Microsoft ja Nokia kehittävät karttapalvelujaan: Katukuvaukset alkavat pääkaupunkiseudun keskustojen ja lentokentän alueella

Microsoft ja Nokia tekevät katukuvauksia toukokuun alusta lähtien pääkaupunkiseudulla. Kuvaukset tapahtuvat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kaupunkien keskustoissa ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Kuvausauton tunnistaa auton kyljessä olevista Navteq- ja Bing-logoista sekä katolla olevasta panoraamakamerasta.

Pääkaupunkiseudun asukkaille on jatkossa luvassa entistä parempia karttapalveluja. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla valmistellaan karttapalvelun pilottia, jonka yhteydessä Microsoft ja Nokia kuvaavat yhteistyössä teitä ja katuja kaupunkien keskustoissa ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Molemmat yhtiöt panostavat karttapalveluihin: Nokia Kartat ja Nokia Navigointi ovat monelle tuttuja karttapalveluita kännykässä, Microsoft tarjoaa Bing-karttapalveluita osana Bing-hakupalvelua.

Kuvausautot ottavat kuvia katutasolta. Microsoft hyödyntää kuvia Streetside-palvelussa, jonka avulla käyttäjien on entistä helpompi suunnistaa oikeaan osoitteeseen ja löytää kohteita, kun tietokoneelta tai matkapuhelimen ruudulta voi nähdä reitin varrella olevia maamerkkejä ja rakennuksia. Katutasokuvien avulla käyttäjät voivat myös helpommin löytää esimerkiksi kauppoja tai muita palveluita.

Yksityisyydensuoja ensiarvoisen tärkeää

Yksityisyydensuoja on tärkeä asia sekä Microsoftille että Nokialle. Yhtiöt ovat saaneet henkilötietolain mukaisen luvan teiden ja katujen kuvaukseen Suomen Tietosuojalautakunnalta ja hanke toteutetaan Tietosuojalautakunnan asettamien lupaehtojen mukaisesti. Microsoftin Streetside-karttapalvelussa julkaistavat kuvat käsitellään automaattisen sumentamisteknologian avulla siten, etteivät esimerkiksi ihmisten kasvot ja autojen rekisteritunnukset ole niissä tunnistettavissa.

Streetside-palvelun käyttäjät voivat helposti ilmoittaa työkalun avulla, jos jokin julkaistu kuva olisi käsittelystä huolimatta ongelmallinen yksityisyyden suojan kannalta. Käyttäjä voi klikata alkuperäisen kuvan kanssa samalla sivulla olevaa linkkiä, joka ohjaa käyttäjää tekemään ilmoituksen sumennettavasta kohteesta tai ihmisestä. Ilmoitukset käsitellään mahdollisimman nopeasti. Palvelu löytyy osoitteesta www.bing.com/maps/

Lisätietoa:

www.microsoft.fi/streetside

http://www.microsoft.com/maps/streetside.aspx

http://corporate.navteq.com/finnish/data_privacy.htm

Microsoft Oy, tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja Max Mickelsson puh. 050 4999 776, sähköposti maxmick@microsoft.com

STREETSIDE – katutason kuvat
Usein kysyttyjä kysymyksiä

K. Mikä on Streetside?

V. Katutason kuvien (Streetside) avulla kartan käyttäjien on mahdollista käyttää Bing-karttoja katutasolta. Streetside toimii karttojen, reittiohjeiden ja paikallishakujen täydennyksenä. Kuvat kerätään autoon kiinnitetyn 360 asteen kameran avulla. Ajamme pitkin yleisiä teitä ja muita julkisia alueita (esim. parkkipaikat) ja päähuomiomme on kaduissa, joiden varrella on yrityksiä ja muita mielenkiinnon kohteita.

K. Missä Streetside näkyy?

V. Streetside on käytettävissä Bing-karttojen beta-sivustolla osoitteessa http://www.bing.com/maps/explore/.

K. Milloin näitä tietoja kerätään Suomessa?

V. Suunnitelmamme on, että kuvaukset alkavat 2.5.2012 Helsingistä, ja toivomme saavamme Helsingin, Espoon ja Vantaan keskustat valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

K. Missä muualla katutason kuvia on kerätty?

V. Microsoft on jo kerännyt kuvia 56 kaupunkialueella Yhdysvalloissa. Microsoft aloitti katutason kuvien keräämisen marraskuussa 2009 yleisillä teillä, pääasiassa Kanadassa alueillalla, jotka sijaitsivat lähellä vuoden 2010 talviolympialaisten tapahtumapaikkoja, mukaan lukien Vancouverin ja Whistlerin alueet. Microsoft aloitti katutason kuvien keräämisen Euroopan maissa (esim. Saksa, Ranska ja Iso-Britannia) vuonna 2011.

K. Minkälaisia toimenpiteitä on tehty, jotta katutason kuvat eivät loukkaisi yksilön yksityisyydensuojaa?

V. Olemme olleet etukäteen yhteydessä Tietosuojavaltuutetun toimistoon sen varmistamiseksi, että kartoitustuotteemme noudattavat kuvien hankkimiseen ja julkaisuun liittyviä paikallisia lakeja. Kuten kaikessa Microsoft-teknologiassa, katutason kuvat ja Bing-kartat on suunniteltu turvallisuus ja yksityisyys huomioiden. Käytämme automatisoitua ohjelmistoa ja kehittyneitä algoritmejä kasvojen ja rekisterikilpien tunnistamiseksi ja sumentamiseksi suojellaksemme yksilöiden yksityisyyttä. Automatisoidun ohjelmiston ja kehittyneiden algoritmien perustana ovat Microsoftin monivuotiset tutkimusinvestoinnit tietokonenäköä koskevaan tekniikkaan. Vastaanotamme myös kuvien sumentamis- ja poistopyyntöjä materiaaleista, jotka käsittelevät kasvoja tai ihmisiä, koteja, autoja, väkivallantekoja, alastomuutta tai laitonta materiaalia. Käsittelemme jokaisen pyynnön. Kuvan sisällöstä riippuen, voimme joko poistaa sen kokonaan, sumentaa osan kuvasta tai olla suorittamatta minkäänlaisia toimenpiteitä, jos piirteet eivät ole tunnistettavissa.

K. Mitä toimenpiteitä Microsoft on suorittanut varmistaakseen, että katutason kuvat noudattavat paikallista lainsäädäntöä?

V. Olemme henkilötietolain vaatimalla tavalla hakeneet Tietosuojalautakunnalta lupaa kerätä ja käsitellä kuvia Streetsiden tarkoituksia varten, ja se on meille myönnetty. Lisäksi olemme käyneet avointa ja suoraa keskustelua Tietosuojavaltuutetun kanssa koko hakuprosessin ajan. Olemme myös kuunnelleet viranomaisilta (Tietosuojavaltuutettu) saamaamme palautetta ja ottaneet myös opiksi muiden yhtiöiden kokemuksista Suomessa.

K. Ilmoitatteko yhteisöille, että suoritatte kuvauksia niiden lähiympäristössä?

V. Toteutamme kaikki tarvittavat toimenpiteet taataksemme, että kuvauspaikoista ja -päivämääristä tiedotetaan yleisölle. Projektia koskevat perustiedot ovat saatavilla Microsoftin ja NAVTEQin verkkosivuilla.

K. Miten ja milloin kuvat otetaan?

V. Kuvat otetaan merkittyihin, kaupunkialueilla liikkuviin autoihin kiinnitettyjen kameroiden avulla.

K. Miten kuvausautot on merkitty?

A. Autot on merkitty selvästi Microsoftin Bing ja kuvankeräysyhteistyökumppanin, NAVTEQin logoilla

K. Minkälaista yhteistyötä teette Nokian kanssa?

V. Microsoft kerää Streetside-kuvat yhteistyössä Nokian kanssa, joka on sekä Nokia Kartat että NAVTEQ Kartat -sovellusten takana. Nokia käyttää asiantuntemustaan tehokkaasta digitaalisen ja maantieteellis-avaruudellisen tiedon keräämisestä keräysajoneuvojen operoimiseen sekä tietologistiikan hallinnoimiseen. Microsoft soveltaa alan johtavia kuvankäsittely- ja yksityisyyden suojatekniikoita kuvatuotteiden luomiseen sekä Bing-karttoja että Nokian yritysasiakkaita varten.

K. Kuinka kauan katutason kuvia säilytetään?

V. Tietosuojalautakunnan myöntämän luvan mukaisesti säilytämme alkuperäiset kuvat vuoden ajan niiden julkaisemisesta lukien. Kuvista on apua katutason kuvausteknologian sekä yksityisyydensuoja-algoritmien jatkokehitykseessä.

K. Loukkaavatko katutason kuvat yksilön yksityisyyttä?

V. Kuten kaikessa Microsoft-teknologiassa, katutason kuvat ja Bing kartat on suunniteltu turvallisuutta ja yksityisyyttä koskevat seikat huomioon ottaen. Olemme huolella tarkistaneet yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja määräykset (esim. henkilötietolaki) ja työskennelleet proaktiivisesti Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa varmistaaksemme, että katutason kuviimme liittyvät toimet noudattavat voimassa olevaa kuvien hankintaa ja julkaisemista koskevaa lainsäädäntöä.

K. Minkälaisia kuvia te sumennatte ja miten se tapahtuu?

V. Käytämme alan johtavia automatisoituja ohjelmistoja ja edistyneitä algoritmejä kasvojen ja rekisterikilpien tunnistamiseksi ja sumentamiseksi. Automatisoidun ohjelmiston ja kehittyneiden algoritmien perustana ovat Microsoftin monivuotiset tutkimusinvestoinnit tietokonenäköä koskevaan tekniikkaan.

K. Kuinka tarkkaa sumentaminen on?

V. Sisäinen testauksemme on osoittanut, että yksityisyyttä koskevat algoritmimme ja tunnistusasteemme vastaavat alan yleistä onnistumisastetta. Kuten kaikissa automatisoiduissa lähestymistavoissa, on olemassa mahdollisuus, että kaikkia sumennettavaksi tarkoitettuja kuvia ei tunnisteta. Tällaisissa tapauksissa annamme ihmisille mahdollisuuden tunnistaa ja ilmoittaa meille huolestuttavista kuvista, jonka jälkeen voimme arvioida niitä koskevan poistopyynnön.

K. Minkälaisia poistopyyntöjä toteutatte?

V. Otamme vastaan kasvoja tai ihmisiä, koteja, autoja, väkivallantekoja, alastomuutta tai laitonta materiaalia koskevia sumentamis- ja poistopyyntöjä. Kuvien poistopyynnöt tehdään sen sivun kautta, jolla kyseinen kuva esiintyy. Streetside-palvelun yhteydessä löytyy tiedot siitä, miten pyynnöt kuvien poistamiseksi tulee tehdä.

K. Mitä tapahtuu, jos kuva pyydetään poistamaan?

V. Asiantuntijatiimi käsittelee jokaisen pyynnön erikseen. Kuvien sisällöstä riippuen voimme joko poistaa ne kokonaan, sumentaa osan kuvasta tai olla suorittamatta minkäänlaisia toimenpiteitä, jos kuvassa näkyvät piirteet eivät ole tunnistettavissa.

K. Kuinka kauan kestää, että kuvan poisto- tai sumentamispyyntöön vastataan?

V. Tiimimme tarkistaa kaikki pyynnöt ja ryhtyy toimenpiteisiin viivytyksettä.

K. Voivatko kodinomistajat ja yrittäjät pyytää, että heidän kodeistaan tai yrityksistään otetut kuvat poistetaan?

V. Otamme vastaan kasvoja tai ihmisiä, koteja, autoja, väkivallantekoja, alastomuutta tai laitonta materiaalia koskevia sumentamis- ja poistopyyntöjä. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Heinäkuussa 2011 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 69.94 miljardia US dollaria.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia