Gartner nimesi SASin visionääriksi Marketing Resource Management -nelikenttävertailussaan

ESPOO 6. maaliskuuta 2009 – Liiketoiminta-analytiikkaan erikoistunut maailman suurin itsenäinen ohjelmistotalo SAS on sijoittunut visionäärien kenttään tutkimusyhtiö Gartnerin helmikuussa julkaistussa Magic Quadrant for Marketing Resource Management -nelikenttävertailussa.

”Yritykset hakevat tänä päivänä vahvoja analyyttisia markkinointiresurssien hallinnan ominaisuuksia markkinoinnin suunnitteluun, mittaamiseen ja optimointiin yhdistettynä kampanjasuunnitteluun ja toteutukseen. Yhä useammin nämä yritykset kääntyvät SASin puoleen etsiessään ratkaisua haasteisiinsa”, kertoo SAS Institute Oy:n markki-nointijohtaja Göran Lindblad.

”Monet alan ohjelmistotoimittajat lupailevat tämän tyyppisiä ratkaisuja. Se on aiheuttanut markkinoilla hämmen-nystä siitä, mitä markkinointiresurssien hallinta (MRM) oikeastaan on ja mitä sen avulla voidaan saavuttaa. Tämän päivän taloudellisessa tilanteessa kyse on yksinkertaisesti siitä, että saadaan aikaan enemmän pienemmillä re-sursseilla. SAS-ratkaisun sisältämän analytiikan avulla asiakkaamme pystyvät vähentämään markkinointiproses-sien aiheuttamia kuluja ja samanaikaisesti parantamaan markkinointi-investointien ja -resurssien tehokkuutta. Mielestäni MRM-ratkaisu, joka ei tarjoa näitä ominaisuuksia, on kallisarvoisten markkinointiresurssien suoranaista haaskausta”, Lindblad kiteyttää.

Markkinointiresurssien hallinnan ratkaisut sisältävät tyypillisesti markkinoinnin suunnittelun ja budjetoinnin, mark-kinointibudjetin optimoinnin, markkinoinnin suorituskyvyn hallinnan ja kampanjaprosessien koordinoinnin.

SASin asiakkuudenhallinnan ratkaisut antavat organisaatioille mahdollisuuden syventää asiakastietämystään, parantaa vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa sekä jatkuvasti tehostaa markkinoinnin suorituskykyä. Lisätietoja SAS® Customer Intelligence -ratkaisuista löytyy osoitteesta http://www.sas.com/solutions/crm/index.html.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit