Microsoft auttoi DNA:ta yhtenäistämään tietojärjestelmänsä

Tietoliikenneyhtiö DNA koki rakennemuutoksen 2007, jonka myötä usean yrityksen tietojärjestelmät piti yhtenäistää ja muutoksista piti pystyä viestimään tehokkaasti. Microsoft Windows Vistan ja 2007 Microsoft Office Systemin avulla DNA helpotti tietohallintoaan ja pystyy myös jatkossa säästämään hallinnointikustannuksissa. Microsoftin konsultointitiimin ja Office SharePoint Server 2007:n avulla konsernille luotiin uusi intranet, jotta tiedonkulku säilyi tehokkaana muutoksen pyörteissä ja tavoitti koko konsernin henkilöstön. SharePoint -alustalle rakennettiin myös extranet ja uusi dna.fi.

Tietoliikenneyhtiö DNA koki suuren muutoksen kesällä 2007, kun kuusi eri puhelinyhtiötä sulautettiin osaksi konsernia. Muutos toi mukanaan tietoteknisiä haasteita, koska eri yhtiöiden teknologia-alustat ja viestintäratkaisut olivat hajanaiset. Osa järjestelmistä oli vanhentuneita ja hankalia käyttää, eikä toiminut tehokkaana alustana uuden konsernin asettamille tarpeille.

DNA:lla oli jo ennen muutosta ollut myös tarve uudistaa yhtiön intra- ja extranet. Henkilöstömäärän nyt kasvaessa rajusti tarve tuli entistä tärkeämmäksi, jotta kaikesta pystyttiin viestimään tehokkaasti. Pelkän verkkosovellusalustan sijaan yhtiö tarvitsi ratkaisun, jolle voitaisiin rakentaa myös henkilöstöhallintaan, tiedonhakuun ja sisällönhallintaan liittyviä ratkaisuja.

Koska tietojärjestelmiin liittyvät uudistukset on tärkeää saada toteutettua ilman liiketoimintakatkoksia, otettiin avuksi tiimi Microsoftin konsultoinnista. Konsultointitiimin kanssa kartoitettiin DNA:n tarpeet, mietittiin niihin sopivat ratkaisut, sekä aikataulutettiin ja resursoitiin koko projekti.

”SharePoint -tiedonhallintajärjestelmä osoittautui sopivaksi ratkaisuksi tarpeisiimme. Rakensimme sen päälle ensin uuden intranetin, syksyllä extranetin, ja vuoden 2008 alussa vielä uuden julkisen sivuston. Lisäksi SharePointissa on niin paljon ominaisuuksia, että pystymme tämän kaiken jälkeenkin hyödyntämään sitä vielä laajemmin myös jatkossa”, kertoo Taneli Ropponen, DNA:n tietohallintojohtaja. ”Microsoftin konsultointitiimin osaaminen ja sitoutuminen olivat myös huippuluokkaa. Pysyimme budjetissa ja aikataulussa ja olemme yhteistyöhön ja projektin läpivientiin erittäin tyytyväisiä”, Ropponen jatkaa.

Uuden konsernin tietojärjestelmät yhtenäistettiin päivittämällä kaikkiin työasemiin Microsoft Windows Vista -käyttöjärjestelmä ja Microsoft Office 2007 -työvälineet.

”Yhtenäisten työasemaratkaisujen avulla pystymme jakamaan kalenterit ja kommunikoimaan paremmin, mutta se antaa hyvän pohjan myös jatkoa ajatellen”, Taneli Ropponen sanoo. ”Kun järjestelmät ovat helposti hallinnoitavia, IT:n tehokkuus kasvaa ja sitä kautta saavutamme myös kustannussäästöjä.”

”DNA on meille merkittävä asiakas, ja olemme tehneet erittäin läheistä yhteistyötä jo pari vuotta”, kertoo Microsoftin Services yksiköstä vastaava johtaja Mikko Tolvanen Microsoftilta. ”Yhteistyömme oli dynaamista ja mutkatonta ja oli ilo toteuttaa heille näinkin mittava projekti. Aikataulut olivat haasteelliset, mutta kun kaikki olivat sitoutuneita, projekti sujui saumattomasti ja suunnitelmien mukaan.”

Lisää tiedotteessa mainituista Microsoft -ratkaisuista osoitteessa: http://www.microsoft.com/finland


Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit