OP aloittaa tekoälykouluttajien valmennusohjelman – koulutuksella tuetaan tekoälyn käyttöönottoa ja osaamisen uudistamista

Syksyllä 20 OPlaista osallistuu Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavaan koulutuspilottiin, jossa he saavat valmiudet opettaa tekoälysovelluksia.

OP Ryhmä käynnistää syksyllä 2018 tekoälyn koulutuspilotin yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Ensivaiheessa 20 OPlaista osallistuu valmennukseen, jossa he saavat valmiudet toimia tekoälykouluttajina eri liiketoiminta-alueilla.

Työelämän ja finanssialan digitalisoituessa tekoälykouluttajia tarvitaan monilla tekoälyn soveltamisen alueilla. Tekoälykouluttaja on valmentaja, jonka joukkue koostuu tekoälysovelluksista. Näihin lukeutuvat esimerkiksi asiakaspalvelun chatbotit, puhekäyttöliittymät, luotto- ja korvauspäätösten automatisointi sekä hoidon tarpeen automaattinen arviointi. Koulutukseen valitut henkilöt työskentelevät jo kyseisissä toiminnoissa, mikä mahdollistaa uuden tiedon soveltamisen omalla vastuualueella.

Pilotti järjestetään yhteistyössä Metropolian kanssa. Valmennuksessa luodaan perusta tekoälyn hyödyntämisessä tarvittavalle ymmärrykselle ja opitaan soveltamaan tekoälyn tekniikoita omassa roolissa. Valmennukseen osallistuville nimetään OPn sisältä mentorit tukemaan opitun soveltamista liiketoiminnan käytännön tarpeisiin.

- Tekoälyn hyödyntäminen luo yrityksiin uudenlaisia töitä, jotka vaativat henkilöstöltä uusia taitoja. Tekoälysovellusten avulla voidaan jo nyt hoitaa osa työtehtävistä tai helpottaa niiden tekemistä. Tämä mahdollistaa sen, että työajasta voi käyttää suuremman osan liiketoiminnan ja asiakkaan kannalta merkittäviin tehtäviin. Käsillä oleva muutos vaatii kaikilta oman osaamisen päivittämistä, ja haluamme aktiivisesti tukea henkilöstömme kehittymistä tulevaisuuden osaajina, kertoo OPn tekoälystä vastaava johtaja Meeri Haataja.

- Tekoälyä kutsutaan uudeksi sähköksi, jota tuotetaan datan avulla. Tosiasiassa datan pitää olla merkityksellistä ja ymmärrettävää ennen kuin sitä voidaan käyttää hyödyllisen ja luotettavan tekoälyn opettamiseen. Parhaiten tätä pystyy arvioimaan kunkin yrityksen oma henkilöstö, joka tuntee tavoitteet ja prosessit. Nyt tarvitaan uusia toimintamalleja sekä kouluttautumista sellaisiin tietojärjestelmiin ja toimintatapoihin, joita eivät enää kehitä ja versioi ulkopuoliset toimijat, vaan jotka opetetaan ja sovelletaan käytäntöön itse. Tässä haastetaan niin yritykset kuin opetus- ja tutkimuslaitokset, arvioi Metropolian tutkijaopettaja Aarne Klemetti.

Syksyllä järjestettävä koulutus on pilotti, jonka avulla OPssa luodaan malli toteuttaa vastaavia valmennuksia jatkossa uusien tekoälyroolien kouluttamiseen. OP on Suomen ensimmäisiä yrityksiä, jossa tekoälykouluttajan rooli jo löytyy. Tekoälyn käyttöönotossa OP noudattaa kehittämiään tekoälyn eettisiä periaatteita.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP Viestintä 050 5239904

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat noin 160 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,8 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Tilaa