Syyskuu – ennätys korkojohdannaisissa

•Syyskuussa tehtiin uusi kaikkien aikojen ennätys korkojohdannaisissa. Keskimääräinen päivävaihto oli 136 948 sopimusta (entinen ennätys kesäkuussa 2007: 123 701 sopimusta).
•Keskimääräinen päivävaihto kasvoi 25 prosentilla verrattuna samaan kuukauteen viime vuonna. Kauppojen määrä kasvoi keskimäärin 60 prosentilla.
•Indeksiosuuksien ja sijoitusrahasto-osuuksien määrät kasvavat nopeimmin. Syyskuussa kauppaa käytiin 208 miljoonalla eurolla päivässä. Syyskuussa 2006 vastaava luku oli 72 miljoonaa euroa päivässä.

Osakevaihto
Keskimääräinen päivävaihto oli 5,0 miljardia euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 5,1 miljardia euroa). Päivittäisten kauppojen määrä oli 183 642 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 172 500). OMX Pohjoismaisen Pörssin listayhtiöiden markkina-arvo oli 1 109 miljardia euroa. Syyskuussa 2006 vastaava luku oli 821 miljardia euroa.

Johdannaiskaupankäynti
Johdannaiskaupankäynnissä keskimääräinen päivävaihto oli 708 896 sopimusta (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 638 056 sopimusta). Päivittäisten kauppojen määrä osaketuotteiden osalta oli 352 116 sopimusta (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 355 969 sopimusta). Indeksituotteiden päivittäisten kauppojen määrä oli 219 832 sopimusta (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana
200 670 sopimusta). Korkojohdannaisten vaihto oli 136 948 sopimusta (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 81 417 sopimusta).

Listautumiset ja välittäjät
Syyskuussa markkinoille listautui kolme täysin uutta yhtiötä. Ne kaikki listautuivat päämarkkinoille. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä aloitti yksi uusi välittäjä.

Toimialaluokat
Tietoliikennepalvelut kasvoi voimakkaimmin syyskuussa. Keskimääräinen päivävaihto kasvoi 6,3 prosenttia verrattuna elokuuhun. Toiseksi suurinta kasvu oli Rahoitus-toimialaluokassa, jossa kaupankäynnin arvo kasvoi 1,1 prosenttia.

Tietoliikennepalveluiden indeksi kehittyi myönteisesti 8,2 prosentilla, kun Teollisuustuotteet- ja palvelut -indeksi jäi –0,9 prosenttiin.


Yksityiskohtaiset tilastot kansallisine lukuineen ovat katsottavissa myöhemmin tänään osoitteessa:
omxgroup.com/nordicexchange/uutisetjatilastot/tilastotanalyysit/?languageId=4Liitteet & linkit