Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 2015

Kolmas vuosineljännes 2015

 • Myyntivolyymi kasvoi 3 prosenttia ja liikevaihto 2 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
 • Tilausvirta oli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla
 • EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia oli 0 (7) milj. euroa. Tulosta heikensivät 5 miljoonalla eurolla laskevien romun hintojen vaikutukset sekä myynnin epäedullisempi jakauma
 • Liiketulos (EBIT) oli –12 (–5) milj. euroa uudelleenjärjestelykustannukset mukaan lukien
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 15 (18) milj. euroa
 • Konserni on päättänyt toteuttaa seuraavan kahden vuoden aikana uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tarkoituksena on sopeuttaa tuotantorakenne ja kustannuspohja kysyntään. Ohjelma koskee noin 250:tä työntekijää, ja sen arvioidaan tuovan 45 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, jotka vaikuttavat täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen. Uudelleenjärjestelykustannukset, 2 (0) miljoona euroa, on kirjattu kuluksi katsauskaudella, ja niihin sisältyvät lähinnä ohjelmaan kuuluvat toimenpiteet, jotka on aloitettu kolmannella vuosineljänneksellä

Tammi–syyskuu 2015

 • Myyntivolyymi ja liikevaihto olivat 2 prosenttia alhaisemmat kuin vastaavalla kaudella edellisvuonna. Lasku johtui ennen muuta vuoden ensimmäisestä neljänneksestä
 • EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia oli 53 (65) milj. euroa
 • Liiketulos (EBIT) oli 20 (29) milj. euroa uudelleenjärjestelykustannukset mukaan lukien
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 14 (24) milj. euroa
 • Uudelleenjärjestelykustannukset, 2 (0) miljoona euroa, on kirjattu kuluksi katsauskaudella, ks. yllä
 • Ovako osti teräs- ja metallitukkuri Ovako Metals Oy Ab:n (ent. Tibnor Oy) Suomessa 31. maaliskuuta, mikä kasvatti liiketulosta kertaluonteisesti 3 milj. euroa.

Suluissa ilmoitetut luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Konsernin tunnusluvut

20153 20143 20151–3 20141–3 2014Koko vuosi
Myyntivolyymi 1000 tonnia 150 145 525 538 697
Liikevaihto M€ 188 184 651 664 862
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia M€ 0 7 53 65 69
% liikevaihdosta, oikaistu % –0,2 % 3,7 % 8,1 % 9,7 % 7,9 %
EBITDA M€ -2 7 51 65 69
% liikevaihdosta % –1,1 % 3,7 % 7,8 % 9,7 % 7,9 %
Liiketulos ennen uudelleenjärjestelykustannuksia M€ –11 –5 22 29 15
% liikevaihdosta, oikaistu % –5,6 % –2,4 % 3,4 % 4,4 % 1,8 %
Liiketulos (EBIT) M€ –12 –5 20 29 15
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % –6,5 % –2,4 % 3,1 % 4,4 % 1,7 %
Nettotulos M€ –14 –8 0 0 –15
Tulos osaketta kohti –281 –166 9 5 –302
Operatiivisen toiminnan kassavirta M€ 15 18 14 24 66
Nettovelkaantumisaste % 164 % 154 % 164 % 154 % 152 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % 1 % 5 % 1 % 5 % 3 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) Hlöä 2 985 2 939 2 985 2 939 2 925

Konsernijohtajan katsaus

”Kolmas vuosineljännes oli Ovakolle haastava, ja toimintaympäristö oli selvästi heikompi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Myyntivolyymi oli silti hieman parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Myyntiä ja tilausvirtaa ovat heikentäneet öljy- ja kaasusegmentin taantuma, heikot maarakennuskoneiden markkinat sekä yleisesti ottaen heikko tilanne laakerimarkkinoilla. Dieselpolttoaineen ruiskutussovellusten ja kuorma-autopuolen kasvu ja useat tehdyt uudet kaupat ovat kompensoineet volyymiä katsauskauden aikana.

Tulokseen vaikuttivat kesän normaalit kunnossapitoseisokit, mutta myös erittäin nopeasti laskevat romun ja seosaineiden hinnat. Sisään tulevan materiaalin vaihtelut eivät normaalisti vaikuta Ovakon tulokseen mainittavasti, mutta nopea hinnanlasku aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia, jotka rasittivat vuosineljänneksen tulosta 5 miljoonalla eurolla. Tulos ei ole nykyisellä tasollaan tyydyttävä.

Euroopan konepajateollisuuden kasvuvauhdin arvioidaan olevan alhainen tulevina vuosina. Tämä yhdessä Ovakon terästuotannon merkittävän ylikapasiteetin kanssa on taustalla julkistetussa päätöksessä, jonka mukaan konsernissa toteutetaan arviolta kaksi vuotta kestävä rakennemuutos. Ohjelman myötä konsernin henkilöstömäärä vähenee noin 250 henkilöllä, kun kolme yksikköä suljetaan. Neuvottelut ammattiliittojen kanssa on aloitettu. Tavoitteena on alentaa kustannuksia 45 miljoonalla eurolla vuoteen 2018 mennessä. Ovakon arvion mukaan kaikkia nykyisiä asiakkuuksia ja liiketoimintoja pystytään hoitamaan uudella rakenteella.

Jo päätettyjä markkinointi- ja teknologiainvestointeja jatketaan suunnitellusti, mukaan lukien Hoforsin metallurgian kehittäminen. Tulevien vuosien investointien arvioidaan olevan 30–35 miljoonaa euroa, mukaan lukien 10 miljoonan investointi kahden vuoden aikana rakennemuutoksen läpiviemiseksi. Konsernin kapasiteetin arvioidaan olevan muutoksen jälkeen 800–850 tuhatta tonnia myynnin jakaumasta riippuen. Vuoden 2015 toimitusten arvioidaan olevan noin 700 tuhatta tonnia.

Lyhyen aikavälin näkymät

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan heikkona neljännellä vuosineljänneksellä, ja asiakkaiden odotetaan purkavan kausiluonteisesti varastojaan vuoden loppua kohti. Neljännen vuosineljänneksen toimitusten arvioidaan jäävän hieman heikommiksi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.”

Tom Erixon
Konsernijohtaja

Tukholmassa 3. marraskuuta 2015

Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.ovako.com/Financial-information

Lisätietoja:
Kristina Grewin, External Communication Manager, 46 739 82 96 81
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control, 46 (0)8 622 13 23

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2014 Ovakon liikevaihto oli 862 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 925. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.

Tilaa

Lainaukset

Kolmas vuosineljännes oli Ovakolle haastava, ja toimintaympäristö oli selvästi heikompi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Myyntivolyymi oli silti hieman parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.
Tom Erixon