Osavuosikatsaus 1/2015

Ensimmäinen vuosineljännes 2015

  • Tilausvirta oli vuoden alussa heikko, mutta parani vähitellen. Tilausvirta oli 10 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2014 vahvalla ensimmäisellä neljänneksellä.
  • Myyntivolyymit kärsivät viime vuoden lopun heikosta tilausvirrasta ja alenivat 8 prosenttia verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen. Parempi tuotejakauma rajoitti liikevaihdon laskun 7 prosenttiin.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 27 (30) milj. euroa ja liiketulos (EBIT) 17 (18) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli –5 (5) milj. euroa.
  • Ovako osti teräs- ja metallitukkuri Ovako Metals Oy Ab:n (aiemmin Tibnor Oy) Suomessa 31. maaliskuuta, mikä kasvatti liiketulosta kertaluonteisesti 3 milj. euroa.

Tässä raportissa suluissa ilmoitetut luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Konsernin tunnusluvut

20151–3 20141–3 2014Koko vuosi
Myyntivolyymi 1000 tonnia 188 204 697
Liikevaihto M€ 229 246 862
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) M€ 27 30 69
% liikevaihdosta % 11,7 % 12,2 % 7,9 %
Liiketulos (EBIT) M€ 17 18 15
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % 7,2 % 7,3 % 1,7 %
Nettotulos M€ 8 8 –15
Tulos osaketta kohti 149 162 –302
Operatiivisen toiminnan kassavirta M€ –5 5 66
Nettovelkaantumisaste % 154 % 141 % 152 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % 4 % 4 % 3 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) hlöä 2 981 2 973 2 925

Konsernijohtajan katsaus

”Markkinat elpyivät merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2014 heikon lopun jälkeen. Tilausvirta oli neljänneksen alussa heikko, mutta parani vähitellen. Volyymit laskivat 8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vahvaan ensimmäiseen neljännekseen. Pääsyitä vaihteluun olivat Ruotsin teollisuustuotannon alhainen taso ensimmäisellä neljänneksellä sekä eräiden Saksan markkinasegmenttien heikkous.

Alhaisemmista volyymeista huolimatta liiketulos pysyi samalla tasolla kuin edellisvuoden vahvalla alkuneljänneksellä. Vaativiin uusiutuvan energian ja polttoaineruiskutuksen sovelluksiin tarkoitettujen tuotteiden kysyntä oli vahvaa neljänneksen aikana. Se vaikutti Ovakon myynnin jakaumaan positiivisesti. Ovako pitää yllä tehokasta kustannuskuria, mikä yhdessä edullisempien valuuttakurssien kanssa kompensoi pääosan volyymien laskusta. Tonnikohtainen kate pysyi vahvana ja vakaana.

Tibnor Oy:n osto saatiin päätökseen 31. maaliskuuta. Nyt nimellä Ovako Metals Oy Ab toimiva yritys on Suomen johtavia metallitukkureita. Sekä kassavirran että poistoja edeltävän liiketuloksen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti vuoden 2015 loppuun saakka. Konsernin EBITDA-marginaaliin kuitenkin vaikuttavat jossain määrin negatiivisesti tukkuriliiketoiminnan pienemmät katteet.

Neljänneksen aikana markkinoille esiteltiin kylmiin olosuhteisiin tarkoitettujen terästen brändi SZ-Steel®. Ovako on kahden vuoden kuluessa uudistanut tarjontaansa siten, että keskiössä ovat nyt asiakkaiden tuotteilta edellyttämät ominaisuudet. Valikoima sisältää brändit IQ- ja BQ-Steel® väsymisominaisuuksiltaan parannetuille teräksille, WR-Steel® kulumiskestäville teräksille, M-Steel® lastuttavuudeltaan optimoiduille teräksille sekä SZ-Steel jopa –101 asteen pakkasessa luotettavasti toimiville teräksille.

Lähiajan näkymät

Kysynnän odotetaan pysyvän vastaavalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja edellisvuoden toisella neljänneksellä.”

Tom Erixon
Konsernijohtaja

Tukholmassa 28.4.2015

Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus verkkosivulla:

http://www.ovako.com/Financial-information/

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Tuotannon pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2014 Ovakon liikevaihto oli 862 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 925. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.


Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.

Tilaa

Lainaukset

Markkinat elpyivät merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2014 heikon lopun jälkeen
Tom Erixon