OMX:n Jukka Ruuska puheenjohtajaksi FESEeen

Pohjoismaisen Pörssin toimitusjohtaja Jukka Ruuska on tänään nimitetty puheenjohtajaksi FESEeen (The Federation of European Securities Exchanges), eurooppalaiseen arvopaperipörssien liittoon.

Jukka Ruuska, joka on toiminut aktiivisesti FESEssä vuodesta 2004, vastaanottaa tänään uuden tehtävän FESEssä . Puheenjohtajuus kestää kaksi vuotta.

– Otan vastaan FESEn puheenjohtajan tehtävät eurooppalaisten pörssien kannalta merkittävänä ajankohtana. Tehokkaat ja yhdistyneet eurooppalaiset rahoitusmarkkinat etenevät nopeasti. Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi MiFID, joka otetaan käyttöön marraskuussa 2007, vaatii entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja edistää kilpailua arvopaperikaupassa. Lisäksi äskettäin allekirjoitettiin selvitystoiminnan käytännesäännöt, jotka otetaan käyttöön kahden vuoden kuluttua. Nämä säännöt avaavat myös selvitystoiminnan kilpailulle, Jukka Ruuska kertoo.

– Euroopan arvopaperipörssit elävät varmasti mielenkiintoisia aikoja. Tavoitteeni FESEn puheenjohtajana on jatkaa Massimo Capuanon loistavaa työtä, jolla edistettiin pörssien globaalia kilpailukykyä ja saatiin julkista tunnustusta pörssien panoksesta Euroopan talouskehitykselle. Arvopaperipörsseillä on tärkeä merkitys eurooppalaisille pääomamarkkinoille ja talouskehitykselle. FESE jatkaa yhteistyötä Euroopan komission ja Euroopan parlamentin sekä muiden alan tärkeiden toimijoiden kanssa, Ruuska jatkaa.

FESE edustaa toimijoita Euroopan säännellyillä ja muilla markkinoilla, jotka koostuvat arvopaperi-, rahoitus-, energia- ja tavarajohdannaisista. FESEeen kuuluu 24 jäsentä, jotka edustavat 40 arvopaperipörssiä jokaisesta EU-maasta sekä Islannista, Norjasta ja Sveitsistä. FESEn jäsenet toimivat globaalisti, joten FESEllä on maailmanlaajuiset siteet säätelevään yhteisöön ja alaan.


Lisätietoja:

Jarmo Holopainen, OMX Nordic Exchange Helsinki (09) 61667 203


Tietoa OMX:stä | OMX on johtava arvopaperikaupan ammattilainen. Pohjoismaisen Pörssin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Pohjoismainen Pörssi -termi ei ole yhtiön virallinen nimi, sitä käytetään ainoastaan markkinoinnissa. Termi kuvaa kokonaisuutta, jonka muodostavat Helsingin Pörssi, Kööpenhaminan Pörssi, Tukholman Pörssi, Tallinnan Pörssi, Riian Pörssi ja Vilnan Pörssi. Integroidut teknologiaratkaisut kattavat arvopaperikaupan koko ketjun ja mahdollistavat tehokkaat kaupankäyntitapahtumat 60 pörssissä yli 50 maassa. OMX kuuluu Pohjoismaisen Pörssin Rahoitus-toimialan suuriin yhtiöihin (Large Cap). Lisätietoja on osoitteessa www.omxgroup.com.

Liitteet & linkit