Sponda valitsi Ovenian kiinteistöjohtamisen pääkumppaniksi

LEHDISTÖTIEDOTE 1.11.2013 – Ovenia ja Sponda ovat solmineet uuden sopimuksen, jonka mukaan Ovenia vastaa ylläpitopalveluiden johtamisesta pääosassa Spondan kiinteistöistä. Lisäksi Ovenia tarjoaa Spondalle energia- ja ympäristöraportointi- sekä vuokrahallintopalveluja valtakunnallisesti.

Uusi sopimus perustuu pitkään yhteistyöhön ja Ovenian saavuttamiin hyviin tuloksiin, kertoo kiinteistöjohtamispalveluita tuottavan Ovenia Oy:n toimitusjohtaja Mika Valtonen.

– Olemme saavuttaneet Spondan asettamat ylläpitokustannusten ja energiasäästön tavoitteet yhteistyössä Spondan ja heidän asiakkaidensa kanssa. Vuonna 2009 asetettuun vuoden 2016 energiansäästötavoitteeseen pääsimme jo tänä vuonna, yli kaksi vuotta etuajassa. Uuden sopimuksen myötä lähdemme tukemaan Spondan uuden strategian mukaisia tavoitteita ja haluamme olla myös jatkossa paras yhteistyökumppani, Mika Valtonen sanoo.

Perimmäisenä tavoitteena kiinteistöomaisuuden arvon nostaminen

Ylläpitopalveluiden johtaminen tarkoittaa Spondassa kiinteistöön liittyvien ja sen käyttäjiä hyödyttävien ylläpito-, huolto- ja korjaustöiden hoitamista kiinteistönomistajan puolesta sekä energia- ja ympäristöasioille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sponda arvostaa myös kiinteistöjohtamisen kehitystyötä, kertoo kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n liiketoimintajohtaja Ossi Hynynen.

– Olemme hyvässä yhteistyössä Ovenian kanssa saavuttaneet asettamamme tavoitteet. Lisäksi olemme alan pioneereina kehittämässä mm. energiansäästöön liittyviä ratkaisuja. Ovenia on tuloksellisella toiminnallaan osoittanut olevansa kiinteistöjohtamisen suunnannäyttäjä. Samaa innovatiivista yhteistyötä odotamme jatkossakin, Ossi Hynynen sanoo.

– Investoimme vahvasti laatu- ja kehitystyöhön. Ovenia on ensimmäisenä Suomessa sertifioinut kiinteistöjohtamisen ISO 9001 -laatujärjestelmän. Energiatehokkuuteen ja ympäristöasioihin liittyvät ratkaisut ovat meillä erityisinä kehityskohteina, jotta pystymme parantamaan asiakkaidemme kilpailukykyä ja kiinteistöomaisuuden arvoa, Mika Valtonen kertoo. 

Lisätietoja:

Mika Valtonen, toimitusjohtaja, Ovenia Oy, puh. 040 7260 006, mika.valtonen@ovenia.fi 
 
Ossi Hynynen, liiketoimintajohtaja, Sponda Oyj, puh. 0400 701 030, ossi.hynynen@sponda.fi

Ovenia

Ovenia Group on Suomen johtava kiinteistöjohtamis-, vuokraus- ja isännöintipalvelujen tarjoaja, jonka muodostavat Ovenia Oy, Ovenia Isännöinti Oy ja Realprojekti Oy.
 
Ovenia Group vastaa 11 kauppakeskuksen ja 6000 toimitilan ylläpidosta ja yli 60 000 asunnon hallinnoinnista. Kaikki palvelut tuotetaan kiinteistöjohtamisen ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti.

Ovenia Group toimii 21 paikkakunnalla Suomessa ja työllistää runsaat 500 kiinteistöalan ammattilaista.
 
www.ovenia.fi <http://www.ovenia.fi>
www.oveniaisannointi.fi <http://www.oveniaisannointi.fi/>
www.realprojekti.fi <http://www.realprojekti.fi>

Sponda

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,5 miljoonaa neliömetriä.

Avainsanat:

Liitteet & linkit