OMX AB:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OMX:n osakkeenomistajat hyväksyivät tänään Tukholmassa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa kaikki kokoukselle tehdyt ehdotukset, muun muassa seuraavat:

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 6,50 Ruotsin kruunua osakkeelta, josta tavallista osinkoa on 3 kruunua ja lisäosinkoa 3,50 kruunua. Osingonjaon täsmäytyspäiväksi päätettiin 11. huhtikuuta 2006. Osinkojen arvioitu maksupäivä on 18. huhtikuuta 2006. Varsinainen yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2005. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Adine Grate Axén, Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Tarmo Korpela, Hans Munk Nielsen, Markku Pohjola ja Olof Stenhammar. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olof Stenhammar. Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkioiksi 2 500 000 kruunua, josta 750 000 kruunua hallituksen puheenjohtajalle ja 250 000 kruunua jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle. Valiokuntatyön palkkioiksi vahvistettiin 400 000 kruunua, joka jaetaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muutoksista, jotka johtuvat uuden osakeyhtiölain voimaantulosta 1. tammikuuta 2006. Lisäksi vahvistettiin palkkioiden periaatteet mukaan lukien Osakesäästöohjelma 2006 johtaville toimihenkilöille ja nimitysvaliokunnan asettamisperiaatteet. Yhtiökokouksen yhteydessä pidetty hallituksen järjestäytymiskokous nimitti tilintarkastusvaliokunnan jäseniksi Adine Grate Axénin (puheenjohtaja), Urban Bäckströmin ja Hans Munk Nielsenin. Palkkiovaliokunnan jäseniksi valittiin Olof Stenhammar (puheenjohtaja), Adine Grate Axén ja Bengt Halsen. Toimitusjohtaja Magnus Böckerin puhe osakkeenomistajille on myös luettavissa OMX:n kotisivuilla.

Tilaa

Liitteet & linkit