IDC:n MarketScape -tutkimus: Accenture johtava SAP-järjestelmien implementoija

​Accenture on nimetty johtavaksi toimijaksi tuoreessa IDC:n tutkimuksessa, jossa analysoitiin SAP-järjestelmien implementaatioita toteuttavia yrityksiä.

Tutkimusraportin mukaan Accenture on globaalin SAP-ekosysteemin paras toimija kapasiteetiltaan ja kyvykkyyksiltään. Lisäksi tutkimuksessa mainitaan Accenturen vahvuuksiksi 30-vuotinen tiivis yhteistyö SAP:n kanssa, laaja SAP-implementaatio ja -käyttöpalvelutarjonta sekä kyky yhdistää liikkeenjohdon konsultointi ja teknologiakonsultointi.

Hyvät ja pitkäaikaiset asiakassuhteet, vakuuttavat asiakasreferenssit ja yhteys erityisesti ylimpään johtoon vahvistavat Accenturen asemaa jo olemassa olevassa laajassa asiakaskunnassa.

“Tunnustus on meille erittäin merkittävä, etenkin kun tulokset peilaavat SAP-järjestelmien integraatiopalveluita ostavien asiakkaidemme mielipiteitä”, sanoo Mark Willford, Accenturen SAP-liiketoiminnan globaali johtaja. “IDC:n MarketScape -tutkimusmetodologia on hyvin tarkka ja täsmällinen. Tutkimustulokset antavat vahvistusta Accenturen pitkäaikaisille näytöille siitä, että pystymme auttamaan asiakkaitamme menestymään pitkäjänteisesti SAP-ratkaisujen avulla.”

Juuri julkistetussa tutkimuksessa, joka toteutettiin vuonna 2009, käytettiin IDC:n MarketScape-mallia. Sen avulla evaluoitiin SAP-pohjaisten sovellusten implementaatioita tekevien järjestelmä-integraattoriyritysten kilpailukykyä. Tutkimuksessa oli mukana laaja joukko yrityksiä. 

 “Tämä MarketScape –raportti on ilmeisesti kaikkein kattavin SAP-pohjaisista systeemi-integraatioista koskaan tehty tutkimus”, jatkaa Willford. ”Se edustaa IDC:n näkemystä siitä, mitkä yritykset ovat hyvin positioituneita ja kyvykkäitä toimittamaan laadukkaita palveluita asiakkailleen ei ainoastaan tänään, vaan myös tulevaisuudessa.”

Tutkimus:
"IDC MarketScape: SAP Implementation Ecosystems, 2009 Vendor Analysis.” 

IDC MarketScape –analyysistä:
IDC MarketScape -analyysimalli tarjoaa katsauksen ICT-yritysten kilpailukuntoon tietyssä markkinassa. Tutkimusmetodologia käyttää kattavaa pisteytysmenetelmää, jossa on mukana sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia kriteerejä. Niiden pohjalta saadaan muodostettua yksinkertainen kuva tutkittavien yritysten asemasta markkinassa. IDC MarketScape tarjoaa selkeän kehyksen, jossa voidaan tarkastella ja verrata IT- ja telekommunikaatiotoimittajien tuote- ja palvelutarjoomia, kyvykkyyksiä ja strategioita sekä nykyisiä ja tulevia menestystekijöitä. Viitekehys tarjoaa lisäksi teknologiapalvelujen ostajille työkalun nykyisten ja mahdollisten tulevien palvelutarjoajien vahvuuksien ja heikkouksien 360-asteen tarkasteluun. 

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2009 päättyneenä tilivuotena 21,58 miljardia dollaria. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 190 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 120 maassa. Lisätietoa: www.accenture.com

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa