Delliltä teknologia-alan ensimmäiset merten muoviroskasta kierrätetyt pakkaukset

  • Pilotissa Dell toimittaa teknologiateollisuuden ensimmäiset pakkausalustat, joiden materiaalista 25 % on kierrätettyä merimuovijätettä
  • Pilottihanke tukee Dellin Legacy of Good -ohjelman tavoitetta käyttää 100-prosenttisesti kierrätettyä materiaalia pakkauksissaan vuoteen 2020 mennessä  
  • Dell haluaa rohkaista toimialaansa kohti merimuovijätettä hyödyntävää tuotantoketjua   

Dell aloittaa teknologiateollisuuden ensimmäiset merimuovista valmistettujen pakkausten toimitukset. Tämä on tulosta innovatiivisesta kaupallisesta pilottiohjelmasta. Dell kierrättää vesiväyliltä ja rannoilta kerättyä muovia Dell XPS 13 2-in-1-laitteen uusiin pakkauksiin osana yhtiön laajempaa kestävän kehityksen toimitusketjustrategiaa. Vuonna 2017 pilottiohjelma tulee estämään yli 7000 kilon muovimassan päätymisen meriin.

Dell siirtyy merimuovipakkausten käyttöön toukokuun alussa. Yhtiö liittää pakkauksiinsa myös valistavaa tietoa kasvattaakseen maailmanlaajuista tietoisuutta merten ekosysteemin tervehdyttämiseen liittyvistä ratkaisuista. Varmistaakseen sen, etteivät pakkaukset päädy uudelleen meriin, Dell merkitsee uudet pakkausalustat No. 2 -kierrätyssymbolilla, joka osoittaa pakkausalustojen olevan kierrätettyä HDPE-muovia. Dellin pakkausyksikkö suunnittelee ja hankkii raaka-aineet siten, että yli 93 % pakkausten painosta muodostuu kierrätysmateriaaleista.

Merimuovin toimitusprosessi muodostuu useista vaiheista: Dellin kumppanit pysäyttävät muovin kulkeutumisen vesiväylillä ja rannikoilla ennen kuin se päätyy mereen. Tämän jälkeen merimuovi (25 %) prosessoidaan, jalostetaan ja lopuksi sekoitetaan kierrätettyyn HDPE-muoviin (75 %). Prosessin lopputuotoksena syntyvät muovirakeet muotoillaan uudelleen uusiksi pakkausalustoiksi, jotka toimitetaan pakattaviksi asiakastoimituksiin.

Dellin pilottiohjelma on seurausta Haitilla maaliskuussa 2016 julkaistusta kierrätetyn materiaalin käytettävyystutkimuksesta. Yhtiöllä on pitkä historia kierrätettyjen materiaalien käytöstä tuotteissaan ja pakkauksissaan: Dell on jo vuodesta 2008 lähtien käyttänyt kierrätettyä muovia työasemiensa valmistuksessa. Tammikuussa 2017 yhtiö saavutti vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen siitä, että se käyttää 22 miljoonaa kiloa kierrätettyä materiaalia tuotteissaan. Dell on ensimmäinen – ja edelleenkin ainoa – yhtiö, joka valmistaa jätemuovista ja kierrätetystä hiilikuidusta valmistettuja tietokoneita ja näyttöjä.  

Yhdessä Dellin yhteiskuntavastuun lähettilään Adrian Grenierin ja Lonely Whale -säätiön kanssa Dell on auttanut kasvattamaan ymmärrystä ja konkretisoimaan merten hyvinvointiin liittyviä asioita virtuaaliteknologian avulla. Hiljattain julkaistu tutkimus[1] kertoo, että 4,8 – 12,7 miljoonaa tonnia käsittelemätöntä muovijätettä päätyi meriin pelkästään vuonna 2010. Dell on julkaissut suunnitelman hankintastrategiastaan ja suunnitelmistaan kutsua kokoon eri teollisuusalojen työryhmän, joka nostaisi merimuovin puheenaiheeksi globaalissa mittakaavassa.

Katso video merimuovin muuttamisesta pakkausmateriaaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=hgieHvpD4EM


Lisätietoja:

Päivi Kivikoski, markkinointijohtaja, Dell, puh. 040 635 8768, paivi.kivikoski@dell.com

Louise Koch, Corporate Sustainability Lead, Dell Europe, Middle East & Africa, puh. +45 2296 3232, louise.koch@dell.com


Dell tarjoaa välineet nykyaikaiseen työskentelemiseen ja palvelee kaikenkokoisia yrityksiä ja organisaatioita alan laajimmalla ja innovatiivisimmalla tuotevalikoimallaan. Palkitut työasemat, kannettavat, 2-in-1-laitteet ja thin clientit, tehotyöasemat ja erikoisolosuhteisiin tarkoitetut ruggeroidut laitteet, näytöt sekä tietoturvaratkaisut ja -palvelut varmistavat sen, että työn tekeminen on mahdollista milloin ja missä vain. www.dell.com


[1] J. R. Jambeck, R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, K. L. Law. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 2015; 347 (6223): 768 DOI: 10.1126/science.1260352

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit