ELÄINTAUTIEN TORJUNTAYHDISTYS PALKITTIIN SULKA HATTUUN -VAIKUTTAJANA

Sulka hattuun siipikarjalle -tiedotusohjelma palkitsi ensimmäisen kerran Vuoden Sulka hattuun -vaikuttajan. Palkinnon sai Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry. Kunniakirjan vastaanotti yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi torstaina Helsingissä. Vaikuttajaksi valitaan henkilö tai yhteisö, joka on toiminnallaan edistänyt siipikarjanlihan kansallisen laatujärjestelmän mukaisia toimia.

– Valitsimme Vuoden 2007 Sulka hattuun -vaikuttajaksi Eläintautien torjuntayhdistyksen, koska ETT:llä on ollut merkittävä rooli siipikarjasta saatavien elintarvikkeiden turvallisuutta edistävien toimintatapojen luojana. Yhdistyksen jakaman informaation ansiosta siipikarjan tuotantoketju on saavuttanut hyvät tulokset eläintautien torjunnassa. Juuri näiden toimien takia kuluttaja voi luottaa siipikarjanlihan tuotantoon ja lihan laatuun, kertoo kunniakirjan luovuttanut asiantuntijaraadin puheenjohtaja Tiina Varho-Lankinen.

Elintarviketeollisuus ja tuottajat perustivat Eläintautien torjuntayhdistyksen vuonna 1994, kun Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin. Yhdistyksen tehtäväksi annettiin tautiriskien hallinta muuttuvassa tilanteessa.

– Jo vertailu kansainvälisesti osoittaa ETT:n onnistuneen tavoitteissaan. On erittäin tärkeää, että yhdistyksen työ jatkuu myös tulevaisuudessa, jotta siipikarjatuotannon vaatima ammattitaito pystytään pitämään yhtä korkealla tasolla vastaisuudessakin, kertoo Varho-Lankinen.

Eläintautien torjuntaan osallistuu kansallisella tasolla koko siipikarjatuotannon toimiala

Elintarviketurvallisuuteen liittyvät asiat ovat nyt entistäkin ajankohtaisempia, sillä EU on asettanut tavoitteet salmonellan vähentämiseksi broilerituotantoketjussa vuoteen 2011 mennessä. Tavoitteena on päästä alle yhteen prosenttiin parvitasolla kaikissa jäsenmaissa. Asetus yhteisistä tavoitteista astuu voimaan 1.7.07. Ensimmäinen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn kokoama EU-tason kartoitus vahvistaa, että meillä tämä taso on jo saavutettu yhteisesti sovitun kansallisen laatujärjestelmän ansiosta. Suomessa salmonellaa löytyy vain alle prosentista tuotantoeriä vuosittain. EU-tasolla haastetta riittää, sillä broileriparvista mitattu salmonellan esiintyvyys EU-jäsenmaissa vaihtelee tällä hetkellä 0 ja 68 %:n välillä.

Siipikarjanlihan kansallisen laatujärjestelmän puitteissa Suomessa on tehty pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä paitsi salmonellan myös muiden eläintautien torjumiseksi. Ja mikä parasta, meillä torjuntatyöhön ovat sitoutuneet viranomaisten lisäksi koko toimiala.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit