Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014

Lue konserninjohtaja Tom Erixonin kommentit Ovakon ensimmäisen neljänneksen 2014 osavuosikatsauksesta ja hanki vuosikertomus.


Ensimmäinen vuosineljännes 2014

  • Myyntivolyymi kasvoi 20 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ja liikevaihto kasvoi 12 prosenttia. Liikevaihdon vähäisempi kasvu myyntivolyymiin nähden johtuu suurelta osin raaka-aineiden hintojen laskun takia pienentyneistä romu- ja seosainelisistä.
  • Tilausvirta kasvoi 9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.
  • Tuotanto kasvoi 22 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 30 (15) milj. euroa. Tuloksen paraneminen johtuu ensi sijassa kasvaneista volyymeista.
  • Liiketulos (EBIT) oli 18 (4) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 5 (–15) milj. euroa eli huomattavasti parempi kuin edellisvuonna.

Suluissa ilmoitetut luvut tarkoittavat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa.

Konsernin tunnusluvut

    20141–3 20131–3 2013koko vuosi
Myyntivolyymi 1000 tonnia 204 170 675
Liikevaihto M€ 246 220 850
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) M€ 30 15 47
% liikevaihdosta % 12,2 % 6,7 % 5,5 %
Liiketulos (EBIT) M€ 18 4 –1
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % 7,3 % 1,7 % 0,0 %
Nettotulos M€ 8 –4 –21
Tulos osaketta kohti 162 –74 –412
Operatiivisen toiminnan kassavirta M€ 5 –15 20
Nettovelkaantumisaste % 141 % 145 % 160 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % 4 % 1 % 0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) hlöä 2 973 3 001 2 995


Konsernijohtajan katsaus

”Ovakon liikevaihdon vahvistuminen jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja myönteinen trendi on nyt jatkunut viime vuoden syyskuusta asti. Volyymin kasvu 20 prosentilla vuoden 2013 samaan ajanjaksoon verrattuna johtuu sekä asiakkaiden tuotannon kasvusta että vuoden 2013 aikana tehdyistä uusista kaupoista. Kahden viime vuoden markkinointipanostukset ovat myös selkeästi vauhdittaneet kasvua. Lyhyiden toimitusaikojen osuus on edelleen suhteellisen korkea, eivätkä asiakkaiden varastotasot ole arviomme mukaan kasvaneet mainittavissa määrin. Tilauskantamme on vahvistunut jonkun verran vuosineljänneksen aikana.

Parantuneesta markkinatilanteesta huolimatta keskitymme edelleen viime vuoden lopussa julkistetun tehostamisohjelman toteuttamiseen. Toteutus etenee suunnitelmien mukaisesti, ja tavoitteena on saada aikaan 17 miljoonan euron säästöt vuoden 2014 aikana.

Terästehtaiden käyttöasteet ovat yleisesti ottaen pysyneet korkealla. Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta tuotantovolyymiä voidaan edelleen nostaa nykyisillä vuorojärjestelyillä ja miehityksellä. Ilmoitettu noin sadan työntekijän henkilöstövähennys on yhä välttämätön jatkuvan tehostamisen varmistamiseksi. Vähennykset saataneen toteutetuksi kokonaisuudessaan vuoden 2014 kuluessa.

Tuloksen paraneminen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui pääosin hyvästä tuottavuudesta ja kasvaneesta myyntivolyymistä. Myös myynnin edullisempi jakauma paransi osaltaan tulosta, ja sen vaikutukset heijastuvat myös tilauskantaan.

Smedjebackenin uuden jatkuvavalukoneen asennuksen valmistelut ovat intensiivisessä vaiheessa. Arviolta kuusi viikkoa kestävä asennustyö tehdään kesäseisokin aikana. Uusi jatkuvavalu laajentaa Smedjebackenin tuotteiden mitta-aluetta ja tukee meneillään olevaa laadunkehittämistyötä. Kone päättää Smedjebackenin kolmivuotisen investointiohjelman, joka sisälsi uudistetun romupihan, uuden teknisesti edistyneen savukaasusuodattimen, valssaamon muutostyöt ja leikkurikapasiteetin noston. Varastoja kasvatetaan suunnitellusti toisen neljänneksen aikana Smedjebackenin ja Boxholmin toimituskyvyn varmistamiseksi kesällä ja alkusyksystä.

Turvallisuus on aina tärkeysjärjestyksessämme ensimmäisenä. Kaikki johtajat, mukaan lukien konsernijohtaja, osallistuvat huhtikuussa aktiivisesti turvallisuustyöhön tuotannon riskitekijöiden vähentämiseen tähtäävillä analyyseillä ja toimenpiteillä. Ovako osallistuu 28. huhtikuuta maailman työterveys- ja turvallisuuspäivään yhteistyössä World Steel Associationin kanssa.


Lyhyen aikavälin näkymät

Tilausvirta on pysynyt vakaana ensimmäisellä neljänneksellä, ja Euroopan talousnäkymät osoittavat merkkejä hitaan kasvun jatkumisesta. Toisen neljänneksen myyntivolyymin odotetaan olevan hieman viimevuotista paremman, ja loppuvuoden hintakehityksen arvioidaan olevan lievästi positiivinen.”

Tom Erixon
konsernijohtaja

Tukholma, 24. huhtikuuta 2014

Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.ovako.com/Financial-information

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, 46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Tuotannon pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2013 Ovakon liikevaihto oli 850 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 2 995. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.


Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.

Tilaa

Lainaukset

Ovakon liikevaihdon vahvistuminen jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja myönteinen trendi on nyt jatkunut viime vuoden syyskuusta asti
Tom Erixon