OMX käynnistää Ruotsissa vaihtoehtoisen markkinapaikan, First Northin

OMX käynnistää pohjoismaisen First North -nimisen vaihtoehtoisen markkinapaikan Ruotsissa, joka tarjoaa pienille ja kasvaville yhtiöille vaivattoman pääsyn pohjoismaisille ja kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. First North on avoin markkinapaikka, jonka vaatimukset ovat OMX:n päämarkkinoita kevyemmät. Kaupankäynnin Ruotsin First North markkinapaikalla on suunniteltu alkavan 12.6.2006, mikä merkitsee jälleen merkittävää lisäystä pohjoismaisten yhtiöiden ja sijoittajien palveluvalikoimaan.

First North -markkinapaikka lanseerattiin Tanskassa vuonna 2005. OMX laajentaa konseptia nyt kehittämällä ruotsalaisesta Nya Marknadenista uuden First North –markkinapaikan, joka tarjoaa Nya Marknadeniin verrattuna uusia palveluja. Yhtiöiden osakkeilla käydään kauppaa Ruotsin ja Tanskan kruunuissa sekä euroissa. First North käsittää 12. kesäkuuta alkaen noin 50 yhtiötä. ”First Northin kautta helpotamme kasvuyhtiöiden riskipääoman hankintaa, mikä osaltaan tukee talouskasvua Pohjoismaissa. First North antaa yhtiöille lisää näkyvyyttä ja avaa pääsyn Pohjois-Euroopan laajimpaan likviditeettivarantoon. Sijoittajat puolestaan saavat valittavakseen entistä enemmän sijoitusmahdollisuuksia. Pienille yhtiöille First Northin voidaan katsoa merkitsevän ensimmäistä askelta kohti pohjoismaista pörssiä”, kommentoi OMX:n Nordic Marketplaces -liiketoiminta-alueen johtaja Jukka Ruuska. First North -markkinapaikalla otetaan käyttöön Ruotsin kruunuina laskettava yleisindeksi. Yhtiöt luokitellaan kansainvälisen GICS (Global Industry Classification Standard) -toimialaluokituksen mukaan. Sama luokitus on jo käytössä kaikissa OMX:n pörsseissä. Toimialaluokitus parantaa yhtiöiden kansainvälistä vertailtavuutta tarjoamalla selkeästi määritellyt ja aiempaa laajemmat vertailuryhmät. Jokaiselle First Northin yhtiölle Ruotsissa nimetään sertifioitu neuvonantaja, joka on OMX:n pörssien välittäjä tai jokin muu talousneuvonantaja. Neuvonantajat valvovat, että yhtiöt täyttävät kaupankäyntiä koskevat vaatimukset ja noudattavat niitä. Sertifioidut neuvonantajat voivat tarvittaessa asettaa yhtiöille kurinpitoseuraamuksia pörssin välityksellä. Yhtiöt voivat valita tiedotuskielekseen englannin, ruotsin, tanskan tai norjan, mikä lisää eri kaupankäyntivaluuttojen käytön lisäksi First Northin joustavuutta. Kaupankäynnissä käytetään samaa kaupankäyntijärjestelmää kuin OMX:n säännellyillä markkinoilla. Laaja paikallisten ja kansainvälisten sijoittajien verkosto tavoittaa vaihdettavat yhtiöt helposti First Northin kautta. Sijoittajapohja on merkittävä, sillä kaikki Tukholman Pörssin välittäjät saavat automaattisesti pääsyn myös First North -markkinapaikkaan 12. kesäkuuta alkaen. Vaihdettavat yhtiöt hyötyvät tällöin First Northin kautta saatavan näkyvyyden lisääntymisestä. First Northin kehitys etenee monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä koskevien EU-direktiivien mukaisesti. Markkinapaikka laajenee myöhemmin kattamaan myös Suomen. Tavoitteena on lopulta perustaa kaikki Pohjoismaat kattava First North. First Northin hakemus on jätetty Ruotsin rahoitustarkastuksen käsittelyyn, jossa sitä käsitellään parhaillaan. First Northin käynnistys riippuu siitä, hyväksyykö rahoitustarkastus hakemuksen.

Liitteet & linkit