, NASDAQin maailmanlaajuisesti johtavan brändin, tehokkaan sähköisen kaupankäyntialustan ja ensiluokkaiset, asiakaslähtöiset innovaatiot sekä OMX:n maailmanlaajuisen teknologian palvelualustan, asiakaskannan, tehokkaan Pohjoismaisen Pörssin, johdannaisiin liittyvän osaamisen ja kattavan kokemuksen rajat ylittävistä pörssien yhdistämisistä.
Yhdistyminen toteutetaan NASDAQin käteis- ja osaketarjouksena (”tarjous”) kaikista OMX:n osakkeista, jossa jokaisesta OMX:n osakkeesta tarjotaan sekä 0,502 uutta NASDAQin osaketta että käteistä 94,3 SEK NASDAQin osakkeen päätösarvoon 23.5.2007 perustuen tulee tarjouksessa OMX:n osakkeen arvoksi 208,1 SEK ja koko yhtiön arvoksi 25,1 mrd. SEK (3,7 mrd. USD), mikä vastaa 19 prosentin preemiota verrattuna OMX:n osakkeen päätöskurssiin 23.5.2007, joka oli 174,5 SEK edellisenä kokonaisena kaupankäyntipäivänä ennen tarjousilmoitusta ja 25 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärällä painotettuun OMX:n osakkeen hintaan 165,9 SEK viimeisten 20 kaupankäyntipäivän ajalta mukaan lukien 23. toukokuuta 2007.

Nasdaqin toimitusjohtaja Robert Greifeld:
“Pörssien tulevaisuudessa ratkaisevaa on teknologia, joustavuus ja koko. NASDAQ ja OMX yhdistettynä pystyvät tarjoamaan kaikki nämä hyödyt. Teknologinen edelläkävijyytemme ja mittava kokemuksemme kaupankäyntialustojen linkittämisestä tarjoaa liikkeellelaskijoille ja sijoittajille ainutlaatuista hyötyä, jota aiemmin ei ollut saatavilla yhdeltä yritykseltä. Yhdistäminen antaa organisaatioillemme mahdollisuuden kasvaa ja kiihdyttää osakepääomien liikkumista maailmanlaajuisesti. Lisäksi yhdistyminen mahdollistaa toimintojemme laajentamisen johdannaisiin ja muihin pääomalajeihin. Organisaatiomme täydentävät toisiaan ja näemme paljon uusia kasvumahdollisuuksia pörssien muuttuessa ja kehittyessä ennen kokemattomalla tavalla.”
OMX:n toimitusjohtaja Magnus Böcker:
"Tämä yhdistyminen luo uuden johtavan toimijan pörssitoimialalle. Hyödyntämällä yhdistyvien yritysten osaamista luomme erinomaisen perustan tulevalle kasvulle. Liikkeellelaskijat, jäsenet, tiedontoimittajat ja sijoittajat sekä NASDAQissa että OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä hyötyvät uuden yrityksen maailmanlaajuisesta toiminnasta ja yhteyksistä. Yhdistymisestä hyötyvät myös OMX:n maailmanlaajuiset teknologia-asiakkaat, koska se mahdollistaa keskittymisen aiempaa enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen pörssiteknologian markkinoiden tärkeimmillä ja nopeimmin kasvavilla alueilla.”
NASDAQin hallituksen puheenjohtaja H. Furlong Baldwin:
”Kyseessä on kahden vahvan yrityksen yhdistyminen. Olemme etuoikeutettuja päästessämme yhteistyöhön maineikkaan OMX:n kanssa.”
OMX:n hallituksen puheenjohtaja Urban Bäckström:
”OMX:lle, joka on aina tunnettu innovatiivisuudestaan ja uusista lähestymistavoistaan pörssitoimialalla, tämä on luonteva askel eteenpäin.”
Uudessa yrityksessä on maailmanlaajuisesti 2 349 työntekijää 22 maassa ja sen liikevaihto (pro forma) tilikaudelta 2006 on yli 1,2 mrd. USD (8,3 mrd. SEK). Yritysten suhteelliset arvot tarjouksen ehtojen mukaan ja perustuen NASDAQin päätöskurssiin 23.5.2007 ovat: NASDAQ 58 prosenttia ja OMX 42 prosenttia. NASDAQ OMX Groupin pro forma -markkina-arvo on noin 7,1 mrd. USD (48,6 mrd. SEK) , josta NASDAQin osakkeenomistajien omistusosuus on noin 72 prosenttia ja OMX:n osakkeenomistajien osuus on noin 28 prosenttia, kun otetaan tarjouksen käteismaksun vaikutus huomioon.
Uutta yritystä johtavat sekä Nasdaqin että OMX:n edustajat Robert Greifeldin johdolla. Robert Greifeld toimii pääjohtajana (CEO) ja Magnus Böcker toimitusjohtajana (President). Nasdaq OMX Groupin hallitukseen valitaan 15 jäsentä: yhdeksän NASDAQin valitsemaa jäsentä, viisi OMX:n valitsemaa jäsentä ja uuden yrityksen pääjohtaja. NASDAQ OMX -osake listataan NASDAQissa ja OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä.
Sekä OMX:n että NASDAQin hallitukset suosittelevat yhdistymistä yksimielisesti. Investor AB, Nordea Bank AB ja Magnus Böcker, jotka yhdessä edustavat noin 16,6 prosenttia OMX:n tämän hetkisestä osakepääomasta, ovat ryhtyneet peruuttamattomiin toimenpiteisiin hyväksyäkseen tarjouksen. Mikäli mix and max –menettely sisällytetään tarjoukseen, ne toimivat saadakseen omistuksiensa suhteessa kaikki osakkeet mix and max -menettelyssä. Olof Stenhammar & Company, joka edustaa noin 1,6 prosenttia OMX:n tämänhetkisestä osakepääomasta, on ilmaissut tukensa yhdistymiselle ja aikomuksensa ryhtyä uuden yrityksen pitkäaikaiseksi osakkeenomistajaksi. Lisäksi Hellman & Friedman, Silver Lake Partners ja Robert Greifeld ovat sopineet äänestävänsä omistamillaan osakkeilla tähän asiaan liittyvässä NASDAQin yhtiökokouksessa tiettyihin tarjouksen hyväksymiseen liittyvien asioiden puolesta NASDAQin yhtiöjärjestyksen ehtojen mukaisesti.
Yhdistymisessä syntyy:
• MAAILMANLAAJUISESTI JOHTAVA ARVOPAPERIPÖRSSI. NASDAQ on Yhdysvaltojen johtava arvopaperipörssi, joka välittää enemmän osakkeita ja listaa useampia yrityksiä kuin mikään muu pörssi Yhdysvalloissa. NASDAQin avoin ja innovatiivinen markkina-alusta on liikkeellelaskijoiden ja sijoittajien esisijainen vaihtoehto. OMX:n Pohjoismainen Pörssi on integroitunut, tehokas osakkeiden ja johdonnaisten markkinapaikka johtaville eurooppalaisille yrityksille. Yhdessä NASDAQIN ja OMX:n keskimääräinen päivävaihto on 7,4 miljoonaa kauppaa, arvoltaan noin 61 mrd. USD (418 mrd. SEK). NASDAQ ja OMX listaavat noin 4 000 yritystä 39 maassa. Niiden paikallinen markkina-arvo on yhteensä on 5,5 biljoonaa USD (37,6 biljoonaa SEK).
• MAAILMAN JOHTAVA PÖRSSITEKNOLOGIAYRITYS. OMX on ollut edelläkävijä integroiduilla, rajat ylittävillä osakemarkkinoilla. OMX on myös kehittänyt maailmanlaajuisesti tunnetun asiakasteknologian osake-, velka- ja johdannaispörsseille, jota käyttää 60 asiakasta 50 maassa maailmanlaajuisesti, mm. Hong Kong, Singapore, Australia ja Yhdysvallat. NASDAQ on edelläkävijä sähköisessä kaupankäynnissä ja on jatkanut innovaatioitaan viimeisten 30 vuoden aikana ja sillä on tällä hetkellä Yhdysvaltojen nopein ja tehokkain kaupankäyntialusta. Yhdessä tarjoamme teknologian maailman yhä kilpaillummille ja vaativammille pääomamarkkinoille.
• LIIKKEELLELASKIJOILLE PAREMPAA NÄKYVYYTTÄ JA PÄÄSYN MAAILMANLAAJUISILLE INVESTOINTIMARKKINOILLE. Liikkeellelaskijat saavat yhteyden innovatiiviseen, tulevaisuuteen keskittyvään yritykseen ja vakavaraisiin kumppaneihin kaikilla toimialoilla. Listautuneilla yrityksillä on yhteys suureen sijoittajamäärään ja laajoihin likviditeettiresursseihin.
• ERITTÄIN KILPAILUKYKYINEN JOHDANNAISMARKKINOIDEN TARJONTA. OMX on Euroopan kolmanneksi suurin johdannaisten markkina- ja selvityspaikka. OMX:n pohjoismaista jakeluverkostoa on laajennettu kansainvälisen verkoston kautta yhteistyöpörsseihin ja selvityspalveluihin. OMX:n teknologiaratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti myös muissa johtavissa johdannaispörsseissä. OMX:n ratkaisut ovat uuden yrityksen keskeinen voimavara tavoiteltaessa johdannaiskaupan maailmanlaajuisesti suuria kasvumahdollisuuksia.
• LISÄÄNTYNEET STRATEGISET MAHDOLLISUUDET tekevät uudesta yrityksestä, jolla on laajat taloudelliset ja johtamisen resurssit, houkuttelevan kumppanin yhteistyöhön ja yritysjärjestelyihin. Uudella yrityksellä on hyvä asema orgaaniseen kasvuun ja aktiiviseen rooliin toimialan yritysjärjestelyissä Euroopassa, kehittyvillä markkinoilla, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa.
• HUOMATTAVA SYNERGIAPOTENTIAALI. Molemmat osapuolet uskovat, että yhdistyminen synnyttää merkittävää arvoa osakkeenomistajille. Vuosittaisten kokonaisvaikutusten arvioidaan olevan 150 milj. USD (1 025 milj. SEK) ennen veroja. Tästä 100 milj. USD (684 milj. SEK) syntyy kustannussäästöistä ja 50 milj. USD (342 milj. SEK) arvioidusta myynnin kasvusta. Kustannussäästöt saadaan aikaan tietoteknisten järjestelmien ja
-keskusten rationalisoinnilla, muun toiminnan rationalisoinnilla sekä pienentyneillä pääoma- ja muilla hankintakuluilla. Lisämyynti saavutetaan parantamalla likviditeettiä, lisäämällä rajat ylittävää kaupankäyntiä, kasvattamalla kansainvälisiä listauksia, kehittämällä tietotuotteita sekä lisäämällä pörssiteknologian myyntiä.
Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävästi arvoa osakkeenomistajille ja kasvattavan osakekohtaista tulosta vuonna 2009.

Tämä tiivistelmä tulee lukea yhdessä liitteenä olevan ilmoitustekstin kanssa.

Yhteinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus koskien tarjousta sekä NASDAQin ja OMX:n yhdistymistä pidetään tänään kello 10.00 CET OMX:n pääkonttorissa, Tullvaktsvägen 15, Tukholma. Mikäli ette pääse näihin tilaisuuksiin henkilökohtaisesti, voitte osallistua niihin puhelimitse kuuntelemalla seuraavissa numeroissa:
Ruotsi: +46 (0) 8 505 202 70
UK: +44 (0) 208 817 9301
US: +1 718 354 1226
Tilaisuus webcastataan. Linkit webcastia varten ovat: www.omxgroup.com ja www.nasdaq.com.

Lisäksi NASDAQ ja OMX järjestävät toisen konferenssipuhelun Yhdysvalloissa oleville analyytikoille ja sijoittajille kello 8.00 (EDT).
Nimi: NASDAQ Conference Call
Puhelin (paikallinen): 866 765 6327
Puhelin (kansainvälinen): +1 913 312 6621

Lisäksi kello 9.00 (EDT) järjestetään Yhdysvalloissa konferenssipuhelu.
Nimi: NASDAQ Conference Call
Puhelin (paikallinen): 800 810 0924
Puhelin (kansainvälinen): +1 913 981 4900

Yhdistymistä kuvaava esitys on tänään saatavilla NASDAQin ja OMX:n www-sivuilta (www.nasdaq.com) ja (www.omxgroup.com).

Liitteet & linkit