Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 2012

Toinen vuosineljännes 2012

  • Liikevaihto oli 263 (307) milj. euroa, joka oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 toisella neljänneksellä.
  • Liiketulos (EBIT) oli 19 (39) milj. euroa, joka on 7,0 (12,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Vuosineljänneksen nettotulos oli 7 (24) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 21 (27) milj. euroa.

Tammi–kesäkuu 2012

  • Liikevaihto oli 540 (610) milj. euroa, joka oli 11 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla.
  • Liiketulos (EBIT) oli 40 (74) milj. euroa, joka on 7,3 (12,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Tammi–kesäkuun nettotulos oli 17 (44) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 38 (19) milj. euroa.
  • Nettovelkaantumisaste oli 117 prosenttia, kun se vuoden 2011 lopussa oli 137 prosenttia.

(Suluissa ilmoitetut luvut tarkoittavat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa.)

Emoyhtiön nimi muuttui Triako Midco AB:stä Ovako Group AB:ksi heinäkuussa 2012.

Konsernin tunnusluvut

20124–6 20114–6 20121–6 20111–6 2011koko vuosi
Liikevaihto milj. euroa 263 307 540 610 1 121
Liiketulos ennen poistoja (”EBITDA”) milj. euroa 30 50 62 97 134
% liikevaihdosta % 11,3 % 16,2 % 11,4 % 15,9 % 12,0 %
Liiketulos (”EBIT”) milj. euroa 19 39 40 74 90
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % 7,0 % 12,6 % 7,3 % 12,2 % 8,0 %
Nettotulos milj. euroa 7 24 17 44 38
Tulos osaketta kohti euroa 142 483 329 888 755
Operatiivisen toiminnan kassavirta milj. euroa 21 27 38 19 56
Nettovelkaantumisaste % 117 % 123 % 117 % 123 % 137 %
Sijoitetun pääoman tuotto (”ROCE”) % 10 % n/a 10 % n/a 17 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) lukumäärä 3 101 3 268 3 101 3 268 3 239


Konsernijohtajan katsaus

”Ovakon liikevaihto ja tulos olivat toisella vuosineljänneksellä odotetusti samalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuten ensimmäisellä vuosineljänneksellä toisellakin vuosineljänneksellä kysyntää leimasivat sangen myöhässä saapuneet tilaukset, joille toivottiin lyhyttä toimitusaikaa. Toimenpiteitä sidotun pääoman vähentämiseksi toteutettiin vuosineljänneksen aikana hyvin tuloksin. Operatiivinen kassavirta kehittyi myönteisesti ja oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 38 milj. euroa. Toimitusvarmuus pysyi tavoitetasollamme, selvästi edellisvuotta parempana.

Kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteet, joilla vastataan vuoden 2012 heikentyneeseen markkinatilanteeseen, aloitettiin jo syksyllä 2011, ja henkilöstövähennykset ovat jatkuneet kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen jälkeen tehdyt vähennykset vastaavat noin 300 kokoaikaista työpaikkaa. Vähennyksistä noin 140 on toteutettu vuoden 2012 aikana. Määrä on hieman suurempi kuin aiemmin ilmoitimme. Tuotantokapasiteetti on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana suurin piirtein tasapainossa kysynnän kanssa.

Osana aiemmin ilmoitettuja investointeja on kesällä aloitettu laajat asennus- ja kunnossapitotyöt. Hoforsissa jatkuu uuden, halkaisijamitoiltaan suurten renkaiden valssaamoon liittyvä työ ja samanaikaisesti toteutetaan putkitehtaan uusimisen ensimmäinen vaihe. Smedjebackenissa on käynnissä uunin savukaasujen uuden puhdistusjärjestelmän toteutuksen ensimmäinen vaihe tavoitteena täyttää ilmanpuhdistusta koskevat tiukentuneet vaatimukset. Imatralla toteutettavilla toimenpiteillä pyritään lyhentämään terässulaton prosessiaikoja sekä lisäämään valmiiden tuotteiden laaduntarkastuksen kapasiteettia. Pitkäjänteiset investoinnit ovat tärkeitä Ovakolle, jotta voimme vastata tuleviin haasteisiin Euroopan johtavana koneenrakennusterästen valmistajana.

Lyhyen aikavälin näkymät

Euroopan talouskriisi vaikuttaa edelleen markkinoiden ilmapiiriin kielteisesti. Kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona loppuvuoden ajan. Ovakon valmius reagoida heikentyneeseen markkinatilanteeseen on hyvä. Kolmanteen vuosineljännekseen vaikuttaa kausiluonteinen seisokki, joka johtuu lomista ja kunnossapitotöistä. Samoin kuin aiempina vuosina kolmannen vuosineljänneksen tulos jää siten selvästi alhaisemmaksi kuin vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen tulokset.”

Tukholma, 24. heinäkuuta 2012

Tom Erixon
Toimitusjohtaja ja Konsernijohtaja

Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.ovako.com/IR

Lisätietoja:

Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat laakeri-, kuljetusväline- ja konepajateollisuus. Ovako valmistaa niukkaseosteisia teräksiä ja hiiliteräksiä tankoina, putkina, renkaina ja puolivalmiina komponentteina. Yhtiöllä on tuotantoa 11 paikkakunnalla ja useita myyntiyhtiöitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ovakon liikevaihto vuonna 2011 oli 1 121 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 3 239. Vuotuinen terästuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.