Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma 2015-2017

Ovako käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sopeuttaakseen toimintansa vallitsevaan ja ennustettuun tulevaan kysyntään. Ohjelma vaikuttaa 300 työntekijään. Ohjelman avulla saatavat kustannussäästöt ovat vuositasolla arviolta 45 miljoonaa euroa. Säästöjen odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti vuonna 2018. Neuvottelut paikallisien henkilöstön edustajien kanssa alkavat heti.

”Toimimme markkinoilla, joille ennustetaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi alhaisia kasvulukuja. Euroopassa oleva tuotantokapasiteetti koneenrakennusteräksien osalta on mitoitettu vuoden 2007 huippukysynnän mukaan, ja tämä näkyy myös Ovakossa ylikapasiteettina. Tilanne ei ole pitkällä aikavälillä kestävä. Tämän vuoksi olemme nyt päättäneet ryhtyä toimenpiteisiin kustannusten alentamiseksi ja liiketoimintamme tulevaisuuden vahvistamiseksi”, sanoo Ovakon toimitusjohtaja Tom Erixon.

Koko konserniin vaikuttava uudelleenjärjestelyohjelma on suunniteltu toteutettavaksi seuraavan kahden vuoden kuluessa ja siihen sisältyy muutoksia koko konsernissa.
Tärkeimmät suunnitellut rakennejärjestelyt ovat:

  • Hälleforsin valssaamon sulkeminen, ja sen tuotannon siirto Ovakon muihin yksiköihin. Valssaamon sulkeminen on suunniteltu toteutettavaksi kesään 2017 mennessä.
  • Forsbackan tuotanto- ja jakeluyksikön sulkeminen, ja sen volyymien siirto Ovakon muihin yksiköihin. Sulkeminen on suunniteltu toteutettavaksi joulukuun 2016 loppuun mennessä.
  • Turengin jakelukeskuksen sulkeminen ja Ovakon Suomen jakelutoimintojen keskittäminen vastikään hankittuihin tiloihin Tampereelle. Turengin keskuksen sulkeminen on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2016 kuluessa.
  • Hoforsin terästehdas ja valssaamo siirtyvät neljästä kolmeen vuoroon 1. joulukuuta alkaen. Hoforsin putkitehdas siirtyy aiemman ilmoituksen mukaisesti kolmeen vuoroon vuoden 2015 viimeisen neljänneksen kuluessa.

Ohjelmaan sisältyvät lisäksi jatkuvat määrätietoiset otteet koko konsernin tuotannon, hallinnon ja hankintojen jatkuvaksi parantamiseksi. Suunnitelman toteutuksen yksityiskohtainen suunnittelu ja neuvottelut paikallisten ammattiliittojen kanssa aloitetaan välittömästi.

”Olemme luonnollisesti huolissamme suunnitelmien vaikutuksesta niillä paikkakunnilla, joilla toimimme. Tuemme henkilökuntaamme mahdollisuuksien mukaan löytämään uusia työpaikkoja”, päättää Tom Erixon.

Koko ohjelman tavoitteena ovat vuositasolla 45 miljoonan euron kustannussäästöt ja se vaikuttaa 300 työntekijään ja 250 henkilön vähennykseen koko konsernissa. Ohjelma toteutetaan kahden vuoden kuluessa siten, että vaikutukset toteutuvat täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen. Ohjelmasta aiheutuu uudelleenjärjestelykustannuksia yhteensä arviolta 10 miljoonaa euroa. Lisäksi tuotantolaitosten muutokset edellyttävät noin 10 miljoonan euron investointeja, jotka tullaan hoitamaan normaalin investointibudjetin rajoissa.

Ovakon kaikkien tuotteiden toimitukset jatkuvat normaalisti sekä muutosprosessin aikana että sen jälkeen. Huolimatta haastavasta markkinatilanteesta kysyntä oli vuoden kolmannella neljänneksellä hieman korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä, kuten toisen neljänneksen tulosohjeistuksessa ennakoitiin. Ovako julkistaa kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen 3. marraskuuta 2015.

Lisätietoja: 
Kristina Grewin, External Communication Manager, +46 739 82 96 81

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2014 Ovakon liikevaihto oli 862 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 925. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.

Tilaa

Lainaukset

Toimimme markkinoilla, joille ennustetaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi alhaisia kasvulukuja. Euroopassa oleva tuotantokapasiteetti koneenrakennusteräksien osalta on mitoitettu vuoden 2007 huippukysynnän mukaan, ja tämä näkyy myös Ovakossa ylikapasiteettina. Tilanne ei ole pitkällä aikavälillä kestävä. Tämän vuoksi olemme nyt päättäneet ryhtyä toimenpiteisiin kustannusten alentamiseksi ja liiketoimintamme tulevaisuuden vahvistamiseksi.
Tom Erixon, Ovakon toimitusjohtaja