Pohjoismainen Pörssi täyttää vuoden

OMX Pohjoismainen Pörssi viettää tänään 1-vuotispäiväänsä. Vuoden aikana on saavutettu merkittäviä tuloksia. Pohjoismaisen Pörssin listayhtiöt saavat muun muassa entistä enemmän näkyvyyttä ja välittäjät entistä tehokkaamman pääsyn markkinoille. Lisäksi sijoittajat voivat aiempaa helpommin verrata useita sijoituskohteita keskenään ja tehdä päätöksensä aiempaa useamman sijoitusvaihtoehdon välillä.

– Tavoitteemme on luoda entistä suurempi ja parempi markkinapaikka. Olemme selvästi osoittaneet kasvumahdollisuuden ja tarjonneet edellytykset toimia yhdellä pohjoismaisella markkina-alueella. Pohjoismainen Pörssi on nyt Euroopan viidenneksi suurin pörssi, joka tarjoaa sijoittajille pääsyn 75 000 reaaliaikaisen markkinainformaatiopäätteen kautta, kertoo OMX:n Nordic Marketplaces -liiketoiminta-alueen johtaja Jukka Ruuska.

Pohjoismaisen Pörssin saavutukset ensimmäisenä vuonna:
• Korkeampi markkina-arvon kasvu kuin millään muulla Euroopan kuudella suurimmasta pörssistä. Markkina-arvo nousi 797:stä 1 083 miljardiin euroon.
• Listayhtiöiden määrä kasvoi 739:stä 838:aan.
• Päivävaihto nousi 4 miljardista 5,3 miljardiin euroon.
• Päivittäisten kauppojen määrä kasvoi 120 000:sta 183 000:een.
• Pohjoismaisten rahastojen kokonaismarkkina-arvo nousi 52 %.
• Välittäjien määrä kasvoi 153:sta 161:een.
• Etävälittäjien markkinaosuus kasvoi yli 40 %:iin.
• Markkinainformaation välittäjien määrä kasvoi 88:sta 107:ään.

Tähän on päästy integroimalla pohjoismaiset rahoitusmarkkinat ja luomalla Pohjoismainen Pörssi, jolla on nykyisin
• yksi yhteinen kaupankäyntijärjestelmä
• yhdet yhteiset kaupankäyntisäännöt kaikille OMX:n pörsseille
• yhtenäiset listautumisvaatimukset
• yhdet päämarkkinat, joilla yhtiöt luokitellaan markkina-arvon mukaan suuriin, keskisuuriin ja pieniin yhtiöihin. Lisäksi yhtiöt jaetaan myös yhteisen toimialaluokituksen mukaan
• yksi pohjoismainen indeksiperhe
• vaihtoehtoinen First North -markkinapaikka.

– Matka on tietysti vasta alkanut. Pohjoismainen Pörssi on innovaatioprosessi, jonka tarkoitus on erityisesti laajentaa sijoittajanäkökulmaa paikallisesta pohjoismaiseksi. Tutkimusten perusteella yksityissijoittajat ovat nyt valmiita ottamaan tämän askeleen. Tähän tarvitaan läheistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa pohjoismaisilla rahoitusmarkkinoilla ja jatkuvaa sitoutumista tien näyttämiseen, sanoo Jukka Ruuska.

Tänään Pohjoismainen Pörssi on:
• Euroopan suurin pörssi IT-toimialaluokassa
• Euroopan toiseksi suurin pörssi Teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaluokassa
• maailman toiseksi suurin paperipörssi
• maailman toiseksi suurin pörssi muodin vähittäiskaupassa
• maailman kolmanneksi suurin pörssi koneissa ja laitteissa.

Liitteet & linkit