OMX:n Pohjoismaisella Pörssillä vahva ensimmäinen kuukausi

Lokakuu oli OMX:n Pohjoismaisen Pörssin ensimmäinen toimintakuukausi 2. lokakuuta tapahtuneen lanseerauksen jälkeen. Kasvu jatkui hyvin vahvana. Osakevaihdossa keskimääräinen päivävaihto oli 4,6 miljardia euroa, joka vastaa 17 prosentin kasvua edelliseen kuukauteen verrattuna. Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 135 000, mikä vastaa 19 prosentin nousua. Osakkeiden kiertonopeus nousi 141 prosenttia. Vastaava luku syyskuussa oli 126 prosenttia.

Informaatioteknologiassa eniten kauppoja
Suurten yhtiöiden ryhmässä kokonaisvaihto oli 95,4 miljardia euroa. Lokakuussa käytiin eniten kauppaa Informaatioteknologia-toimialalla, jossa päivävaihto oli 25,4 miljardia euroa. OMX:n Pohjoismaiseen Pörssiin tuli kuukauden aikana 8 uutta yhtiötä.

Indeksiosuudet ja sijoitusrahasto-osuudet edelleen suosittuja
Indeksiosuudet ja sijoitusrahasto-osuudet olivat edelleen hyvin suosittuja. Kaupankäynnin määrä nousi 40 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. Indeksiosuuksien ja sijoitusrahasto-osuuksien keskimääräinen päivävaihto vuonna 2006 on 82 miljoonaa euroa. Warranttikauppa jatkoi myös kasvuaan hyvin nopeasti ensimmäisen 10 kuukauden vaihdon ollessa 167 prosenttia korkeampi kuin samana ajanjaksona edellisvuonna. Warranttien keskimääräinen päivävaihto vuonna 2006 on 16 miljoonaa euroa.

Kaupankäynti lokakuussa
Osakekaupankäynnin keskimääräinen päivävaihto oli 4 631 miljoonaa euroa. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana vastaava luku oli 3 943 miljoonaa euroa. Kauppoja tehtiin keskimäärin päivässä 135 510 vastaavan luvun ollessa 116 077 viimeisen kuluneen 12 kuukauden aikana. Suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 631 974 sopimusta vastaavan luvun ollessa 552 998 sopimusta 12 viime kuukauden aikana.

Tilastot ovat osoitteessa www.omxgroup.com/nordicexchange/markkinat/tilastotanalyysit

Liitteet & linkit