Dagmar vastaa markkinoiden haasteisiin ja lisää edelläkävijyyttään – neljä uutta yksikköä laajentavat konsultointiosaamista

Konsultointipalveluilla tulee jatkossa olemaan yhä suurempi rooli mediatoimisto Dagmarin palvelutarjonnassa. Yritys perustaa neljä uutta yksikköä: Dagmar Insight&Implementation, Dagmar Search, Dagmar Retail Innovations ja Dagmar Inspiration.

Toimintamallia ja palveluita on kehitetty mainostaja-asiakkaiden tarpeesta ja toiveita vastaavaksi. Monet mainostajien toiveista liittyvät myyntiä kasvattaviin tutkimus-, analysointi- ja konsultointipalveluihin.

Viime vuonna Dagmar kasvatti digitaaliseen osaamiseen erikoistuneesta Dagmar Digitalista merkittävän toimijan, joka työllistää kaksikymmentä ammattilaista. Verkon kasvanut rooli ostopäätöksissä tuottaa markkinoijalle uudenlaista tietoa asiakkaista. Myös yritysten omissa asiakaskannoissa olevien ostokäyttäytymistietojen määrä kasvaa. Nämä tietokannat yhdistettynä oikein ja luovasti muuhun tutkimustietoon tehostavat markkinointia.

Palvelua tarjoaa uusi yksikkö, Dagmar Insight&Implementation. Yksikön tavoitteena on auttaa yrityksiä mm. segmentoinnin, asiakastietokantojen hyödyntämisen ja markkinointiviestintäbudjetin optimoinnin osalta eli auttaa yrityksiä tiedon johtamisessa. Tutkimustietoja on jo hyödyntänyt muun muassa pitkäaikainen kumppani Kiasma, jonka juhlavuoden markkinointistrategiassa Dagmarin tekemällä segmentointitutkimuksella on ollut keskeinen osa.

”Jo nyt lähes 30 % tuotoistamme syntyy konsultointi- ja tutkimuspalveluista, kolmessa vuodessa osuus nousee 40 prosenttiin. Mainostajien odotukset mediatoimistoilta ovat selkeästi muuttuneet ja nyt odotetaan uudenlaista osaamista. Olemme mukana mainostajien arjessa varmistamassa, että luodut näkemykset ja uudet ideat tulevat osaksi markkinoinnin toteuttamista ja johtamista. Juuri siksi konsultointiyksikkömme nimessä on ”Implementation”, kertoo toimitusjohtaja Tuula Kallio.

Dagmar Search -yksikön tavoitteena on nostaa Dagmar Suomen suurimmaksi hakukonemarkkinoinnin tekijäksi ja yhdistää hakusanamarkkinointi tiiviisti muuhun markkinointiviestintään.

Dagmar Retail Innovationin tavoitteen on linkittää jakelukanavat tiiviimmin osaksi kohtaamisten suunnittelua sekä tehostaa promootioiden tuottavuutta hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia. Dagmar Inspiration rakentaa uudenlaisia luovuutta lisääviä työskentelytapoja yritysten kanssa sekä tuo uusia työkaluja Dagmarin mediasuunnittelun käyttöön.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tuula Kallio, tuula.kallio@dagmar.fi, gsm +358 40 530 1900
sekä yksiköiden johtajat:
Dagmar Insight&Implementation/Tomi Härmä, tomi.harma@dagmar.fi, gsm +358 400 797 911
Dagmar Search/Roope Ruotsalainen, roope.ruotasalainen@dagmar.fi, gsm +358 40 735 5557
Dagmar Retail Innovations/Sanna Kolamo, sanna.kolamo@dagmar.fi, gsm +358 50 490 6878
Dagmar Inspiration/Tero Honkala, tero.honkala@dagmar.fi, gsm +358 40 760 6751

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa