Hartwall tehostaa toimintojaan - suunnitteilla Tornion panimon sulkeminen, myynnin uudelleenorganisointi ja uusi tölkkilinjainvestointi

Hartwall suunnittelee Tornion panimon sulkemista ja tuotantonsa keskittämistä Hartwall Lahteen. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen nykyisillä haasteellisilla juomamarkkinoilla. Lisäksi yhtiö suunnittelee myynnin uudelleenorganisointia vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tölkkipakkauksen kasvattaessa edelleen suosiotaan Lahden tuotantolaitokseen suunnitellaan uuden tölkkilinjan investointia.

Entisestään kiristynyt markkinatilanne luo paineita Hartwallin toiminnalle. Alan kova hintakilpailu, kulutuksen kääntyminen laskuun, alkoholiveron nousu, kasvava yksityinen maahantuonti ja ehdotettu korotus virvoitusjuomaveroon tekevät liiketoiminnan entistä haasteellisemmaksi. Samanaikaisesti muutospaineita myyntitoimintoihin tuovat asiakaskentän päätöksenteon keskittyminen ja horeca-sektorin myynnin volyymin lasku. Hartwall käynnistää yhteistoimintaneuvottelut suunnitelmistaan Tornion panimon sulkemiseksi ja myynnin uudelleenorganisoimiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Tornion yksikön kaikkia noin 100 työntekijää sekä kaikkien myyntitoimintojen henkilöstöä. Myyntitoiminnoissa uudelleenorganisointi aiheuttaa yhteensä arviolta 30 työpaikan vähennyksen. Muita toimintoja YT-neuvottelut eivät koske. Neuvotteluprosessi kestää 6-7 viikkoa. "Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen on erittäin raskas päätös. Tornion panimolla on pitkä ja arvokas historia. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi nykyisessä markkinatilanteessa kahden tuotantolaitoksen ylläpitäminen ei kuitenkaan ole enää taloudellisesti perusteltua ja suunnitelman mukainen työpaikkojen menetys on valitettavasti väistämätöntä. Myös myyntimme rakennetta täytyy uudistaa vastaamaan nykyisiä asiakastarpeita. Osana yhteistoimintaneuvotteluita tarjoamme irtisanottaville keinoja työllistymisen tukemiseksi. Lisäksi Lahden tuotantolaitokseen avautuvaa 20 uutta työpaikkaa tarjotaan ensisijaisesti heille", Hartwallin toimitusjohtaja Jan-Kees Nieman sanoo. Suunnitelman mukaan uudistettu myyntiorganisaatio on toiminnassa viimeistään 1.1.2010. Tornion panimo suljettaisiin syyskuussa 2010, josta lähtien Hartwallin koko tuotanto on keskitetty Lahden tuotantolaitokseen. Lähdevesipullottamon toiminta Karijoella jatkuu ennallaan. Tölkkilinjainvestointi tuo uusia työpaikkoja Lahteen Vastatakseen tölkkipakkausten kasvavaan kysyntään ja varautuakseen tulevaisuuden kulutustarpeisiin Hartwall suunnittelee investoivansa uuden tölkkilinjan Lahden tuotantolaitokseen. Suunnitelman mukaan tuotannon keskittämisen ja linjainvestoinnin myötä Hartwall Lahden tuotantoon syntyy arviolta 20 uutta työpaikkaa, joita tarjotaan ensisijaisesti irtisanottaville. Tölkkilinjan on suunniteltu olevan käytössä kesäkuussa 2010. Tölkkilinjainvestointi käsitellään osana yhteistoimintaneuvotteluprosessia. Hartwall Lahden nykyaikainen tuotantolaitos ja logistiikkakeskus valmistui vuonna 2003. Se on edelleen elintarviketeollisuuden suurin investointi Suomessa kautta aikain ja sitä on jatkuvasti kehitetty. Hartwall Lahden logistinen sijainti on keskeinen koko maata ajatellen.

Yrityksestä

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää.

Tilaa