OMX tuo markkinoille Geniumin, pörssitoimialan muutoksiin vastaavaa uutta teknologiaa

OMX tuo markkinoille Geniumin, joka hyödyntää uutta teknologiaa kaupankäyntijärjestelmissä ja tietopalveluissa. Genium on liikkeelle paneva voima OMX:n maailmanlaajuisissa pörssitoimialan teknologiapalveluissa ja OMX:n Pohjoismaisen Pörssin kehittämisessä.

Genium tuo uusia ulottuvuuksia pörssitoimialan muutosten hallintaan. Geniumia ei ole suunniteltu ainoastaan maailman nopeimmaksi kaupankäyntijärjestelmäksi, vaan myös toiminnoiltaan innovatiiviseksi, rakenteeltaan moduulimaiseksi ja liittymältään standardoiduksi, mikä mahdollistaa liiketoiminnan nopean kehittämisen.

– Pörssitoimiala kehittyy nopeasti. Lisääntynyt avoimuus, kilpailu, rajat ylittävä kaupankäynti ja vaihtuvat kaupankäyntimallit asettavat uudet vaatimukset nopeudelle, saatavuudelle ja joustavuudelle. Genium on suunniteltu vahvistamaan pörssien toimintaa kilpailussa korkeasta kapasiteetista, matalasta viiveestä ja skaalautuvuudesta, ja se perustuu OMX:n kokemukseen Pohjoismaisesta Pörssistä ja yli 60 pörssistä ympäri maailmaa, OMX:n toimitusjohtaja Magnus Böcker sanoo.

Genium on suunniteltu vahvistamaan sekä nykyisten että tulevien asiakkaiden kilpailukykyä. Toimitukset alkavat standardoidujen liittymäratkaisujen toimittamisesta kaupankäynti- ja markkinainformaatiojärjestelmiin. Pääsy järjestelmiin perustuu FIX (Financial Information eXchange) ja FAST (FIX Adapted for Streaming) -protokolliin. FAST auttaa vähentämään viivettä ja parantaa nopeasti kasvavan algoritmisen kaupankäynnin ehtoja.

Pohjoismainen Pörssi ottaa Geniumin ensimmäisenä käyttöönsä tänä vuonna, jolloin se on varustettu FIX-liittymällä osakkeita koskevan markkinainformaation osalta. Seuraavana vuonna FIX-liittymää käytetään osake- ja johdannaiskaupankäynnissä. Tämän jälkeen Pohjoismainen Pörssi suunnittelee siirtävänsä käteis- ja johdannaiskaupankäynnin Genium-pohjaiseen ratkaisuun. Aikataulu ja toteutus tämän osalta päätetään välittäjien kanssa käydyn konsultaatiokierroksen jälkeen.

– Pohjoismainen Pörssi on olennainen osa Geniumin kehittämisessä. Asiakkaamme pääsevät ensimmäisinä hyötymään sen uudesta kapasiteetista mukaan lukien nopeus ja kaupankäynnin tehokkuus. Genium tuo myös uusia palveluja, jotka vahvistavat OMX:n Pohjoismaisen Pörssin asemaa johtavana pörssi-innovaattorina, OMX Pohjoismaisen Pörssin johtaja Jukka Ruuska sanoo.

Liitteet & linkit