Microsoft-teknologialla vahva asema suomalaisyritysten intranet-ratkaisuissa

Microsoft Office SharePoint Server on saavuttanut vajaassa kahdessa vuodessa selkeän markkinajohtajuuden intranet-ratkaisuissa. Microsoftin tarjoamaa kokonaisuutta hyödynnettiin intranettina kolme kertaa useammin kuin mitään muuta ratkaisua. Lisäksi lähes puolet suunnittelee Microsoft-teknologioihin pohjautuvan intranetin käyttöönottoa lähitulevaisuudessa.

Enderon ja InterQuestin tekemän Digitaalisen liiketoiminnan tila 2008 -tutkimus kertoo Microsoftin intranet-ratkaisujen vahvasta jalansijasta suomalaisessa yrityskentässä. Syys-lokakuussa tehtyyn, yritysten päättäjille ja ylimmälle johdolle suunnattuun, verkkokyselyyn vastasi 808 henkilöä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmannes perusti intranet palvelunsa Microsoft SharePoint –teknologian varaan ja lopuista puolet suunnitteli sen käyttöönottoa lähitulevaisuudessa.

”Tutkimus osoittaa, että ihmiset haluavat intranetistä paikkaa, jota kautta päästään keskitetysti käsiksi kaikkeen organisaation tietoon. Selvästikin Microsoft Office SharePoint Server -ratkaisu on pystynyt vastaamaan tähän kasvavaan tarpeeseen”, Microsoftin markkinointipäällikkö Antti Kirmanen toteaa.

Dokumenttien hallintaan liittyvissä asioissa tutkimuksen vastaajat pitivät korostetun tärkeänä erilaisten dokumenttien löytymistä keskitetysti yhdestä paikasta sekä niiden toimimisesta saumattomasti Microsoft Office -toimistosovellusten kanssa.

”Suuri osa organisaatiosta on jo omaksunut intranetin hyödyntämisen tiedon jakamiseen, jolloin luonnollisena kehityspolkuna nähdään myös liiketoimintasovellusten tiedon tuominen osaksi intranet-palveluita. Tätä kautta haetaan tiedon tuomista lähemmäs käyttäjiä, jolloin liiketoimintatieto on osa normaalia toimistotyöskentelyä. Myös itsepalvelu on nousemassa entistä tärkeämmäksi osaksi palveluita”, Kirmanen jatkaa.

Tutkimuksen vastaajat kokivat integroidun hakupalvelun olevan yksi intranetin tärkeimmistä ja hyödynnetyimmistä ominaisuuksista, jonka kautta myös perinteisiin paikkoihin tallennettu tieto saadaan hyödynnettäväksi.

Kirmanen näkee tutkimuksen vahvistavan sitä sanomaa, mitä hän kuulee asiakkailta päivittäin.

”Intranetin pitää olla helppokäyttöinen, aktiivinen ja monipuolinen. Myös etäkäytölle annetaan arvoa. Monessa yrityksessä osataan jo hyödyntää lisäksi pikaviestitoiminto, läsnäolotietoja ja ryhmäkalenteria. Näihin tarpeisiin Microsoftilla on tarjota toimivat ratkaisut.”Tiivistelmä tutkimustuloksista ladattavissa osoitteessa: www.endero.com/tutkimus2008

Lisää Microsoftin intranet-ratkaisuista: http://www.microsoft.com/finland

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa