Microsoft SQL Server valvoo tiedon laatua ja yhteneväisyyttä

Perustietojen hallinta on monen organisaation haaste. Esimerkiksi asiakastietojen yhteneväisyyden säilyttäminen yrityksen eri tietojärjestelmien välillä voi olla vaikeaa, jos usealla käyttäjällä on oikeus tehdä tietoihin muutoksia, eikä muutoksia valvota. Microsoft SQL Server -ohjelmiston uusi versio sisältää perustietojen hallintaan MDS-palvelun (Master Data Services), jonka avulla tiedon laatu voidaan varmistaa läpi organisaation.

Organisaation perustietojen (engl. master data) hallinta on joukko teknologioita, työvälineitä ja prosesseja, joita tarvitaan luomaan ja ylläpitämään yhtä paikkansapitävää totuutta kaikesta tärkeästä liiketoimintatiedosta. Järjestelmällä hallitaan tyypillisesti hitaasti muuttuvaa perustietoa, kuten esimerkiksi asiakastietoja, tuotetietoa tai sopimuksia. Perustiedon hallinta vaatii usein täsmennyksiä liiketoimintaprosesseihin, joilla varmistetaan tiedon oikeellisuus ja omistajuudet. Liiketoimintakriittisen perustiedon kokonaisvaltainen hallinta on monelle organisaatiolle suuri haaste. Esimerkiksi asiakkaisiin tai tuotteisiin liittyviä tietoja haluttaisiin käyttää samassa muodossa kaikissa organisaation tietojärjestelmissä. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi perustiedoille määritellä hierarkia, eli käytännössä päättää ja valvoa, kuka organisaatiossa saa muuttaa tietoa tai hyväksyä sen muutoksen. Myös tiedon ja hierarkiatietojen historiikkia tulee valvoa, jotta tarvittaessa voidaan selvittää mitä muutoksia tietoihin on tehty, milloin ja kenen toimesta. ”Markkinoilla olevat perustietojen hallintaan liittyvät ratkaisut ovat aiemmin olleet erittäin kalliita hankkia. Monet organisaatiot ovat tuskailleet asian kanssa jo vuosia. Olemme nyt tuoneet markkinoille kustannustehokkaan ratkaisun. Voimme yhdessä ratkaisukumppaneidemme kanssa tarjota asiakkaillemme helpon tavan päästä tilanteen herraksi”, kertoo liiketoimintajohtaja Juha Karppinen Microsoftilta. Uuteen Microsoft SQL Server -ohjelmistoon sisältyvä MDS-palvelu (Master Data Services) auttaa organisaatioita yhdenmukaistamaan kaiken liiketoiminnan kannalta keskeisen tiedon, jota hyödynnetään useissa eri tietojärjestelmissä. Ohjelmiston avulla tiedon muutosprosessia voidaan hallita ja seurata. MDS:n avulla organisaation tieto ja tietohierarkiat on mahdollista versioida tarkoituksenmukaisesti. MDS sisältyy SQL Server 2008 R2 Enterprise -ohjelmistoon, eikä vaadi erillistä lisenssiä. "Solteqilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus perustietojen laadunparantamisprojekteista. Tarjoamme asiakkaillemme myös ulkoistettua, jatkuvaa perustiedon ylläpito- ja hallinnointipalvelua palvelukeskuksestamme. Microsoftin markkinoille tuoma Master Data Services -ohjelmistoalusta laajentaa palvelutarjontaamme. Voimme jatkossa toimittaa asiakkaillemme erittäin kattavan perustietojen teknologia- ja palvelukokonaisuuden, joka toteutetaan SQL Serverin Master Data Services- ja SharePoint-teknologioiden avulla", kertoo liiketoimintajohtaja Jouko Kiiveri Solteqilta.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa