Dellin virtuaalinen järjestelmäarkkitehtuuri auttaa saamaan nopeammin hyödyn pilvipalveluista

Auttaakseen asiakkaitaan hyödyntämään virtuaalisen aikakauden mahdollisuuksia, Dell esitteli tänään uusia ominaisuuksia ja palveluita virtuaaliselle integroidulle järjestelmäarkkitehtuurilleen (VIS, Virtual Integrated System). Dellin mukaan yritysten on aika saada enemmän irti merkittävistä investoinneistaan. Dellin lähestymistapa antaa yrityksille mahdollisuuden ottaa parhaan hyödyn olemassa olevasta konesali-infrastruktuuristaan.

Dellin VIS-arkkitehtuuri ja palvelut auttavat asiakkaita siirtymisessä olemassa olevasta teknologiasta uuteen pilvimalliin, joka dynaamisesti jakaa sovelluksien kuormituksen sekä yhtenäistää heterogeenistä laskentaa, tallennusta ja verkkotekniikan etuja yhteiseen resurssivarastoon. Tämän ansiosta asiakkaan on mahdollista madaltaa IT:n hallintakustannuksia, parantaa liiketoiminnan tukea sekä tehokkaammin käyttöönottaa ja siirtää sovelluksien työkuormaa fyysisissä ja virtuaalisissa resursseissa. Dellin VIS-arkkitehtuurin hyötyjä:

  • Virtuaalinen integroitu järjestelmäarkkitehtuuri auttaa vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin tehokkaammin.
  • Se tukee heterogeenisia palvelin-, tallennus- ja verkkoympäristöjä sekä useiden käyttöjärjestelmien kokonaisuuksia, mikä auttaa asiakasta perustelemaan investointejaan sekä ottamaan käyttöön alan parhaita teknologioita.
  • Virtuaalinen integroitu järjestelmäarkkitehtuuri sekä palvelut auttavat asiakkaita laajentamaan investointeja sekä ottamaan hyödyn irti julkisista ja yksityisistä pilvipalveluista.

Dellin virtuaalinen integroitu järjestelmäarkkitehtuuri vahvistaa Dellin perinteistä lähestymistapaa tuottaa ratkaisuja, jotka ovat avoimia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita. VIS-arkkitehtuurin kanssa yritykset voivat skaalata dynaamisesti ympäristöjään työkuormien ja tarpeiden vaihtelun mukaan. Lisäksi, toisin kuin jotkut muut kilpailevat ratkaisut, VIS-arkkitehtuuri on suunniteltu integroimaan asiakkaan laajempi järjestelmänhallintastrategiansa sekä investoinnit. Dell on tehnyt yhteistyötä Microsoftin, VMwaren, Citrixin, ja BMC:n kanssa, minkä ansiosta VIS hyödyntää paremmin nykyiset investoinnit ja IT-prosessit sekä kyvyn standardoida. Tämä parantaa sekä työnkulkua että hallintaa ja jatkuvuutta.

”IDC:n tutkimus osoittaa, että organisaatiot omaksuvat pilvipalvelut evoluutiomallin mukaisesti säilyttäen nykyisen infrastruktuurinsa samalla kun kehittävät uusia palveluita yksityisissä ja julkisissa pilvissä. Eurooppalaiset organisaatiot, joista monet hallinnoivat monimutkaisia infrastruktuureita useissa maissa, tarvitsevat teknologiaa, joka integroituu helposti heidän ympäristöönsä,” sanoo Chris Ingle, Associate Vice President, Consulting, SIS Group, IDC:stä. ”Dellin VIS-arkkitehtuuri mahdollistaa tämän evoluution hyödyntäen olemassa olevat investoinnit samalla laajentaen asiakkaan ympäristön kykyjä.”

 

Dellin VIS-arkkitehtuurin komponentit

VIS-arkkitehtuuri sisältää modulaarisia komponentteja, jotka integroituvat asiakkaan olemassa olevaan IT-ympäristöön. Tämä antaa asiakkaalle suuremman mahdollisuuden sekä kyvyn ottaa käyttöönsä parhaita ratkaisuja. Dellin VIS-arkkitehtuuri koostuu kolmesta avainkomponentista:

Dell Advanced Infrastructure Manager – Dellin edistynyt infrastuktuurin hallintaratkaisu (Advanced Infrastructure Manager, eli AIM) yksinkertaistaa konesalin hallintaa mahdollistaen yhden henkilön allokoida palvelin-, tallennus- ja verkkoresursseja sovellusten tarpeiden mukaan. Ratkaisu antaa mahdollisuuden hyödyntää heterogeenisiä IT-laitteistoja sekä johtavia virtualisointiratkaisuja luodakseen virtuaalisia resursseja, joita on helppo hallinnoida. AIM tiivistää laitekannan ja virtualisoinnin kerroksia konesaleista siten, että asiakkaat voivat keskittyä hallitsemaan yhtä resurssivarastoa useiden eri teknologioiden hallinnan sijaan. 

Dell VIS Self-Service Creator lyhentää uusien liiketoimintasovellusten käyttöönottoaikaa standardoinnilla ja automatisoinnilla. Komponentissa on verkkopohjainen portaali, minkä kautta voi valita, ottaa käyttöön ja hallinnoida räätälöityjä IT-sovelluksia. Tämä vähentää käyttöönottoajan muutamiin minuutteihin. VIS Self-Service Creator voi yksinkertaistaa IT-hallintaa samalla kun se tehostaa prosessseja, säästäen aikaa ja resursseja. Kaikki tämä tapahtuu joustavalla kyvyllä hallinnoida useiden toimittajien laite- ja ohjelmistoratkaisuja.

Dell VIS Director on IT-toiminnan keskus virtuaalisessa ympäristössä. Se antaa asiakkaille kokonaisvaltaisen näkymän virtuaalisiin resursseihin ja niiden välisiin riippuvuuksiin ja mahdollistaa nopean reagoinnin virtuaalisessa ympäristössä esille nouseviin asioihin. Moduuli sisältää edistyneen raportoinnin, tulevaisuus- ja trendianalyysin, kapasiteetin ja raportoinnin käyttöönoton sekä kustannusten jakamisen antaen IT-operaattoreille laajemman näkymän IT-ympäristöihinsä sekä parempaa informaatiota siitä, mihin toimiin kannattaa tarttua. VIS  Directorin avulla organisaatiot voivat tehokkaasti hallita nykyistä ympäristöään sekä suunnitella tulevaisuutta paremmin.

 

Dell-palvelut

Dell tarjoaa laajan valikoiman palveluita auttaakseen asiakkaitaan arvioimaan, suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön Dell VIS -arkkitehtuurin komponentteja uuteen tai olemassa olevaan IT-ympäristöönsä. Nämä palvelut auttavat organisaatioita tarkastelemaan IT-strategiaansa sekä haasteitaan suhteessa Dellin näkemykseen virtuaalisista teknologioista. Palveluita ovat: 

Dellin konsultointipalvelut (Dell Consulting Services) koskevat avainteknologioita ja liiketoimintahaasteita, kuten itsepalveluvalmiutta sekä operatiivisten tehtävien automatisointia. Lisäksi asiakkaat voivat käyttää Dellin pilottiympäristöjä tarkastellakseen konseptin toimivuutta ja tehdäkseen perusteltuja käyttöönottopäätöksiä. Dellin kartoitus- ja käyttöönottopalveluilla VIS-arkkitehtuuri saadaan nopeasti käyttöön ennalta halutussa laajuudessa ja ympäristössä. Käyttöönoton jälkeen Dellin suunnittelu- ja konsultointipalvelut auttavat toteuttamaan täyden tuotantoympäristön Dellin VIS komponenteista.

Dellin tukipalvelut (Dell ProSupport Services ) tarjoavat ohjelmistokohtaisia asiantuntijapalveluita, jotka yhdistyvät Dellin laajaan tukiorganisaatioon. Tämä auttaa asiakkaita saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa nopeasti. Dellin ProSupport –palvelu on laajennettu sisältämään kokonaisvaltaisen tuen Dellin VIS-komponeneteille asiakkaan koko IT-ympäristössä. Ominaisuudet, kuten ohjelmisto-ongelmien ratkaisut sekä ohjelmistotilausten avustettu etäkäyttöönotto auttavat asiakkaita luottamaan heterogeeniseen infrastruktuuriinsa.

Saatavuus

Dellin arkkitehtuuri on ainutlaatuinen toisin kuin joidenkin kilpailijoiden ”yksi malli kaikille” – ratkaisut. Dellin VIS- järjestelmä tarjoaa asiakkaille joustavuutta ottaa käyttöön niitä komponentteja, joita he eniten tarvitsevat. VIS-arkkitehtuurin komponentit voidaan hankkia yksittäin, eivätkä ne edellytä erillisiä laitehankintoja. Arkkitehtuurin joustavuus auttaa asiakkaita siirtymään lähemmäs pilvimallia valitsemallaan aikataululla sekä nykyisillä laitteilla.

Dellin Dell Advanced Infrastructure Manager ja Dell VIS Self-Service Creator ovat saatavilla tänään ja Dell VIS Director tulevina kuukausina.

Lisätietoja englanniksi:

 

Lisätietoja Suomessa:

Jani Suominen, Oy Dell Ab, puh. 0207 533 533, jani_suominen@dell.com

 

Lainauksia

”Dell’s VIS architecture provides us with a very flexible and dynamic data centre solution that spans physical and virtual resources, helping increase our productivity tenfold.” -- Gustavo Viceconti, President and CEO  at NeuralSoft

”Our company is free to build our vision of a hybrid virtual environment, with multiple hypervisors and the option of moving workloads between them. Dell’s commitment to open architecture design in the Virtual Integrated System gives me confidence that I can evolve my environment seamlessly.”  -- Golan Ben-Oni, Chief Security Officer and Senior Vice President of Network Architecture at IDT Telecom

“Cloud computing is the emerging frontier for IT and there’s no doubt it’s providing customers with demonstrable benefits in terms of cost savings and agility.  Dell’s VIS architecture is unique in that it works with a customer’s existing architecture and their current products and investments – whether from Dell or another provider.  Customers absolutely value this flexibility and approach to meeting their IT challenges.”  -- Brad Anderson, senior vice president, Enterprise Product Group, Dell. 

Dell is a trademark of Dell Inc. Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

Tietoja Dellistä

Dell kuuntelee asiakkaitaan ja hyödyntää saatua tietoa luodakseen yksinkertaisempaa teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuottavat luotettavaa, pitkän aikavälin lisäarvoa. www.dell.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa