Hartwall Novellelta 60 000 euroa WWF:n Operaatio Merenneidolle

Hartwall Novellen lahjoituksella on tarkoitus torjua erityisesti Itämeren rehevöitymistä. Rehevöityminen nousi selkeäksi ykkösaiheeksi, kun WWF ja Hartwall Novelle järjestivät kansalaisäänestyksen siitä, mihin Itämeren suojelussa tulisi keskittyä. Operaatio Merenneidon kesäkiertueella kerättiin myös vetoomus Itämeren suojelutyön tehostamiseksi.

Selkeä enemmistö äänestykseen osallistuneista oli huolissaan Itämeren rehevöitymisestä. Toiseksi tärkeimpänä kohteena suomalaiset pitivät äänestyksessä öljyntorjuntatyön tehostamista sekä meriturvallisuuden parantamista. Lähes yhtä tärkeäksi asiaksi nousi kolmas vaihtoehto eli Itämeren uhanalaisten lajien suojeleminen.

– Halusimme, että suomalaiset saavat itse kertoa, miten Itämerta autetaan parhaiten. Kansalaiset ovat selvästi huolissaan meremme tulevaisuudesta. Lahjoittamallamme 60 000 eurolla rahoitetaan WWF:n laajaa ja tuloksellista työtä ennen kaikkea rehevöitymisen torjumiseksi. Rehevöityminen onkin Itämeren suurin ongelma, Hartwall Novellen tuotepäällikkö Eeva-Kaisa Tarkkonen kertoo.

– Hartwall Novellen tuki WWF:n Itämeri-työlle on merkittävä. WWF tekee rehevöitymisen torjumiseksi laajaa poliittista vaikuttamistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Poliittisen työn lisäksi aiomme Hartwall Novellen tuella muun muassa perustaa Varsinais-Suomeen kosteikkoja. Kosteikolla voidaan tehokkaasti vähentää maatalouden rehevöittävää vaikutusta, sillä ne sitovat pelloilta tulevia ravinteita, sanoo WWF:n tiedottaja Laura Tahkokallio.

Operaatio Merenneidon kesäkiertueella kerättiin myös vetoomus Itämeren suojelutyön tehostamiseksi. Neljässä kesätapahtumassa kerätyn vetoomuksen allekirjoitti 1 443 suomalaista. Vetoomus toimitetaan ympäristöministerille lokakuussa.

– Sinilevät ovat varmasti saaneet monet suomalaiset havahtumaan. Itämeri on oireillut tämänkin kesän aikana huolestuttavasti: laajoja sinileväesiintymiä on havaittu esimerkiksi Saaristomerellä. Ne ovat kuitenkin vain rehevöitymistä ilmentävä jäävuoren huippu. Itämeri voi pahoin myös pinnan alla, muulloinkin kuin kesähelteillä. Rehevöittäviä ravinteita valuu Itämereen ympäri vuoden. On tärkeää, että kansalaisten ilmaisema suojelutahto konkretisoituu toimina Itämeren hyväksi, WWF:n tiedottaja Laura Tahkokallio sanoo.Operaatio Merenneito suojelee Itämerta

Operaatio Merenneito on WWF:n monivuotinen kampanja, jonka tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen sekä merestä riippuvaisten uhanalaisten lajien suojeleminen. Hartwall Novelle osallistui kampanjaan tänä vuonna toista kertaa lahjoittamalla kesä-elokuun aikana jokaisesta myydystä Hartwall Novelle -kivennäisvesipullosta sentin WWF:lle.

– Hartwall Novelle on mukana Operaatio Merenneito -kampanjassa, sillä haluamme kantaa vastuuta suomalaisesta luonnosta ja siitä, että Itämeren huolestuttava kehitys voidaan kääntää ja tulevat sukupolvet näkisivät sen mahdollisimman puhtaana ja hyväkuntoisena, Hartwall Novellen tuotepäällikkö Eeva-Kaisa Tarkkonen sanoo.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa