Koululaisen Reilu Luokka -kisa nostaa ilon pintaan liikunnassa:    Iloveivejä liikuntaan!

Nuoren Suomen teettämästä ”Lasten ja nuorten liikkumisen ja urheilun kulttuurin tulevaisuus 2020” -tutkimuksesta* käy ilmi, että valtaosa suomalaislapsista (65 prosenttia alle 18-vuotiaista) liikkuu liian vähän. Lisäksi joka kymmenes lapsi ei liiku juuri lainkaan. Yksi syy on ilon katoaminen liikunnasta ja kaikenlaisesta liikkumisesta. Koululainen-lehti ja Nuori Suomi haastavat Suomen alakoulut Reilu luokka -kisaan, jonka tavoitteena on palauttaa ilo ja yhteishenki liikuntaan. Kilpailun pääpalkintona on luokkaretki Helsinkiin Mikael Granlundia tapaamaan. Lisätietoja kilpailusta löytyy opettajille ja vanhemmille suunnatulta Facebook-sivulta osoitteesta: www.facebook.com/reiluluokka.

Positiiviset liikuntakokemukset rohkaisevat lapsia ja nuoria liikkumaan enemmän. Koululainen haluaa auttaa lapsia ja nuoria liikunnan ilon etsimisessä sekä rohkaista aiemmin liikkumattomia löytämään liikunnallisen elämäntavan. Koululainen tarttuu aiheeseen haastamalla kaikki Suomen alakoulut syksyllä Reilu Luokka -kisaan teemalla: Iloveivejä liikuntaan!

”Suomen alaluokille suunnattu Reilu luokka -kisa tarttuu vuosittain ajankohtaiseen aiheeseen. Tänä syksynä innostamme lapset ja nuoret kisailemaan ja liikkumaan eri tavoin niin oppitunnilla, koulumatkalla kuin vanhempiensa kanssa vapaa-ajalla. Kisan tavoitteina on parantaa luokan yhteishenkeä ja löytää liikkumisen ilo opettajien ja vanhempien tuella”, kertoo Koululaisen päätoimittaja Ville Kormilainen.

Nuori Suomi lähti Reilu luokka -yhteistyöhön innolla, koska lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä iloinen liikkuminen ovat järjestön avaintehtäviä. Nuoren Suomen suunnittelemat kilpailutehtävät jakaantuvat toiminnallisiin ja kantaaottaviin. Liikuntatehtävien avulla pyritään tuomaan liikunta lähemmäs koululaisten arkea sekä osoittamaan liikunnan ja yhdessä tekemisen riemu.

”Tehtävät on mietitty jokaisen kuukauden aiheen mukaan niin, että syyskuussa liikuntatehtävien kautta opitaan ryhmässä toimimista, lokakuussa ympäristön kartoittamista ja marraskuussa saadaan vinkkejä välituntiliikuntaan. Lisäksi tehtävät ovat muokattavissa iän ja taitotason mukaan, jolloin jokainen lapsi pääsee nauttimaan liikunnan riemusta”, kertoo Nuoren Suomen kehityspäällikkö Johanna Pekkanen.

Ilmoita luokkasi kisailemaan reiluimman luokan kunnianimestä

Opettajat voivat ilmoittaa luokkansa Reilu Luokka -kisaan elokuun loppuun mennessä osoitteessa http://koululainen.fi/reilu-luokka/reilu-luokka-2011. Luokat tekevät Koululaisen verkkosivuilta löytyviä tehtäviä haluamassaan järjestyksessä ja aikataulussa syksyn aikana. Kisa päättyy marraskuussa.

Reilu luokka Facebook-yhteisö on kannanotto ja ideariihi iloisen liikkumisen puolesta. ”Toivomme yhteisöön idearikasta keskustelua liikkumisesta perheissä ja kouluissa. Lupaamme osaltamme maustaa keskustelua syksyn aikana asiantuntijoiden ja nuorten idoleiden näkemyksillä liikunnan ilosta”, kertoo päätoimittaja Kormilainen.

Reilu Luokka -kisa on Koululainen -lehden vuosittainen hanke, jossa etsitään Suomen reiluinta luokkaa. Kisan tavoitteena on edistää reilua meininkiä, auttaa luokan yhteishengen lujittumisessa sekä ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista. Kilpailun teema vaihtuu vuosittain, ja viime vuosien aiheita ovat olleet muun muassa kiusaaminen sekä mediakasvatus. Tänä vuonna reiluinta luokkaa etsitään jo kuudetta kertaa, ja mukaan voivat ilmoittautua kaikki alakoululuokat.

Lisätietoja:

Ville Kormilainen, päätoimittaja, Koululainen
Puh. (09) 1566 578
Gsm 040 743 0003
S-posti: ville.kormilainen@otavamedia.fi

Johanna Pekkanen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi
Gsm: 044 0598 678
S-posti: johanna.pekkanen@nuorisuomi.fi

*Lasten ja nuorten liikkumisen ja urheilun kulttuurin tulevaisuus 2020 -tutkimus
Demos Helsingin ja Nuoren Suomen yhteinen tulevaisuusprosessi sisälsi kaksi lähes 200 hengen työpajapäivää sekä useita pienempiä kohtaamisia. Mukana oli niin liikunta- ja urheilukentän ammattilaisia kuin muidenkin alojen osaajia. Työpajoissa määriteltiin keskeiset tulevaisuuden haasteet, luotiin visiota vuoden 2020 liikkumisesta ja nimettiin liikkumista edistävän yhteiskunnan portinavaajat.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa