OMX:n Pohjoismainen Pörssi vahvistaa asemaansa johtavana eurooppalaisena markkinapaikkana

Tänään avataan OMX:n Pohjoismainen Pörssi, jossa suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset listayhtiöt esitellään yhtenäisesti. Lisäksi OMX käynnistää useita muita hankkeita, jotka ovat keskeisiä Pohjoismaiden rahoitusmarkkinoiden kannalta. Hankkeita ovat muun muassa pohjoismaiset indeksit ja informaatiopalvelut sekä harmonisoidut listautumisvaatimukset.

– Tämä on merkittävä virstanpylväs Pohjoismaiden rahoitusmarkkinoiden yhdentymisessä. Toteutamme vaiheittain visiotamme yhteisistä markkinoista, joista hyötyvät listayhtiöt, välittäjät, sijoittajat ja muut sidosryhmät. Yhdistämällä voimansa alueella OMX:n Pohjoismainen Pörssi vahvistaa asemaansa johtavana eurooppalaisena markkinapaikkana, OMX:n toimitusjohtaja Magnus Böcker sanoo. – Suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten listayhtiöiden yhtenäisen esittelyn käyttöönotto on näkyvin innovaatio alueen rahoitusmarkkinoilla. Yhtenäisen esittelyn ansiosta sijoittajilla on aiempaa enemmän valinnanvaraa, ja lisäksi alueen eri toimialoihin kuuluvien yhtiöiden keskinäinen vertailu helpottuu. Tavoitteemme on luoda yhtenäiset pohjoismaiset kotimarkkinat läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa. Otamme myös käyttöön yhteispohjoismaiset listautumisvaatimukset, jotka parantavat markkinoiden läpinäkyvyyttä, OMX:n Nordic Marketplace -liiketoiminta-alueen johtaja Jukka Ruuska kertoo. – On erittäin palkitsevaa saada olla mukana Pohjoismaiden rahoitusmarkkinoiden innovaatioprosessissa. Ottamalla käyttöön yhtenäisen esittelytavan sekä pohjoismaiset indeksit, informaatiopalvelut ja yhtiöiden tiedottamistyökalut parannamme pohjoismaisten listayhtiöiden näkyvyyttä alueella sekä kansainvälisesti. Tämä on erittäin tärkeää maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla, joilla kilpailu on erittäin kovaa, sanoo OMX:n Information Service & New Markets -liiketoiminta-alueen johtaja Hans Ole Jochumsen. Tänään OMX ottaa käyttöön myös Pohjoismaisen Pörssin yhteiset www-sivut. Avajaiset lähetetään tänään klo 9.45 suorana web-lähetyksenä, joka on nähtävissä myös myöhemmin osoitteessa www.omxgroup.com/nordicexchange Lisätietoja antavat: Jarmo Holopainen, OMX Nordic Exchange, Helsinki, (09) 6166 7203 Ellen-Margrethe Soelberg, OMX Nordic Exchange, Kööpenhamina, +45 3377 0430 Ulrika Areskog, OMX Nordic Exchange, Tukholma, +46 8 405 63 76 Tietoja: Ruotsalaiset, tanskalaiset ja suomalaiset yhtiöt esitellään markkina-arvon ja toimialan mukaan ryhmiteltyinä kansainvälisen GICS (Global Industry Classification Standard) -luokituksen mukaisesti. Suurten yhtiöiden (Large Cap) markkina-arvo on vähintään miljardi euroa, keskisuurten yhtiöiden (Mid Cap) markkina-arvo on 150 miljoonaa – 1 miljardi euroa ja pienten yhtiöiden (Small Cap) markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. GICS-luokituksen kymmenen toimialaluokkaa ovat Energia, Perusteollisuus, Teollisuustuotteet ja -palvelut, Kulutustavarat ja -palvelut, Päivittäistavarat, Terveydenhuolto, Rahoitus, Informaatioteknologia, Tietoliikennepalvelut ja Yhdyskuntapalvelut. Yhtiöiden yhtenäisen esittelytavan lisäksi OMX ottaa käyttöön pohjoismaiset informaatiopalvelut markkinainformaation jälleenmyyjiä varten. OMX:n jälleenmyyjäverkostoon kuului 30. kesäkuuta 129 000 päätettä. OMX tarjoaa myös monia erilaisia pohjoismaisia tuotteita ja palveluita, joiden avulla listayhtiöt voivat parantaa näkyvyyttään, esimerkiksi OMX:n tiedote- ja uutispalvelun, jonka avulla voidaan julkistaa taloudellisia tietoja ja joka toimii OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä listautuneiden yhtiöiden taloustietojen keskuksena. OMX tukee listayhtiöitä myös erilaisilla sijoittajasuhdetyökaluilla, joita voi käyttää esimerkiksi osake- ja kaupankäyntitietojen jakamiseen. OMX ottaa käyttöön myös uudet pohjoismaiset indeksit, esimerkkeinä OMX Nordic All Share -yleisindeksi sekä OMX Nordic 40 -indeksi, joka kuvastaa Pohjoismaisen listan 40 vaihdetuimman yhtiön kehitystä. Toimialaindeksit puolestaan helpottavat pohjoismaisten yhtiöiden etsimistä ja vertailua. OMX:n pohjoismaisen vaihtoehtoisen First North -markkinapaikan yleisindeksi kuvastaa pienten ja keskisuurten ruotsalais- ja tanskalaisyhtiöiden kehitystä. OMX:n pohjoismainen pörssi ottaa lisäksi käyttöön yhteispohjoismaiset listautumisvaatimukset, jotka on kehitetty parhaiksi havaittujen käytäntöjen perusteella sekä nykyisten ja tulevien EU-direktiivien mukaisesti. Yhtenäiset listautumisvaatimukset lisäävät markkinoiden läpinäkyvyyttä ja parantavat näin niiden laatua. Tärkeimmät edellytykset ovat vähintään kolme tilintarkastettua tilinpäätöstä, dokumentoitu kannattavuus tai vakavaraisuus 12 kuukaudeksi eteenpäin, 25 prosenttia osakepääomasta yleisön omistuksessa sekä yhtiön organisaatiota, hallintoa ja hallitusta koskevat vaatimukset. Pohjoismainen lista korvaa Tukholman Pörssin nykyisen A- ja O-listan, Helsingin Pörssin Päälistan, I-listan ja NM-listan sekä Kööpenhaminan Pörssin nykyisen listan. Tietoa OMX:stä OMX on johtava arvopaperikaupan ammattilainen. Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Helsingissä, Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa olevan pohjoismaisen pörssin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Integroidut teknologiaratkaisut kattavat arvopaperikaupan koko ketjun ja mahdollistavat tehokkaat kaupankäyntitapahtumat pörsseissä, selvitysyhteisöissä, arvopaperikeskuksissa ja eri rahoituslaitoksissa kaikkialla maailmassa. OMX on listattu pohjoismaisessa pörssissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Lisätietoja on Internetissä osoitteessa www.omxgroup.com.

Tilaa

Liitteet & linkit