OMX osakkaaksi Pietarin Pörssiin ja RX:ään

OMX ryhtyy Pietarin Pörssin (St Petersburg Exchange) ja riskirahoitusyhtiö RX:n osakkaaksi luodakseen International Exchange St Petersburgin (IXSP). OMX toimittaa kaupankäyntialustan, hintojen välitysjärjestelmän ja erikoisosaamista, joiden avulla luodaan markkinapaikkoja pienille ja keskisuurille kasvuyrityksille.

Venäjän pääomamarkkinat kasvavat ja niillä on kasvava tarve taata pääomien tehokas kohdentuminen. IXSP tarjoaa ensisijaisesti venäläisille pienille ja keskisuurille kasvuyrityksille pääsyn kansainväliseen pääomaan, jotta venäläisyritysten ei tarvitsisi listautua Venäjän ulkopuolelle. IXSP pitää kiinni alan kansainvälisistä standardeista ja sen tavoitteena on tulla paikallisesti vahvaksi ja kehittyneeksi arvopaperimarkkinapaikaksi. Se toimii myös paikkana, josta kansainväliset sijoittajat voivat etsiä sijoitusmahdollisuuksia Venäjällä.

Kumppanuuden seurauksena eri osapuolet omistavat uudesta yhtiöstä kolmanneksen.

IXSP hyötyy OMX:n kokemuksesta. OMX on integroinut Pohjoismaisen Pörssin ja luonut vaihtoehtoisen markkinapaikan Tanskaan, Ruotsiin, Islantiin ja Suomeen sekä toimittanut teknologiaa, jota käytetään yli 60 pörssissä yli 50 maassa.

Pietarin Pörssi ylläpitää pörssejä Pietarissa mukaan lukien Pietarin osakepörssi (The St Petersburg Stock Exchange), joka on kolmanneksi suurin pörssi Venäjällä. Pietarin Pörssi ylläpitää myös IXSP:n toimintaa sekä edistää pörssien paikallistietämystä ja asiantuntemusta Venäjällä.

RX on Venäjälle keskittyvä riskirahoitusyhtiö. Sen johdossa on VIS-able International AB:n ja EM Capital Ltd:n perustaja Gunnar Nilsson. RX:ään kuuluu myös Björn Lindströmin ja Katre Saardin perustama omaisuudenhoitoyhtiö Alpcot Capital Management Ltd, jonka toimintaa säätelee Iso-Britannian rahoitustarkastus (Financial Services Authority). RX:llä on laaja kokemus kansainvälisen ja venäläisen riskipääoman tarjoamisesta pienille ja keskisuurille venäläisyhtiöille.

Liitteet & linkit