Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 2015

Toinen vuosineljännes 2015

  • Tilausvirta oli 3 prosenttia alhaisempi kuin vastaavalla vuosineljänneksellä 2014, mutta vahvistui vähitellen kuluneen neljänneksen aikana.
  • Myyntivolyymi ja liikevaihto olivat edellisvuoden tasolla.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 26 (28) milj. euroa ja liiketulos (EBIT) 16 (16) milj. euroa. EBITDAn lasku selittyy edellisvuotta alhaisemmalla tuotantotasolla.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 4 (1) milj. euroa.

Tammi–kesäkuu 2015

  • Myyntivolyymi pieneni 5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ja liikevaihto laski 4 prosenttia. Lasku johtui ennen muuta vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 53 (58) milj. euroa ja liiketulos (EBIT) 32 (34) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli –1 (6) milj. euroa.
  • Ovako osti teräs- ja metallitukkuri Ovako Metals Oy Ab:n (ent. Tibnor Oy) Suomessa 31. maaliskuuta, mikä kasvatti liiketulosta kertaluonteisesti 3 milj. euroa.

Suluissa ilmoitetut luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Konsernin tunnusluvut

20154–6 20144–6 20151–6 20141–6 2014Koko vuosi
Myyntivolyymi 1000 tonnia 187 189 375 393 697
Liikevaihto M€ 233 233 462 479 862
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) M€ 26 28 53 58 69
% liikevaihdosta % 11,2 % 12,0 % 11,4 % 12,1 % 7,9 %
Liiketulos (EBIT) M€ 16 16 32 34 15
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % 6,8 % 6,7 % 7,0 % 7,0 % 1,7 %
Nettotulos M€ 7 0 15 9 –15
Tulos osaketta kohti 141 8 291 170 –302
Operatiivisen toiminnan kassavirta M€ 4 1 –1 6 66
Nettovelkaantumisaste % 144 % 149 % 144 % 149 % 152 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % 3 % 5 % 3 % 5 % 3 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) hlöä 2 993 2 956 2 993 2 956 2 925


Konsernijohtajan katsaus

”Markkinat pysyivät vuoden toisella neljänneksellä vakaina ja edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Ovakon myynnin kehitys noudatti markkinoiden kehitystä, ja volyymit pysyivät edellisvuoden tasolla. Myönteistä kehitystä tapahtui Ovakon tärkeillä asiakasalueilla, kuten uusiutuvan energian ja polttoaineenruiskutuksen alueilla. Asiakkaiden varastojen arvioidaan olevan keskeisillä segmenteillä hiukan edellisvuotista alhaisemmalla tasolla.

Hoforsin investointiohjelma, joka julkistettiin edellisellä neljänneksellä, etenee suunnitelman mukaisesti. Uusi isoihin valanteisiin perustuva rengastarjonta on otettu markkinoilla myönteisesti vastaan, ja ensimmäinen toimitussopimus allekirjoitettiin kuluneen neljänneksen aikana. Neljänneksen aikana toimitettiin myös useita koe-eriä. Isoihin valanteisiin perustuvalle rengastuotannolle odotetaan saatavan hyväksynnät tärkeiltä avainasiakkailta uusitun takomon valmistumiseen mennessä ensi vuonna.

Kustannustehokkuus on parantunut vuoden aikana niin oman toimenpideohjelman kuin energian ja raaka-aineiden hintojen laskunkin ansiosta. Vuoden alkupuoliskon liiketulos ennen poistoja (EBITDA), 53 milj. euroa, on hiukan edellisvuotta alempi mutta kuitenkin tyydyttävä, kun otetaan huomioon myyntivolyymien lasku ja huomattavasti alemmat varastotasot kesäseisokin edellä. Nettotulos on merkittävästi vahvempi kuin edellisvuonna, jolloin tulosta rasittivat konsernin uudelleenrahoituksesta aiheutuneet kustannukset.

Ovako Metals Oy Ab:n (ent. Tibnor Oy) sulauttaminen yhtiöön on edennyt Suomessa suunnitelman mukaisesti, ja myynti on pysynyt vakaana. Neljänneksen aikana julkistettiin, että Ovako Imatran liiketoiminta-alueen nykyinen johtaja Heikki Nyholm siirtyy 1. syyskuuta alkaen Ovako Metals Oy Ab:n toimitusjohtajaksi. Ovako Imatran liiketoiminta-alueen johtajaksi puolestaan siirtyy viimeksi SSAB:n palveluksessa työskennellyt Janne Pirttijoki.

Kesän kunnossapitoseisokit sisältävät tärkeitä investointeja, esimerkiksi oleellisia parannuksia Hoforsin valssaamoon. Tämänvuotiset seisokit ovat kuitenkin normaalimittaisia verrattuna viime vuoteen, jolloin Smedjebackenissa tehtiin laajamittaiset uuden valukoneen asennustyöt, ja seisokit rajoittuvat 3–4 viikkoon keskeisillä laitoksilla.


Lyhyen aikavälin näkymät

Vuoden 2014 pääpiirteitä olivat kova kysyntä vuoden alkupuoliskolla ja markkinoiden pehmeneminen kesän jälkeen. Tänä vuonna vuosipuoliskojen arvioidaan muodostuvan tasapainoisemmiksi. Näin ollen kysynnästä odotetaan kolmannella neljänneksellä hiukan edellisvuotista vahvempaa. Kolmas neljännes on tavanomaisessa kausivaihtelussa yleensä muita heikompi johtuen kunnossapitoseisokeista ja monien asiakkaiden alemmasta tuotantotahdista.”

Tom Erixon
Konsernijohtaja

Tukholmassa 16.7.2015

Toisen neljänneksen osavuosikatsaus verkkosivulla:
http://www.ovako.com/Financial-information

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2014 Ovakon liikevaihto oli 862 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 925. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.

Tilaa

Lainaukset

Markkinat pysyivät vuoden toisella neljänneksellä vakaina ja edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Ovakon myynnin kehitys noudatti markkinoiden kehitystä, ja volyymit pysyivät edellisvuoden tasolla.
Tom Erixon