Stora Ensolle varoitus pörssin sääntöjen rikkomisesta

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin kurinpitolautakunta on määrännyt Stora Enso Oyj:lle varoituksen pörssin sääntöjen rikkomisesta. Yhtiö rikkoi osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä tiedottamisen samanaikaisuusvaatimusta.

Stora Enso Oyj:n osakkeella oli käyty kauppaa poikkeaviin kurssitasoihin ennen osavuosikatsauksen julkistamishetkeä 26.7.2007. Yhtiön osakkeen kurssi laski noin 4,7 prosenttia ennen tiedon julkistamista OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.

Pörssin tiedusteltua syytä tähän ilmeni, että tietoja osavuosikatsauksesta oli ollut saatavilla, vaikka yhtiö ei ollut julkistanut osavuosikatsausta. Stora Enso pyysi osakkeillaan tapahtuvan kaupankäynnin keskeyttämistä, ja kaupankäynti keskeytettiin 26.7.2007 klo 12.37. Kaupankäynnin keskeyttämisen syy oli yhtiön osavuosikatsauksen vuotaminen julkisuuteen ennen sen julkistamista. Stora Enso Oyj julkisti osavuosikatsauksensa 26.7.2007 klo 12.51.

Yhtiö kertoi virheen syyksi, että yhtiön silloinen alihankkija julkaisi vastoin yhtiön ohjeistusta toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhtiön internetsivuilla noin tuntia ennen sovittua julkistusaikaa Virhe johtui alihankkijan inhimillisestä erehdyksestä. Yhtiö kertoi edelleen, että se on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden ja muun muassa tarkistanut sisäiset ohjeensa asiassa.

Arvopaperipörssin sääntöjen mukaan tiedonantovelvollisuuden tarkoitus on turvata se, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti käytössään riittävä ja oikea tieto pörssiarvopaperin liikkeeseenlaskijasta, jotta osakkeiden ja muiden pörssiarvopaperien arvo voidaan perustellusti määrittää (sääntökohta 3.1.1). Sääntöjen mukaan tiedon julkistamisella tarkoitetaan tiedon samanaikaista toimittamista pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille. Pörssille tieto on annettava kirjallisena pörssin toimitusjohtajan ohjeen mukaisesti (sääntökohta 3.1.8).

Kurinpitolautakunta totesi muun muassa, ettei osavuosikatsaus ollut samanaikaisesti kaikkien markkinoilla toimivien käytettävissä, joten tiedottamisen samanaikaisuusvaatimusta oli rikottu. Kun kyse on eräästä pörssitiedottamisen keskeisestä velvoitteesta, rikkomusta oli pidettävä vakavana, varsinkin kun sen oli osoitettu vaikuttaneen kaupankäyntiin. Alihankkijan käyttäminen tiedonantovelvollisuuden toteuttamisessa ei vähennä yhtiön vastuuta.

Kurinpitolautakunta katsoi toisaalta, että saadun selvityksen mukaan yhtiön tiedottamisjärjestelyt olivat sinänsä asianmukaiset. Virhettä voitiin pitää yksittäisenä tapauksena, joka on johtunut inhimillisestä erehdyksestä. Yhtiö on lisäksi ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin heti virheen havaittuaan. Myös nämä seikat on otettiin huomioon seuraamusta harkittaessa.
Pörssin kurinpitolautakunta katsoi Stora Enso Oyj:n rikkoneen 26.7.2007 osavuosikatsausta julkistaessaan pörssin sääntöjä ja antoi yhtiölle varoituksen.

Lisätietoja:
Timo Rintanen, Kurinpitolautakunnan sihteeri +358 9 6166 7640
Janne Seppänen, OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin markkinavalvontajohtaja +358 9 6166 7382


OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki lahjoittaa kurinpitosakot säätiölle, joka tukee Suomen ja Ruotsin arvopaperimarkkinoihin liittyvää tutkimusta.

Lisätietoja kurinpitolautakunnasta ja sen jäsenistä sekä kurinpitolautakunnan säännöistä on OMX Pohjoismaisen Pörssin Internet-sivuilla osoitteessa www.omxgroup.com/nordicexchange.

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin markkinavalvonta
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin markkinavalvontayksikkö tutkii kaikki epäillyt sääntörikkomukset. Vähäisistä rikkomuksista annetaan yhtiölle kirjallinen huomautus ja vakavat tapaukset saatetaan kurinpitolautakunnan päätettäviksi.
Kurinpitolautakunnan jäsenet ovat OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä riippumattomia laki- ja talousasiantuntijoita. Lautakunnan puheenjohtaja on oikeusneuvos Mikko Tulokas ja sen jäseninä ovat professori Risto Nuolimaa, professori Kalervo Virtanen ja oikeustieteen maisteri Simo-Pekka Helander.


Liitteet & linkit