Lännen Teletieto on nyt Finda

Osingot vuodelta 2009 maksetaan 16.4.2010

Tiistaina 6.4.2010 pidetty Lännen Teletieto Oy:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön toiminimen muuttamisen Finda Oy:ksi ja uudeksi kotipaikaksi Helsingin. Yhtiön y-tunnus säilyy ennallaan. Uusi nimi ja kotipaikka kuvastavat entistä paremmin yhtiön toimintaa ja omistuksia sekä asemaa DNA Oy:n suurimpana omistajana. Muutoksilla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia yhtiölle tai sen osakkeenomistajille. Esimerkiksi yhtiön verot maksetaan yhtiön toimipaikkojen sijaintien mukaan eikä kotipaikan mukaan. Muutos ei vaadi toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Kokouksessa hyväksyttiin myös konsernin ja yhtiön tilinpäätös vuodelta 2009. Yhtiön vuosi 2009 oli vahva; emoyhtiön nettorahoitustuotot olivat noin 20,2 miljoonaa euroa, tilinpäätös näytti voittoa noin 18 miljoonaa euroa ennen veroja ja omavaraisuusaste oli 93,5%. Konsernin tulos oli miinuksella noin 6 miljoonaa euroa johtuen DNA:n tekemästä arvonalennuksesta kiinteän verkkonsa liikearvoon. Tilikauden merkittävimmät tapahtumat olivat luopuminen Anvia Oyj:n noin 12 prosentin omistuksesta hyvällä myyntivoitolla sekä DNA –omistuksen lisääminen 32,9 prosenttiin aikaisemmasta noin 27 prosentin osuudesta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osingonjaosta, joka vahvistettiin 0,70 euroksi osakkeelta vuodelta 2009. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.4.2010 ja osinko maksetaan 16.4.2010. Yhtiön hallitukseen valittiin Esa Haavisto, Jarmo Leino, Kauko Mannerjärvi, Kari Ollila sekä uutena jäsenenä Simo Kauppi.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa