OMX pitää ylimääräisen yhtiökokouksen maksullisesta osakeannista ja lisäosingosta

OMX:n hallitus on päättänyt kutsua osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotukset Islannin Pörssin ostoon liittyvästä maksullisesta osakeannista ja osakkeenomistajille maksettavasta 3 kruunun lisäosingosta osaketta kohden. Lisäosinko on tarkoitus maksaa 31.10.2006.

Ylimääräinen yhtiökokous on määrä pitää 23.10.2006 klo 17.00 Ruotsin aikaa Tukholmassa. Kokous pidetään OMX:n toimitiloissa osoitteessa Tullvaktsvägen 15. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tekemään päätöksen enintään 2 070 000 osakkeen maksullisesta osakeannista, joka korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 4 140 000 Ruotsin kruunulla. Maksullinen osakeanti liittyy Eignarhaldsfelagid Verdbrefathing HF:n (Islannin pörssin ICEXin ja Islannin arvopaperikeskuksen ISD:n omistaja) ostoon aiemmin julkistettujen tietojen mukaisesti. Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous päättää 3 kruunun lisäosingosta osaketta kohden (yhteensä 355 718 721 Ruotsin kruunua). Lisäosingon täsmäytyspäivä on ehdotuksen mukaan 26.10.2006 ja suunniteltu maksupäivä 31.10.2006. OMX:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tukholmassa 12. huhtikuuta 2007.

Tilaa

Liitteet & linkit