Dellin pohjoismaiden ratkaisumyynti Suomen Sam Forsbomin johtoon

Dell Oy:n toimitusjohtaja Sam Forsbom on nimitetty Dellin pohjoismaiden ratkaisumyynnin johtoon. Samalla Forsbom jatkaa edelleen Suomen Dell-organisaation toimitusjohtajana. Järjestely on osa Dellin kansainvälistä uudelleenorganisoitumista, jossa Suomen, Norjan ja Tanskan ratkaisuliiketoiminnasta vastaavat henkilöt raportoivat suoraan Forsbomille.

”Kaiken kaikkiaan kyseessä on muutos parempaan,” Forsbom sanoo. ”Dellin tarkoituksena on parantaa asiakkaiden palvelua ja varmistaa että ratkaisulähtöisyys on keskeinen osa asiakastyötä. Haluamme tarjota tarkoituksenmukaisimmat keinot kustannustehokkaasti asiakkaiden IT-haasteisiin.”

Dellin strategiana on yksinkertaistaa tietotekniikkaa ja sen hankintaa. Kun osa laitteiston asennuspalveluista tehdään jo tehtaalla, voidaan käyttöönottokustannuksissa säästää. Dellin tuotteet ja palvelut suunnitellaan myös helpommin hallittaviksi, jolloin IT-henkilökunnalle jää aikaa perusylläpidosta tuottavaan innovointiin. Dellin standarditeknologiaan perustuvat laitteistot ja palvelut ovat helposti päivitettävissä ja skaalattavissa yrityksen liiketoiminnan kasvun mukaan.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit