Ensimmäiset sertifioidut tietoturva-asiantuntijat Turun yliopistosta

Helsinki 4. toukokuuta 2010 - Verkkotietoturvatoimittaja Stonesoft ja Turun yliopisto avasivat syksyllä 2009 yhdessä ideoidun tietoturvalaboratorion. Stonesoftin StoneGate palomuuri- ja IPS - eli tunkeutumisen havainnointi- ja estoteknologialla varustettu laboratorio toimii osana yliopiston laajennettua tietoturvakoulutushanketta. Koulutusyhteistyö osoittautui menestykseksi, ja ensimmäiset 25 tietoturva-asiantuntijaa valmistuivat laboratoriokurssilta maaliskuun lopussa. Näistä kuusi saavat myös Stonesoftin sertifikaatit osoituksena tietoturvaosaamisestaan.

Tietoturva-asiantuntijoille on kova kysyntä, mutta alan erityiskoulutusta on maailmanlaajuisesti hyvin vähän tarjolla. Stonesoftin ja Turun yliopiston yhteistyössä toteuttaman hankkeen taustalla olikin ajatus, että asiantuntijoiden löytäminen yrityksille helpottuu. ”Hankkeen kautta pääsimme ensimmäistä kertaa yhdistämään IPS- ja palomuurilaitteiden teoriaopetuksen käytännön opetukseen oikeiden järjestelmien ja laitteiden avulla. Tämä onnistui todella hyvin ja kiinnostus kurssia kohtaan oli suuri. Kurssin suoritti hyväksytysti kaikkiaan 25 opiskelijaa”, kertoo hanketta tietoliikennetekniikan oppiaineessa vetävä dosentti Seppo Virtanen. Kurssin läpäisseillä opiskelijoilla oli myös mahdollisuus hankkia todistus käytännön taidoistaan ja osaamisestaan osallistumalla Stonesoftin sertifiointiin. Sertifiointi koostui kolmesta eri kokeesta, StoneGate Administrator, StoneGate Firewall Architect ja StoneGate IPS Architect. Kaikkiaan kahdeksan opiskelijaa osallistui sertifiointiin, joista kuusi sai vähintään yhden sertifikaatin, ja kolme läpäisi kokeen kaikki kolme eri osaa. Kurssin läpäissyt Teemu Vahtera oli tyytyväinen lopputulokseen. ”Kurssi paransi tietoturvajärjestelmien tuntemusta huomattavasti ja antaa myös näytön siitä sertifikaattien muodossa. Uskon, että tästä on minulle paljon hyötyä tulevissa työtehtävissä tai niitä hakiessa.” Turun yliopistossa vaihto-oppilaana opiskeleva Ilia S. Vassiliev oli erityisen vaikuttunut sekä kurssin sisällöstä että loppukokeesta. ”Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen ja kattava, ja pystyn tältä pohjalta varmasti työskentelemään useiden eri tietoturvajärjestelmien kanssa. Loppukoe oli mielestäni paras mahdollinen mitä tällaisesta kurssista voidaan järjestää. Koe oli erittäin haastava, mutta juuri siitä syystä uskon, että sen läpäisseillä ei ole mitään ongelmaa käyttää kyseisiä järjestelmiä myös jatkossa.” Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan todistustenjakotilaisuutta Turun ICT-talon tietoturvalaboratorioon C1029 (Joukahaisenkatu 3-5, Turku) perjantaina 7.5.2010 klo 12.00. Paikalla tilaisuudessa Turun yliopiston tietoliikennetekniikan professori Jouni Isoaho, dosentti Seppo Virtanen, sekä Stonesoftin koulutuspalveluiden päällikkö Katri Riikonen. Ilmoittautumiset ja haastatteluvaraukset 6.5. mennessä: Henrietta Malmari, SEK Public, henrietta.malmari@sekpublic.fi, tai puh. 040 575 5646. Tietoturvakoulutus on Turun yliopiston matematiikan laitoksen ja tietoliikennetekniikan oppiaineen yhteisesti suunnittelema ja se toteutetaan maisteri- ja DI-koulutusohjelmien sisällä. Vuodesta 2009 alkaen koulutuskokonaisuuden järjestämiseen on osallistunut myös Turun kauppakorkeakoulu. Stonesoft tekee vastaavanlaista yhteistyötä myös kahden ranskalaisen yliopiston, Vélizy IUT:n (Institut Universitaire de technologie) ja Nice-Sophia-Antipolis IUT:n kanssa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit