OMX lanseeraa uudet pohjoismaiset reaaliaikaiset informaatiotuotteet

Osana pohjoismaisen pörssin rakentamista OMX tuo markkinoille uudet pohjoismaiset reaaliaikaiset tietopalvelut. Yksityissijoittajia palvelevat markkinainformaation jälleenmyyjät saavat reaaliaikaiset kurssitiedot OMX:n Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin pörsseistä Euroopan edullisimpaan hintaan. Muutos tulee voimaan yhtä aikaa Pohjoismaisen listan kanssa lokakuun 2. päivästä alkaen.

OMX:n Nordic Marketplaces -liiketoiminta-alueen johtaja Jukka Ruuska sanoo: ”Yleisellä tasolla OMX muuttaa tietopalvelutuotteiden sisältöä siten, että yksittäisen pörssin sijasta ne kattavat kaikki OMX:n pohjoismaiset pörssit Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Helsingissä. Uudet tuotteet tuodaan markkinoille Pohjoismaisen listan käyttöönoton yhteydessä 2.10.2006 siten, että yksityissijoittajat saavat heti alusta alkaen käyttöönsä reaaliaikaiset kurssit kaikista Pohjoismaisen listan yhtiöistä.” Jukka Ruuska jatkaa: ”Yksityissijoittajia palvelevat markkinainformaation jälleenmyyjät saavat lokakuusta lähtien reaaliaikaisia osakekursseja Euroopan edullisimpaan hintaan. OMX tarjoaa sijoittajille reaaliaikaisia kursseja Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin pörsseistä samoin kuin ammattisijoittajille. Tämä on yksityissijoittajille paras mahdollinen lähtökohta luotettavaan kaupankäyntiin pohjoismaisilla markkinapaikoillamme.” OMX perii markkinainformaation jälleenmyyjiltä rojaltina yhden euron kuukaudessa kutakin loppuasiakkaana olevaa yksityissijoittajaa kohti. Informaatio sisältää OMX:n Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin pörsseissä noteerattujen osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kurssit sekä yhtiöiden tiedotteet. Myös reaaliaikaista johdannaisinformaatiota on saatavana yhden euron kuukausihintaan. OMX aikoo lisäksi tarjota välittäjille erityisiä reaaliaikaisia ns. snapshot-kurssituotteita, jotka on tarkoitettu yksityissijoittajien käyttöön online-pörssikaupankäynnissä Internetissä. Lokakuusta lähtien tietopalvelutuotteet ovat myös ammattisijoittajien saatavilla pohjoismaisina tuotteina, jotka perustuvat osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja johdannaisiin. Uudet pohjoismaiset tuotteet ovat edullisimpia kuin nykyiset kolme kansallista tuotetta yhteensä. Lisäksi saataville tulee uusia tuotteita kuten reaaliaikaisia tarjoustietoja jopa 20 hintatasolla. Uudet tietopalvelutuotteet vastaavat OMX:n Pohjoismaista listaa, jossa esitetään Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin pörssien listayhtiöt koon mukaan luokiteltuna. Nordic Large Cap ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään miljardi euroa, Mid Cap ryhmään yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään 150 miljoonaa mutta alle miljardi euroa, ja Small Cap ryhmään yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. Yhtiöt jaetaan edelleen myös toimialan mukaisesti. Uudella tuoterakenteella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta OMX:n tulokseen lyhyellä aikavälillä. Lisätietoja antavat: Jarmo Holopainen, viestintäpäällikkö, Helsingin Pörssi (09) 6166 7203

Tilaa

Liitteet & linkit