Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 2014

Lue konserninjohtaja Tom Erixonin kommentit  Ovakon 2014 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta.

Toinen vuosineljännes 2014

 • Myyntivolyymi oli edellisvuoden tasolla. Liikevaihto laski 3 prosenttia 233 (240) milj. euroon johtuen ensisijassa pienentyneistä romu- ja seosainelisistä.
 • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) parani 47 prosenttia 28 (19) milj. euroon pääasiassa myynnin edullisemman jakauman ja korkean tuotantotahdin ansiosta.
 • Tilausvirta oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.
 • Liiketulos (EBIT) oli 16 (6) milj. euroa.
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 1 (8) milj. euroa.
 • Toukokuussa suoritetussa uudelleenrahoituksessa laskettiin liikkeeseen 300 milj. euron arvosta senior security -joukkovelkakirjoja kiinteällä 6,50 prosentin korolla. Joukkovelkakirjat erääntyvät vuonna 2019.

Tammi–kesäkuu 2014

 • Myyntivolyymi kasvoi 9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ja liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Liikevaihdon vähäisempi kasvu suhteessa myyntivolyymiin johtuu ensi sijassa romu- ja seosainelisistä.
 • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 58 (33) milj. euroa. Tulosparannus johtui etupäässä myyntivolyymin kasvusta, myynnin edullisemmasta jakaumasta ja kruunun positiivisesta kurssikehityksestä.
 • Tuotanto kasvoi 21 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.
 • Liiketulos (EBIT) oli 34 (10) milj. euroa.
 • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 6 (–6) milj. euroa.

Suluissa ilmoitetut luvut tarkoittavat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa.

Konsernin tunnusluvut

    20144–6 20134–6 20141–6 20131–6 2013Koko vuosi
Myyntivolyymi 1000 tonnia 189 191 393 361 675
Liikevaihto M€ 233 240 479 460 850
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) M€ 28 19 58 33 47
% liikevaihdosta % 12,0 % 7,8 % 12,1 % 7,3 % 5,5 %
Liiketulos (EBIT) M€ 16 6 34 10 –1
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % 6,7 % 2,6 % 7,0 % 2,2 % 0,0 %
Nettotulos M€ 0 2 9 –2 –21
Tulos osaketta kohti 8 38 170 –36 –412
Operatiivisen toiminnan kassavirta M€ 1 8 6 –6 20
Nettovelkaantumisaste % 149 % 146 % 149 % 146 % 160 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % 5 % –2 % 5 % –2 % 0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) hlöä 2 956 3 004 2 956 3 004 2 995


Konsernijohtajan katsaus

”Syksystä 2013 alkanut myönteinen tuloskehitys jatkui tämän vuoden toisella neljänneksellä. Vuodelle 2014 laadittu toiminnan tehostamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti, ja tuottavuus parani vuoden alkupuoliskolla merkittävästi. Kromattujen tankojen tuotannon alasajo on aloitettu Morassa. Yksikön sulkeminen saataneen päätökseen vuoden lopussa. Tulosta paransi osaltaan hankintatoimen vahvistaminen ja tehokkaampi konsernitason koordinointi, ennen muuta materiaalihallinnassa ja logistiikassa. Lisäksi tulokseen vaikuttivat myönteisesti edullisemmat valuuttakurssit ja energian hintojen lasku.

Terästehtaiden käyttöasteet olivat neljänneksen aikana korkeita. Jälkikäsittelyn kapasiteettirajoitukset kuitenkin vaikuttivat negatiivisesti toimitusvarmuuteen, joka on nyt alle konsernin tavoitteen, 90 prosenttia. Tilannetta tulee parantamaan Imatralle syksyllä asennettava uusi kuumennusuuni. Smedjebackenissa kesällä toteutettavaan jatkuvavalun mittavaan uusimiseen on varauduttu varastojen suunnitelmallisella kasvattamisella. Terästehtaan tavanomaista laajemman kesäseisokin ei arvioida vaikuttavan asiakaspalveluun.

Markkinat kehittyivät toisella vuosineljänneksellä vaihtelevasti; aluksi kehitys oli tasaista, mutta heikkeni hiukan kesää kohti. Sekä liikevaihto että tilausvirta vastasivat vuoden 2013 toisen neljänneksen tasoa. Raskasajoneuvojen ja kaivossektorin heikkoa kysyntää kompensoi liikevaihdon kasvu muilla aloilla. Tilauskanta on yhä hiukan suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Ovakon tuotehallinnan (Product Management) ja tuotekehitysorganisaation laajennukset alkavat kantaa hedelmää. Viimevuotisen M-terästen (M-Steel®) uuslanseerauksen jälkeen useissa asiakastesteissä on osoitettu merkittäviä kustannussäästöjä terästen koneistuksessa. Materiaaliominaisuudet erottuvat edukseen erityisesti karkaistussa tilassa, mikä avaa M-teräksille uusia mahdollisuuksia. Vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin useita uusia toimitussopimuksia muun muassa energiasektorilla. IQ-Steel® vahvistaa edelleen asemaansa raskaasti kuormitetuissa sovelluksissa, joissa vaaditaan samalla painon säästöä. IQ-terästen ainutlaatuisilla ominaisuuksilla on saatu uusia kauppoja esimerkiksi voimansiirtosovelluksissa. Lisää tuotejulkistuksia on tulossa syksyllä.

Vuosineljänneksen aikana toteutettiin konsernin toiminnan uudelleenrahoitus. Aiempi pankkilaina korvattiin eurooppalaisella 300 milj. euron joukkovelkakirjalainalla. Joukkovelkakirjamme otettiin markkinoilla vastaan hyvin. Joukkovelkakirjojen juoksuaika on viisi vuotta, ja niillä on kiinteä 6,50 prosentin korko.

Lyhyen aikavälin näkymät

Euroopan suhdannetilanteen ja koneenrakennusterästen kysynnän odotetaan pysyvän vakaina vuoden loppuun asti. Ovakon toimitusvolyymien arvioidaan olevan kolmannella vuosineljänneksellä likimäärin samaa tasoa kuin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Tulokseen vaikuttavat heinäkuussa toteutettavat kunnossapitoseisokit, erityisesti Smedjebackenin terästehtaan pitkähkö tuotantokatkos.”

Tom Erixon
Konsernijohtaja

Tukholma, 28. heinäkuuta 2014

Toisen neljänneksen osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.ovako.com/Financial-information

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 8 622 13 40

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Tuotannon pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja.Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2013 Ovakon liikevaihto oli 850 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2995. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com


Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.

Tilaa

Lainaukset

Syksystä 2013 alkanut myönteinen tuloskehitys jatkui tämän vuoden toisella neljänneksellä. Vuodelle 2014 laadittu toiminnan tehostamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti, ja tuottavuus parani vuoden alkupuoliskolla merkittävästi. Kromattujen tankojen tuotannon alasajo on aloitettu Morassa.
Tom Erixon