Hartwall: Alkoholilain uudistuksessa muutoksia oikeaan suuntaan, mutta myös puutteita

Hartwallin mukaan hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi sisältää muutoksia oikeaan suuntaan ja askeleen kohti vapaampaa alkoholipolitiikkaa nykyistä lupabyrokratiaa poistamalla. Lain valmistelu on kuitenkin ollut osittain puutteellista, eikä lakiesityksessä huomioida alan elinkeinonharjoittajien näkökulmaa riittävästi.

Lakimuutos johtaa Hartwallin arvion mukaan työllisyyden lisääntymiseen, kuluttajavetoisen maahantuonnin pienenemiseen sekä kotimaisen alkoholimyynnin ja alkoholiverotulojen kasvamiseen. Hartwallilla arvioidaan, että jo useamman vuoden jatkunut alkoholin kulutuksen lasku tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa ja lakimuutos lisäisi alkoholin kulutusta vain aavistuksen lain voimaantullessa.

”Lakiesityksen myötä kulutus siirtyisi edelleen väkevämmistä alkoholituotteista miedompiin ja vähentää näin alkoholista johtuvia haittoja, mikä tukee vastuullista juomakulttuuria. Lakiesitys vaikuttaisi myönteisesti alan työllisyyden kasvuun Suomessa ja ennen kaikkea ravintola-alalla. Uskomme, että lakiesityksen myötä kulutus siirtyisi yksityisestä maahantuonnista kotimaasta ostettuun, mikä vaikuttaisi työllistävästi myös panimoteollisuuden sisällä”, arvioi Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen.

Nykyisin Suomessa valmistettujen tuotteiden osuus yksityisesti maahantuoduista panimojuomista on enää kolmannes. Lakimuutos kasvattaisi kotimaassa valmistettujen panimojuomien osuutta myynnin siirtyessä Suomeen.

Alan elinkeinonharjoittajien näkökulmaa ei huomioida riittävästi

Hartwallin näkemyksen mukaan lain valmistelu on kuitenkin ollut osittain puutteellista. Lain perusteluissa korostuu asenteellisuus ja yksipuolinen näkemys alkoholipolitiikasta. Alan elinkeinonharjoittajien näkökulmaa ei huomioida riittävästi, ja pyrkimystä myönteiseen ja vastuulliseen juomakulttuuriin ei tuoda lakiesityksessä tarpeeksi esille.

”Haluamme olla edistämässä myönteistä ja vastuullista juomakulttuuria. Tarjoamme jo nyt suomalaisille kuluttajille monipuolisesti laadukkaita ja maukkaita juomia eri alkoholiprosentteina, myös matala-alkoholillisina ja alkoholittomina”, kertoo Kalle Järvinen, Hartwallin toimitusjohtaja.

Hallitus on ilmoittanut lakiesityksen tavoitteeksi sääntelyn purkamisen sekä pyrkimyksen alkoholin kulutuksen siirtämiseen yksityisistä tiloista anniskelupaikoille. Lakiesitykseen on kuitenkin tuotu näiden tavoitteiden vastaisesti uusia rajoitteita ravintoloille. Tämän lisäksi päätösvaltaa on siirretty aluehallintovirastoille, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta lain tulkinnasta sekä alueellisia eroja lain soveltamisessa.

Uusi lakiluonnos ei poista vuonna 2007 voimaan tullutta ns. tarjouspykälää. Tarjouspykälä tarkoittaa vaatimusta yksittäisen pullon tai tölkin hinnan laskemisesta yhtä edulliseksi kuin mitä edullisimmassa monipakkauksessa. Lisäksi tarjousten on kestettävä kaksi kuukautta. Hartwall katsoo, että pykälä on poistettava kokonaisuudessaan, koska pykälän on käytännössä osoitettu toimivan päinvastoin kuin laissa on alun perin tarkoitettu: se on lisännyt ja pidentänyt tarjouskampanjointia entisestään.

Lisätietoja:
Hanna Leppäniemi, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. 0400 998 133,
hanna.leppaniemi@hartwall.fi 

Oy Hartwall Ab

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia, oluita, siidereitä ja long drink -juomia sekä tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia.

Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa. 

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä.

Olemme osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää. www.hartwall.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää.

Tilaa

Liitteet & linkit