Osuuspankkiryhmän tulostiedote 1.1.-31.12.2001

OSUUSPANKKIRYHMÄN TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2001 Op-ryhmän markkinaosuudet vahvistuivat: osuus talletuksista kasvoi 0,9,luotoista 0,4 ja vakuutusmaksutuloista 3,3 prosenttiyksikköä. Liikevoitto oli 504 Me (664), ilman osakesijoitusten vaikutusta 542 Me (557). Vuonna 2002 markkina-aseman odotetaan yhä vahvistuvan ja liikevoiton muodostuvan lähes samantasoiseksi kuin vuonna 2001. · Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui edelleen. Markkinaosuus talletuspankkien euromääräisistä luotoista kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä 32,4 prosenttiin ja osuus talletuksista 0,9 prosenttiyksikköä 32,1 prosenttiin. Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta nousi 3,3 prosenttiyksikköä 13,4 prosenttiin. · Liikevoitto oli pankkiryhmän historian toiseksi suurin: 504 miljoonaa euroa. Se oli 24 prosenttia pienempi kuin vuoden 2000 ennätystulos. Liikevoiton supistuminen johtui osakesijoituksista. Ilman osakesijoitusten välitöntä vaikutusta liikevoitto oli 542 miljoonaa euroa, eli 2,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. · Rahoituskate kasvoi 9,3 prosenttia, ja palkkiotuotot supistuivat 5,3 prosenttia. Kulut kasvoivat 4,2 prosenttia. Luottotappiot olivat edelleen matalalla tasolla. · Luottokanta kasvoi 8, talletukset 10 ja vakuutussäästöt 24 prosenttia. Sijoitusrahastojen pääoma oli samalla tasolla kuin vuoden 2000 lopussa. · Kotitalouksien asuntoluottokanta kasvoi 14 prosenttia 9,3 miljardiin euroon. Markkinaosuus nousi 0,7 prosenttiyksikköä 34,3 prosenttiin. OP- Kiinteistökeskusten välittämät kaupat lisääntyivät 15 prosenttia. · Asiakasmäärä kasvoi 52 000:lla 2,97 miljoonaan ja omistajajäsenten määrä 109 000:lla 984 000:een. Verkkopalvelusopimusten määrä kasvoi 20 prosenttia 685 000:een. Yli 88 prosenttia kaikista asiakkaiden peruspalvelutapahtumista tehtiin sähköisinä itsepalveluina. · Ryhmän pörssinoteeratun keskuspankin OKOn konserniliikevoitto oli 111 miljoonaa euroa. · Vuonna 2002 Osuuspankkiryhmän markkina-aseman odotetaan vahvistuvan edelleen, ja liikevoiton odotetaan muodostuvan lähes samantasoiseksi kuin vuonna 2001. Osuuspankkiryhmän avainlukuja 1-12/2001 1-12/2000 Liikevoitto, milj. e 504 664 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 49 Oman pääoman tuotto, % 14,6 24,9 Koko pääoman tuotto, % 1,28 1,90 31.12.2001 31.12.2000 Tase, mrd. e 30,0 27,1 Luottokanta, mrd. e 21,9 20,3 Asiakasvarat, mrd. e 22,2 20,2 Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset, mrd. e 0,2 0,2 Vakavaraisuussuhde, % 15,1 13,7 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) 8 802 8 535 Toimintaympäristö Suomen talouskasvu hidastui jyrkästi vuoden 2001 aikana kansainvälisen talouden taantuman takia. Taantuma oli korostetusti vientilähtöinen. Sen sijaan kotimaisen kysynnän kasvu jatkui lähes edellisen vuoden tapaan, mikä edisti pankkien perinteisen liiketoiminnan kasvua. Kulutusmenojen lisäystä ylläpitivät kotitalouksien tulojen nousu sekä vahva luottamus oman talouden tulevaisuuteen. Euroopan keskuspankki alensi euriborkorkoihin vaikuttavaa ohjauskorkoaan vuoden aikana neljästi, 4,75 prosentista 3,25 prosenttiin. Koron laskut painottuivat syksyyn, jolloin Yhdysvaltoihin suunnatut terrori-iskut lisäsivät kansainvälisen talouden epävarmuutta ja taantuman pitkittymisen uhkaa. Tilanne korkomarkkinoilla muuttui kuitenkin loppusyksyn aikana, ja markkinakorot kääntyivät loivaan nousuun. Osuuspankkiryhmän viitekorkoa Op-Primea alennettiin markkinatilanteen sekä korko-odotusten mukaisesti vuoden kuluessa 5,00 prosentista 3,50 prosenttiin. Kansainvälisen talouden ongelmat näkyivät osakemarkkinoilla sijoittajien varovaisuutena ja osakkeiden hintoja kuvaavien indeksien tuntuvana laskuna. Osakemarkkinoiden epävarmuuden takia talletusten suosio säästökohteena vahvistui matalasta korkotasosta huolimatta. Euromääräinen talletuskanta pankeissa kasvoi yli 5 prosenttia. Asuntohintojen vakaus ja lähes koko vuoden jatkunut korkotason lasku ylläpitivät asuntoluottojen kysyntää. Talletuspankkien asuntoluottokanta kasvoi lähes 12 prosenttia. Talouden näkymät vuodelle 2002 ovat varovaisen myönteiset. Yritysten ja kotitalouksien vakaa rahoitusasema ja matala korkotaso tukevat kotimaista kysyntää ja pitävät pankkien taloudellisen toimintaympäristön suhteellisen suotuisana. Tämän lisäksi Suomen kilpailukykyinen vientisektori hyötyy välittömästi kansainvälisen talouden hitaastakin elpymisestä. Osuuspankkiryhmän tulos Rahoituskate kasvoi 9,3 prosenttia Vuonna 2001 Osuuspankkiryhmän rahoituskate kasvoi edelleen, mutta kasvu hidastui edellisestä vuodesta. Kertomusvuonna rahoituskate oli 875 miljoonaa euroa (801)*, eli 9,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuodesta 1999 alkanut rahoituskatteen kasvu tasaantui vuoden 2001 aikana. Rahoituskate oli vuosineljänneksestä toiseen lähes yhtä suuri ja pysyi vuoden 2000 lopussa saavutetulla korkealla tasolla. *Suluissa on vertailuluku vuodelta 2000. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2000 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan luku (31.12.2000). Rahoituskatteen kasvun taittuminen aiheutui uusien luottojen ja talletusten marginaalien supistumisesta ja alentuneesta korkotasosta. Luottojen ja talletusten välisen korkoeron kaventumisen vaikutusta kompensoi kuitenkin luotto- ja talletuskannan kasvu sekä pankkiryhmän vahva tulorahoitus. Koko vuoden keskitaseeseen suhteutettu rahoituskate oli saman tasoinen kuin vuonna 2000. Viimeisellä neljänneksellä keskitaseeseen suhteutettu rahoituskate oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00050/bit0001.doc The Full Year-End Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00050/bit0001.pdf The Full Year-End Report

Tilaa