Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 2013

Kolmas vuosineljännes 2013

  • Tilausvirta kasvoi 9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.
  • Toimitusmäärät kasvoivat 2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon: Liikevaihto väheni 8 prosenttia, lähinnä alhaisempien romu- ja seoslisien vuoksi, mikä johtui raaka-ainehintojen alenemisesta.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) parani hieman edellisvuodesta ja oli 5 (5) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta parani ja oli 22 (16) milj. euroa.
  • Koko konsernissa on käynnistetty toiminnan tehostamisohjelma, jonka arvioidaan tuovan 35 milj. euron kustannussäästöt vuoteen 2016 mennessä.

Tammi–syyskuu 2013

  • Tilausvirta kasvoi 6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 39 (66) milj. euroa.

(Suluissa ilmoitetut luvut tarkoittavat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa.)

2013
7-9
2012
7-9
2013
1-9
2012
1-9
2012
koko
vuosi
Liikevaihto M€ 185 201 645 741 937
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) M€ 5 5 39 66 66
% liikevaihdosta % 2,9 % 2,3 % 6,0 % 9,0 % 7,0 %
Liiketulos (EBIT) M€ -6 -7 4 33 20
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % -3,4 % -3,3 % 0,6 % 4,5 % 2,1 %
Nettotulos M€ -12 -12 -14 4 -4
Tulos osaketta kohti -248 -245 -284 84 -74
Operatiivisen toiminnan kassavirta M€ 22 16 16 54 87
Nettovelkaantumisaste % 155 % 124 % 155 % 124 % 130 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -2 % 8 % -2 % 8 % 4 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) hlöä 2 988 3 120 2 988 3 120 3 040

Konsernijohtajan katsaus

”Kysyntä oli vakaata kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tilausvirta parani ja oli suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Toimituksiin vaikuttivat negatiivisesti Smedjebackenin pitkittynyt huoltoseisokki ja Imatran tuotantohäiriöt. Smedjebackenissa valmistui uuden savukaasusuodattimen asennus, ja Imatralla käynnistettiin uudestaan valutuotanto toisen vuosineljänneksen tuotantohäiriöiden jälkeen. Elokuun puolivälistä lähtien tuotanto on ollut normaalisti käynnissä kaikilla terästehtaillamme. Vaikka kunnossapitoseisokit ja tuotantohäiriöt vaikuttivatkin negatiivisesti katsauskauden tulokseen, kassavirta parani edellisvuodesta. EBITDA parani hieman edellisvuodesta, vaikkakin oli epätyydyttävällä tasolla.

Vuosina 2011–2013 on sekä markkinoinnissa että tuotannossa toteutettu merkittäviä investointeja ja panostuksia. Smedjebackenin uuden jatkuvavalukoneen asennus kesällä 2014 ja Hoforsin putkikonseptin uusiminen vuosina 2014–2015 ovat tärkeitä askeleita tuotantomme parantamisessa. Samalla olemme laajentaneet markkinointiorganisaatiota avaamalla uudet myyntiyhtiöt Kiinaan, Italiaan ja Itä-Eurooppaan. Myös nykyisiä Pohjoismaiden ja Pohjois-Euroopan myyntiyksiköitä on vahvistettu ja niiden toiminnan koordinointia on tehostettu. Olemme luoneet perustan vakaalle kasvulle tulevina vuosina.

Ovakon jo aiemmin julkistama 25 milj. euron säästöohjelma vuodelle 2013 etenee suunnitellusti. Kannattavuuden jatkuvan paranemisen varmistamiseksi koko konsernissa käynnistetään nyt pitkäaikainen tehostamisohjelma. Perustan tehostamistoimenpiteille luo nykyinen strateginen linjaus, joka rakentuu konsernin yhteisten toimintojen synergioiden vahvistamiseen ja tuotantoprosessien pitkäjänteiseen parantamiseen Ovakon kilpailukyvyn lisäämiseksi. Ohjelman arvioidaan tuovan yhteensä 35 milj. euron kustannussäästöt vuoteen 2016 mennessä. Säästöjen tulosvaikutus on noin 17 milj. euroa jo vuonna 2014. Henkilöstön määrän odotetaan vähenevän runsaalla 100 henkilöllä vuoden 2014 loppuun mennessä. Vähennykset koskevat sekä toimihenkilöitä että työntekijöitä. Kapasiteetti säilytetään nykyisellään vuodelle 2014 asetetun kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman työstäminen jatkuu tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Lyhyen aikavälin näkymät

Viimeisen vuosineljänneksen aikana kysynnän odotetaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi ja vastaavan tämän vuoden kolmannen neljänneksen tasoa. Vaikka monet asiakkaat optimoivat varastotasojaan joulukuussa, arvioimme varastotasojen olevan kutakuinkin tasapainossa ja nykyisen kysynnän heijastavan teollisuuden todellista tuotannon määrää.”

Tom Erixon
Konsernijohtaja

Tukholmassa, 4. marraskuuta 2013

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://www.ovako.com/Financial-information/ 

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, 46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Tuotannon perusraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2012 Ovakon liikevaihto oli 937 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 3 040. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.