Dell auttaa yrityksiä pilveen uusien rahoituspalveluiden avulla

  • Dell laajentaa pilvipalvelutarjontaansa uusilla maksuratkaisuilla, jotka helpottavat pilvipalveluiden käyttöönottoa.
  • Tutkimusten mukaan yritykset ovat palauttamassa IT-ydintoimintoja julkisesta pilvestä yksityiseen pilveen. Hybridit pilviratkaisut ovat tärkeässä asemassa.

Dell julkisti tänään uusia maksuratkaisuja helpottaakseen pilvipalveluiden käyttöönottoa ja kasvua yrityksissä.

Dell tuo asiakkailleen ja kanavakumppaneilleen kolme uutta maksuvaihtoehtoa, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä pilveen siirtymisen eri vaiheissa:

  • Pay As You Grow -rahoituksen avulla yritykset saavat tulevaisuuden laitteistot heti käyttöön maksuilla, jotka kasvavat yrityksen kasvaessa. Uusien laitteiden avulla projektien loppuun saattaminen on entistä nopeampaa. Maksut ovat alimmillaan ensimmäisenä vuonna.
  • Provision and Pay -vaihtoehto mahdollistaa teknologiahankintojen vaiheittaisen kasvattamisen syklisellä suunnitelma–käyttöönotto–maksu-prosessilla. Maksut suoritetaan laitteiston käyttöönoton jälkeen.
  • Scale On Demand -vaihtoehdossa asiakas maksaa pilvipalveluista toteutuneen käytön mukaan.

Tutkimus: yritykset palaamassa yksityiseen pilveen – hybridipilven edut korostuvat

Julkisten pilvipalveluiden käyttöönoton myötä yritykset ovat yleensä tavoitelleet nopeaa ja helppoa skaalautuvuutta sekä alhaisia alkuinvestointeja. Tuoreen selvityksen mukaan yksityisen pilven hyödyntäminen on kuitenkin auttanut yrityksiä vähentämään hintavien julkisten pilvipalveluiden käyttöä. Trendi näkyy erityisesti päivittäisten liiketoimintasovellusten ja -työkuormien osalta.

Dellin IT-päättäjille suunnatun tutkimuksen[1] mukaan yhdeksän kymmenestä vastanneesta sanoo hybridin pilvistrategian (jossa hyödynnetään sekä omia konesaleja että yksityisiä tai julkisia pilvipalveluita) olevan tärkeässä asemassa pidettäessä yrityksen IT-toimintoja ajan tasalla. Lisäksi selvitys paljastaa IT-päättäjien todennäköisemmin valitsevan hybridin pilvistrategian yksittäisen infrastruktuurin sijaan. Huomionarvoista on, että 78 % IT-päättäjistä suunnittelee siirtävänsä sovellukset takaisin yksityiseen pilveen julkisesta pilvestä. Dell kutsuu trendiä ”julkisen pilven kotiuttamiseksi” (public cloud repatriation).

Konsultointiyhtiö Forresterin kesäkuussa 2015 tekemän selvityksen[2] mukaan yksityiseen pilveen investoimalla voi saavuttaa monia hyötyjä:

  • Yksityinen pilvi mahdollistaa IT-osaston paremman sovellustuen, innovoinnin vaatiman ketteryyden sekä riskienhallinnan.
  • Monien sovellusten kohdalla yksityinen pilvi on pitkällä aikavälillä julkista pilveä kustannustehokkaampi vaihtoehto.
  • Yksityiseen pilveen investointi mahdollistaa resurssien korkeamman käyttöasteen, alentaen virtuaalikoneisiin ja -sovelluksiin liittyviä kustannuksia.
  • Lisäksi järjestelmänvalvojien toiminta tehostuu, ja he pystyvät tukemaan yhä enemmän resursseja pitkällä aikavälillä.

Parempia Dell-pilviratkaisuja yhteistyön avulla

Dellillä on pitkä historia yritysten tarpeisiin vastaavien, innovatiivisten ratkaisujen tarjoamisessa. Yhtiön uusin Dell Cloud Manager (DCM) -julkistus on esimerkki siitä, miten Dell auttaa asiakkaita hallitsemaan ja hyödyntämään hybridejä pilviympäristöjä. Dellin tavoitteena on jatkossakin auttaa yrityksiä hybridipilvi-investoinneissaan tarjoamalla ratkaisuja yhdessä pilvikumppaneidensa Microsoftin, Red Hatin ja VMwaren kanssa.

Lisätiedot:

Lauri Mantere, Oy Dell Ab, p. 050 341 0499, Lauri_Mantere@Dell.com

Englanninkielinen tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa Dellin verkkosivuilla (englanniksi).

Tietoja Dellistä:
Dell kuuntelee asiakkaitaan ja toimittaa heille innovatiivisia teknologioita ja palveluita, jotka antavat voimaa tehdä enemmän. www.dell.fi

Dell World
Osallistu kanssamme Dell World 2015 -tapahtumaan 20.–22.10. Dellin päätapahtuma tuo yhteen teknologia- ja liiketoiminta-ammattilaiset verkostoitumaan, vaihtamaan ajatuksia ja luomaan yhdessä parempaa tulevaisuutta. Lue lisää osoitteessa www.dellworld.com ja seuraa Twitterissä #DellWorld-tunnistetta.

*****
[1] Dell-commissioned flash poll: Penn, Shoen, Berland Research online survey of 1,050 IT Decision markers globally on topics related to cloud, 150 each in the United States, Australia/New Zealand, Brazil, China, Germany, India, and the United Kingdom.
[2] Dell-funded study: “The Total Economic Impact of Private Cloud – Cost Savings and Business Benefits Enabled by Private Cloud” by S. Musto, Forrester Research, Inc. June 2015.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit