Ovakon tilinpäätös 2016 julki

Ovako julkaisee tänään vuoden 2016 neljännen neljänneksen osavuosikatsauksen ja koko vuoden tilinpäätöksen. Vuoden 2016 liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia kasvoi 57 (48) miljoonaan euroon ja tilausvirta kasvoi 6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma on tuottanut tähän mennessä vuositasolla 23 miljoonan euron säästöt. Ovakon likviditeettipuskuri oli vuoden lopussa 88 (88) miljoonaa euroa.

Neljäs neljännes 2016 (2015)  

 • Tilausvirta kasvoi 7 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
 • Myyntivolyymi kasvoi 13 prosenttia ja liikevaihto 7 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
 • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia kasvoi merkittävästi, 5 (-5) miljoonaan euroon, pääosin volyymien kasvun ja uudelleenjärjestelyohjelman tuomien kustannussäästöjen ansiosta
 • Liiketulos (EBIT) oli -5 (-15) miljoonaa euroa ennen 2 (5) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta vahvistui 21 (11) miljoonaan euroon sisältäen 2 (1) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset
 • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitellusti ja tuotti vuosineljänneksen aikana 6 miljoonaa euroa kustannussäästöjä. Konsernin henkilöstömäärä on vähentynyt ohjelman seurauksena 212 henkilöllä

Koko vuosi 2016 (2015) 

 • Tilausvirta kasvoi 6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
 • Myyntivolyymi kasvoi 4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, mutta liikevaihto laski 6 prosenttia edellisvuodesta
 • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia kasvoi 57 (48) miljoonaan euroon
 • Liiketulos (EBIT) oli 16 (7) miljoonaa euroa ennen 7 (7) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta vahvistui 35 (25) miljoonaan euroon sisältäen 8 (1) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset
 • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma tuotti vuoden aikana 23 miljoonaa euroa kustannussäästöjä

”Ovakon tulos parani selvästi sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta vuonna 2016. Vain runsas vuosi sitten aloitettu uudelleenjärjestelyohjelma edistyi erittäin hyvin, ja lisäksi toimitusmäärämme kasvoivat ja toiminnan tulos oli huomattavasti edellistä vuotta parempi. Koko vuoden tulos oli kokonaisuudessaan useilla alueilla huomattavasti parempi kuin edellisvuonna. Tästä huolimatta taloudelliset tuloksemme eivät ole vielä tyydyttävällä tasolla ja meillä on vielä paljon tehtävää matkallamme yhdeksi maailman parhaista teräsyhtiöistä”, kommentoi Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. 

Konsernin tunnusluvut 2016 Q4 2015 Q4  2016 Koko vuosi 2015 Koko vuosi 
Myyntivolyymi   1000 tonnia  177 156  708 681 
Liikevaihto   M€  196 183  781 834 
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia   M€  5 -5  57 48 
% liikevaihdosta, oikaistu   2,8 % -2,7 %  7,3 % 5,7 % 
EBITDA 3)  M€  3 -7  50 44 
% liikevaihdosta   1,6 % -4,0 %  6,4 % 5,2 % 
Liiketulos (EBIT) ennen uudelleenjärjestelykustannuksia   M€  -5 -15  16 7 
Liiketulosprosentti (EBIT), oikaistu   -2,6 % -7,9 %  2,0 % 0,9 % 
Liiketulos (EBIT)   M€  -7 -20  9 1 
Liiketulosprosentti (EBIT)   -3,7 % -10,6 %  1,2 % 0,1 % 
Nettotulos   M€  -11 -23  -12 -23 
Operatiivisen toiminnan kassavirta   M€  21 11  35 25 
Nettovelkaantumisaste ilman eläkevelkaa   205 % 181 %  205 % 181 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)   2 % 0 %  2 % 0 % 
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE)   hlöä  2,773 2,905  2,773 2,905 

Tunnuslukutaulukko sisältää suoraan Ovakon tilinpäätöksestä otettua ja siitä johdettavaa tietoa sekä tilastollista tietoa. Taloudellisten tunnuslukujen täsmäytys tilinpäätökseen, mukaan lukien tunnusluvut, joita ei määritellä IFRS:ssä, esitetään osavuosikatsauksen sivulla 11, ja kaikki tunnusluvut määritellään sivulla 14. Tilinpäätöksen liitteenä esitettävien tunnuslukujen tarkoituksena on antaa selkeä kuva yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman kehityksestä ajan suhteen.

Lähiajan näkymät

Meneillään olevan laajan uudelleenjärjestelyohjelman ja toteutettujen perushintojen korotusten ansiosta suhtaudumme luottavaisesti vuoteen 2017. On kuitenkin todettava, että todella vahva tulos koko vuodelta 2017 edellyttää myös teollisuusmarkkinoilta vakaata kehitystä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä myyntivolyymien arvioidaan kasvavan hiukan edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Perushintojen korotukset vaikuttavat katteisiin positiivisesti toiselta neljännekseltä alkaen johtuen vuosisopimusten yleisimmistä tarkistusajankohdista.

- - -

Ovakon koko vuoden 2016 tilinpäätös on luettavissa osoitteessa

www.ovako.com/en/Financial-information/Financial-reports/  

Tieto on annettu julkaistavaksi edellä esitetyn toimiston yhteyshenkilön välityksellä kello 7.30 CET 13. helmikuuta 2017.

Lisätietoja:
Lehdistö- ja mediakontaktit
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Puhelin: +46 704 10 71 80
Sähköposti: oskar.bosson@ovako.com

Sijoittajasuhteet
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control
Puhelin: +46 8 622 1323
Sähköposti: nicholas.kallsater@ovako.com

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 773.  Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.

Tilaa

Lainaukset

Ovakon tulos parani selvästi sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta vuonna 2016. Vain runsas vuosi sitten aloitettu uudelleenjärjestelyohjelma edistyi erittäin hyvin, ja lisäksi toimitusmäärämme kasvoivat ja toiminnan tulos oli huomattavasti edellistä vuotta parempi. Koko vuoden tulos oli kokonaisuudessaan useilla alueilla huomattavasti parempi kuin edellisvuonna. Tästä huolimatta taloudelliset tuloksemme eivät ole vielä tyydyttävällä tasolla ja meillä on vielä paljon tehtävää matkallamme yhdeksi maailman parhaista teräsyhtiöistä
Marcus Hedblom, Ovakon konsernijohtaja