Dellin tuore yritysvastuuraportti kertoo yhtiön vahvasta sitoutumisesta maapallomme tulevaisuuteen

 • 2020 Legacy of Good -raportissa yhdistyvät ensimmäistä kertaa Dellin ja EMC:n yritysvastuualoitteet
 • Dell tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia ihmisiä ja maapalloa hyödyttäville innovaatioille
 • Raportti painottaa Dellin sitoutumista toimitusketjuunsa

Dell on julkaissut 2020 Legacy of Good -yritysvastuuohjelmansa keskeisiä tuloksia ensimmäistä kertaa Dellin ja EMC:n yhdistymisen1 jälkeen. Ohjelma korostaa Dellin pitkän tähtäimen sitoutumista yhteiskuntaan, työntekijöihinsä ja ympäristöön. Raportti tiivistää viime tilivuoden keskeiset yritysvastuun toimenpiteet. Alkuperäinen yritysvastuusuunnitelma tehtiin Dellin tilivuoden 2014 aikana (1.2.2013 - 31.1.2014). Tuore 2020 Legacy of Good -raportti sisältää alkuperäiset ja sopeutetut sekä uudet tavoitteet, jotka vastaavat yhdistyneen organisaation laajoja vaikutusmahdollisuuksia.

Raportin keskeisiä sisältöjä ovat:

Yhteiskunta

 • Dell on tarjonnut suoraan yli 2,3 miljoonalle vähäosaiselle lapselle sekä välillisesti yli 10 miljoonalle ihmiselle asiantuntija-apua ja teknologiaa.
 • Vuoden 2013 jälkeen Dellin työntekijät ovat tehneet yli 3,3 miljoonaa tuntia yhteisöllistä vapaaehtoistyötä. Dellin tavoitteena on tarjota yhteisölliseen vapaaehtoistyöhön viisi miljoonaa kumulatiivista tuntia vuoteen 2020 mennessä.
 • Dellin tarjoaman rahoituksen ja teknologian avulla TGen-tutkimuslaitoksella on mahdollisuus vauhdittaa syöpähoitojen diagnosointia.

Ihmiset

 • Dell on perustanut 14 erilaista henkilöstöryhmää edistämään yhdenvertaista työkulttuuria. Joulukuussa 2016 23 prosenttia työntekijöistä oli mukana ryhmissä. Näistä seksuaalivähemmistöille tarkoitettu ryhmä on yksi nopeimmin kasvavista.
 • Dellin työntekijöille tarkoitetut joustavaa työn tekemistä edistävät ohjelmat on avattu myös Dell EMC:n työntekijöille. Dellin tavoitteena on nostaa joustavaa työtä tekevien työntekijöiden määrä 50 prosenttiin maailmanlaajuisesti.
 • Dell palkittiin Employer of Choice -tunnustuksella yli 20 maassa.

Ympäristö

 • Dell ylitti alkuperäisen vuoden 2020 tavoitteensa käyttämällä yli 23 miljoonaa kiloa kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja tuotteissaan. Uudeksi tavoitteeksi asetettiin osuuden nostaminen 45 miljoonaan kiloon vuoteen 2020 mennessä.
 • Dell aloitti merimuovista valmistettujen XPS 13 2-in-1 -pakkausten käytön, sitoutui julkisesti kasvattamaan merimuovin käyttönsä kymmenkertaiseksi vuoteen 2025 mennessä sekä avaamaan merimuovin lähteen ja prosessinsa rakenteen kannustaakseen myös muita yrityksiä hyödyntämään merimuovia tuotteissaan.
 • Dell on uudelleenkäyttänyt yli 8 miljoonaa kiloa elektroniikkaa. Tämä on 88 prosenttia sen tavoitteesta käyttää 10 miljoonaa kiloa kierrätettyä elektroniikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Toimitusketju

 • Dell lisäsi toimitusketjunsa läpinäkyvyyttä julkaisemalla puolivuosittaisen Social and Environmental Responsibility (SER) Progress -raportin, jossa kuvataan toimitusketjun toimintaa Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) -auditointijärjestelmän kriteereillä.
 • Tukeakseen toimittajiensa yritysvastuupyrkimyksiä Dell julkaisi uudet toimitusketjuja koskevat, EICC-auditointien mukaiset välitavoitteet sekä otti käyttöön päästöraportoinnin ja veteen liittyvien riskien vähentämissuunnitelmat.
 • Dell sitoutuu seuraamaan toimittajiensa työaika-, ihmisoikeus-, terveys-, turvallisuus- ja työolosuhdekäytäntöjä sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia yhteistyössä näiden kanssa.
 • Vuonna 2016 Dell laajensi viikoittaisen työtuntien seurantaohjelman koskemaan yli 190 000 työntekijää 121 toimittajalla Kiinassa sekä nosti välittömän yhteydenpidon määrää työntekijöihin tukeakseen avoimen keskusteluympäristön rakentamista.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote on luettavissa täällä.

Materiaaleja (englanniksi):

Lisätietoja:

Päivi Kivikoski, markkinointijohtaja, Dell, 040 635 8768, paivi.kivikoski@dell.com

Dell tarjoaa välineet nykyaikaiseen työskentelemiseen ja palvelee kaikenkokoisia yrityksiä ja organisaatioita alan laajimmalla ja innovatiivisimmalla tuotevalikoimallaan. Palkitut työasemat, kannettavat, 2-in-1-laitteet ja thin clientit, tehotyöasemat ja erikoisolosuhteisiin tarkoitetut ruggeroidut laitteet, näytöt sekä tietoturvaratkaisut ja -palvelut varmistavat sen, että työn tekeminen on mahdollista milloin ja missä vain. www.dell.com

1 Tämä raportti käsittelee Dell-konsernin keskeisiä yritysvastuun tuloksia. Dell-konserniin kuuluvat Dell, Dell EMC, RSA sekä Virtustream. Tässä tiedotteessa “Dell” viittaa sekä nykyiseen Dell-konserniin että Delliin ennen yhdistymistä EMC:n kanssa.  

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa