OKON tilinpäätöstiedote 2001

OKON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 OKO-konsernin liikevoitto 111 Me (167 Me), perusliiketoiminnan liikevoitto 125 Me (135 Me). Rahoituskate parani 22 %, talletuskanta kasvoi 20 %, luottokanta 7 % ja omaisuudenhoidon asiakasvarat 7 %. Vuoden 2002 liikevoitto muodostunee hieman viimevuotista suuremmaksi. Osinkoehdotus 1,10 euroa A-sarjan ja 1,05 euroa K-sarjan osakkeelle. Vuonna 2001 OKO-konserni vahvisti markkina-asemiaan yritys- ja vähittäispankkitoiminnassa. Investointipankkitoiminnassa osakevälityksen markkinaosuutta pienensi kilpailun kiristyminen. Tulos ja vakavaraisuus OKO-konsernin liikevoitto oli 111 miljoonaa euroa. Se pieneni 57 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Pääosa tulosheikennyksestä johtui perusliiketoimintaan kuulumattomasta muusta toiminnasta, jossa sijoitukset Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeisiin heikensivät tulosta edelliseen vuoteen verrattuna 47 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueista muodostuvan perusliiketoiminnan liikevoitto oli 125 miljoonaa euroa eli 10 miljoonaa euroa vertailukautta alempi. Konsernin rahoituskate kasvoi 22 prosenttia. Osakemarkkinoiden epävakaus ja kiristynyt kilpailutilanne heikensivät osakevälityksen palkkiotuottoja ja arvopaperikaupan nettotuottoja. Nettopalkkiotuotot pienenivät 15 prosenttia. Kulut ilman palkkiokuluja olivat 5 prosenttia suuremmat kuin edellisenä vuonna. Oman pääoman tuotto heikentyi edellisen vuoden 21,5 prosentista 13,0 prosenttiin. Oman pääoman tuotto ilman Pohjola-Yhtymän osakkeisiin tehtyjen sijoitusten vaikutusta oli 14,3 prosenttia. Vuonna 2000 vastaava luku oli 17,4 prosenttia. Vakavaraisuussuhde oli 12,8 prosenttia. Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 7,4 prosenttia. Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos pieneni edellisen vuoden 2,53 eurosta 1,68 euroon. Osinkoehdotus on 1,10 euroa A-sarjan ja 1,05 euroa K-sarjan osakkeille. Vuodelta 2000 maksettu osinko oli 1,27 euroa A- sarjan ja 1,22 euroa K-sarjan osakkeille. Ehdotetulla voitonjaolla efektiivinen osinkotuotto A-sarjan osakkeelle on 7,8 prosenttia. Liiketoiminnan kasvu Konsernin luottokanta kasvoi 7 prosenttia lähes 6 miljardiin euroon. Konsernin osuus talletuspankkien euromääräisistä yritysluotoista nousi 0,5 prosenttiyksikköä runsaaseen 12 prosenttiin. Yleisön talletukset konsernissa kasvoivat voimakkaasti. Talletusten määrä lisääntyi 20 prosenttia ja oli lähes 2 miljardia euroa vuodenvaihteessa. Omaisuudenhoidon hallinnoimat asiakasvarat olivat 5,5 miljardia euroa. Hallinnoitujen varojen määrä kasvoi runsaat 7 prosenttia edellisen vuoden lopusta. Markkinaosuus Helsingin Pörssin osakevaihdosta oli 2,6 prosenttia. Vuotta aikaisemmin se oli 4,2 prosenttia. Konsernin näkymät Talouden näkymät vuodelle 2002 ovat varovaisen myönteiset. Yritysten ja kotitalouksien vakaa rahoitusasema sekä matala korkotaso tukevat kotimaista kysyntää. Suomen kilpailukykyinen vientisektori hyötyy kansainvälisen talouden hitaastakin elpymisestä. Pankkien taloudellinen toimintaympäristö säilynee siten suhteellisen suotuisana. Vuonna 2001 osakemarkkinoiden epävarmuus ja osakekurssien lasku rasittivat OKO-konsernin liikevoittoa. Myös alkaneen vuoden tulos on herkkä osakkeiden hinnanmuutoksille. Konsernin liikevoiton arvioidaan muodostuvan vuonna 2002 hieman suuremmaksi kuin kertomusvuonna, mikäli toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä ennakoimattomia muutoksia. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00030/bit0001.doc Full Year-End Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00030/bit0001.pdf Full Year-End Report

Tilaa