Dell EMC: Digitalisaatiossa eliitti vie, muut vikisevät

 • Dell EMC:n teettämän tutkimuksen mukaan 71 % organisaatioista katsoo, etteivät ole kilpailukykyisiä ilman IT-rakenteiden muuttamista
 • 95 % vastaajista kokee, että pieni osaajaorganisaatioiden eliitti rynnii eteenpäin digitalisaation tietä ja jättää muut jälkeensä
 • 96 % IT-murroksen edellyttämällä tavalla uusiutuneista organisaatioista ylitti viime vuonna liikevaihtotavoitteensa

Pysyäkseen kilpailukykyisinä digitalisoituvassa maailmassa organisaatioiden täytyy tehdä suuria muutoksia IT-järjestelmiinsä. Kuitenkin vain pieni osuus organisaatiosta maailmanlaajuisesti kokee, että heillä on valmiudet IT-murrokseen, jota digitalisoituminen vaatii. Tämän kertoo Enterprise Strategy Group (ESG) -tutkimuslaitoksen tuore ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve -tutkimus.

Dell EMC:n toimeksiannosta toteutetun tutkimuksen mukaan 95 % organisaatioista pelkää jäävänsä jälkeen, kun pieni eliittijoukko edelläkävijäorganisaatioita muuttaa IT-rakenteitaan, -prosessejaan ja -palveluitaan ja näin korjaa digitalisoitumisen hyödyt. Useimmissa organisaatioissa digitalisaation perusytimen, sovelluskehityksen, toimitusaika on kuukausia, IT-järjestelmät ovat siiloutuneet ja IT-arkkitehtuurit pohjautuvat vanhaan teknologiaan. Nämä haittaavat digitalisoitumisen hyötyjen valjastamista liiketoiminnan käyttöön.

”Vaikka tutkimus ei kattanut Suomea, niin tilanne meillä vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin maailmalla: digitalisaation innovaattorit jättävät muut taakseen. Digitalisoituva maailma ei ole koskaan valmis, se edellyttää sekä henkisiä että teknologisia valmiuksia jatkuvaan muutokseen. Osin kyseessä on myös muna-kana-ilmiö: vanhat teknologiat tukevat vanhoja toimintamalleja, jotka puolestaan aiheuttavat uusien teknologioiden vieroksuntaa”, sanoo Suomen Dell EMC:n maajohtaja Mika Enberg

ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve -tutkimuksessa kartoitettiin, miten IT-murros edesauttaa organisaatioiden digitalisoitumista. Tutkimuksessa tunnistettiin IT-murroksen elinkaaren vaiheet sekä se, missä vaiheessa IT-murrosta tutkitut organisaatiot ovat. IT-murroksen eri vaiheiden ajureiksi määritettiin uudenlaiset suhteet liiketoiminnan ja IT-yksikön välillä, IT-prosessien automatisoinnin taso sekä nykyaikaisten datakeskusteknologioiden hyödyntämisen aste

IT-murroksen elinkaaren vaiheiksi tunnistettiin:

 1. vaihe: Perinteissä elävät (12 % vastanneista). Selkeitä puutteita kaikissa murroksen ajureissa.
 2. vaihe: Nousevat (42 %). Joitain edistysaskeleita IT-murroksen ajureissa, mutta vain vähän nykyaikaisia datakeskusteknologioita käytössä.
 3. vaihe: Kehittyvät (41 %). On sitoutunut IT-murrokseen, jonkin verran nykyaikaisia datakeskusteknologioita ja IT-palveluominaisuuksia käytössä.
 4. vaihe: Uusiutuvat (5 %). Pisimmällä IT-murroksessa.

Suurin osa (71 %) vastaajista on sitä mieltä, että IT-murros on elintärkeä kilpailukykytekijä. Uusiutuvat-vaiheessa olevat organisaatiot ovat pisimmällä IT:n hyödyntämisessä muun muassa rutiiniprosessien ja -töiden automatisoinnissa, innovaatiosyklien nopeuttamisessa ja tuotteiden lanseeraamisessa. Kyseiset organisaatiot muun muassa:

 • Ylittivät viime vuoden liikevaihtotavoitteensa (96 % vastanneista) yli kaksi kertaa enemmän kuin perinteissä elävät organisaatiot
 • Hyödyntävät todennäköisemmin tietoteknologian investointina eivätkä vain kulueränä
 • Näkevät ja kokevat todennäköisemmin liiketoiminnan ja IT:n yhteistyön edut

IT-murros korreloi usein myös organisaation liiketoiminnan ja IT-yksikön yhteistyön kehittymiseen. Tutkimuksen mukaan:

 • 36 % organisaatioissa IT-yksikön toimintaa ja tuloksia seurataan johtoryhmätasolla kuukausittain
 • 39 % organisaatioissa IT-johto raportoi suoraan toimitusjohtajalle
 • 61 % organisaatioissa, jotka kuuluvat perinteissä elävät -kategoriaan, liiketoiminnan puolella IT nähdään ”tasaisen palvelun tarjoajana mutta kulueränä”

Dell EMC:n toimeksiannosta tehty ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve -tutkimus tehtiin ajanjaksolla joulukuu 2016 – tammikuu 2017. Tutkimukseen osallistui globaalisti 1 000 suuren organisaation (vähintään 1 000 työntekijää maailmanlaajuisesti) IT-johtajaa ja päätöksentekijää kahdeksassa maassa. Mukana olivat Australia, Brasilia, Iso-Britannia, Japani, Kiina, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote on luettavissa täällä.

Muita linkkejä:

Lisätietoja:

Mika Enberg, maajohtaja, Dell EMC Suomi, puh. 050 542 3730, mika.enberg (at) dell.com 

Dell tarjoaa välineet nykyaikaiseen työskentelemiseen ja palvelee kaikenkokoisia yrityksiä ja organisaatioita alan laajimmalla ja innovatiivisimmalla tuotevalikoimallaan. Palkitut työasemat, kannettavat, 2-in-1-laitteet ja thin clientit, tehotyöasemat ja erikoisolosuhteisiin tarkoitetut ruggeroidut laitteet, näytöt sekä tietoturvaratkaisut ja -palvelut varmistavat sen, että työn tekeminen on mahdollista milloin ja missä vain. www.dell.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa