OMX AB:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OMX:n osakkeenomistajat hyväksyivät tänään Tukholmassa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa kaikki kokoukselle tehdyt ehdotukset, muun muassa seuraavat:

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 6,50 Ruotsin kruunua osakkeelta, josta tavallista osinkoa on 4,50 kruunua ja lisäosinkoa 2 kruunua. Osingonjaon täsmäytyspäiväksi päätettiin 17. huhtikuuta 2007. Osinkojen arvioitu maksupäivä on 20. huhtikuuta 2007.

Varsinainen yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Hans Munk Nielsen ja Markku Pohjola. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Lars Wedenborn ja Birgitta Kantola. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Urban Bäckström.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtiö PriceWaterhouseCoopers.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkioiksi 2 250 000 kruunua, josta 750 000 kruunua hallituksen puheenjohtajalle ja 250 000 kruunua jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle. Valiokuntatyön palkkioiksi vahvistettiin 100 000 kruunua tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 75 000 kruunua muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille. Palkkiovaliokunnan jäsen saa 50 000 kruunua.

Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä konsernijohdon palkkioiden periaatteet mukaan lukien Osakesäästöohjelma 2007 johtaville toimihenkilöille ja nimitysvaliokunnan asettamisperiaatteet.
Varsinainen yhtiökokous päätti edelleen valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta samoin kuin valtuuttaa hallituksen tekemään päätöksen tiettyjen lainojen ottamisesta.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti Olof Stenhammarin nimityksen OMX AB:n kunniapuheenjohtajaksi.
Yhtiökokouksen yhteydessä pidetty hallituksen järjestäytymiskokous nimitti tilintarkastusvaliokunnan jäseniksi Hans Munk Nielsenin (puheenjohtaja), Birgitta Kantolan ja Lars Wedenbornin. Palkkiovaliokunnan jäseniksi valittiin Urban Bäckström (puheenjohtaja), Birgitta Klasén ja Bengt Halse.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätteeksi kiitettiin väistyvää puheenjohtajaa Olof Stenhammaria.
Yksityiskohtainen selonteko varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyistä ehdotuksista on nähtävissä osoitteessa www.omxgroup.com.

Toimitusjohtaja Magnus Böckerin puhe osakkeenomistajille on myös luettavissa OMX:n kotisivuilla, osoitteessa www.omxgroup.com.

Liitteet & linkit