Microsoft valitsi vuoden 2009 ratkaisukumppanit

Kolmatta kertaa järjestettyyn Vuoden Microsoft-ratkaisukumppani -kilpailuun osallistui aiempien vuosien tapaan lukuisia hyvin korkeatasoisia yrityksiä. Voittajiksi valitut ratkaisukumppanit ovat kehittäneet sovelluksia, jotka ovat tuoneet asiakkailleen selkeitä parannuksia toimintaan ja joiden innovatiivisuus on merkittävää myös kansallisella tasolla.

Vuoden 2009 ratkaisukumppaniksi valittiin tällä kertaa kaksi yritystä: Enter SystemSolutions Oy ja MAVISystems Oy. Valinnan tehneen asiantuntijaraadin mukaan ratkaisun laajuus oli omaa luokkaansa. Myös kahden kumppanin yhteistä toimintamallia pidettiin positiivisena. ”Liiketoiminnan kehittymisen ja kansantaloudenkin kannalta on tärkeää, että kumppanit löytävät toisensa ja saavat aikaan yhteisiä ratkaisuja”, toteaa Microsoft Oy:n kumppaniohjelman kehittämisestä vastaava johtaja Juha Heikkonen. Enter SystemSolutions Oy ja MAVISystems Oy ovat toteuttaneet Turun ammattikorkeakoululle oppimisympäristön, joka vastaa todellista yritysympäristöä. Tässä ympäristössä opiskelijat pääsevät jo opiskeluaikanaan käyttämään työkaluina samoja ohjelmistoja, joita yrityksissäkin käytetään. ”Palkitsimme toteutuksen, koska se hyödyt ovat monipuoliset. Työelämän aloittaminen on valmistuneelle helpompaa ja eteneminen nopeampaa, koska työvälineet ovat tuttuja. Tämä osaamisen taso hyödyttää heti myös työnantajaa”, sanoo kilpailuraadin puheenjohtaja, Microsoft Oy:n teknologiajohtaja Antti Larsio. Raati palkitsi myös kaksi muuta kilpailuun osallistunutta yritystä. Cox Consultingin ratkaisu keskittyi liiketoiminnan tuottavuuden nostoon tuomalla uutta tietoa asiakaskannattavuuksista. Konsultointia ja teknologiasovelluksia yhdistävässä toimintamallissa oli raadin mukaan vahvoja näyttöjä tuloksellisuudesta ja asiakkaana olleen Editan saamista hyödyistä. Arcusys puolestaan palkittiin digitaalisten saneluiden hallintajärjestelmästä. Järjestelmä on suunniteltu erityisesti suomalaisen terveydenhuollon käyttöön. Valintaperusteissa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, että yrityksellä oli selkä näkemys ratkaisun kehityksestä myös jatkossa. Kumppaneilta vahvoja näyttöjä Microsoft-ratkaisukumppani -kilpailun raatia johtanut Larsio peilaa kilpailun tasoa suomalaiseen it-osaamisen yleisemminkin. ”Kilpailu on kehittynyt koko ajan, mukana on paljon hyviä osallistujia. Siitä näkee, kuinka tietotekniikalla on valtava Suomea hyödyttävä merkitys ja kuinka tehdyt ratkaisut ovat konkreettisia asioita.” Larsion mukaan Microsoftin kumppanit Suomessa ovat myös kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla. ”Nämä yritykset, isot ja pienet, vievät yhteiskuntaa eteenpäin ja tuovat meille myös uusia menestystarinoita maailmalle vietäviksi.” Vuoden Microsoft-ratkaisukumppani -kilpailun valintaraadissa puheenjohtaja Antti Larsion johdolla toimivat Eastwayn myyntijohtaja Riikka Muhonen, Tellus Internationalin toimitusjohtaja Petri I. Salonen, Fortum Marketsin Head of Delivery Management Rami Syväri sekä Microsoftin kumppani- ja asiakastyytyväisyydestä vastaava johtaja Katta Inget, liiketoimintajohtaja Tom Toivonen ja pk-liiketoiminnasta vastaava johtaja Markku Pulkkinen. Raadin sihteerinä toimi Juha Heikkonen. Microsoft työllistää kumppaniverkostonsa kautta yli 30 000 suomalaista tietotekniikan ammattilaista ja laajasta 3000 yrityksen kumppaniverkostosta jo 300 yritystä on saavuttanut kisan osallistumiseen vaaditun Microsoft-teknologioden sertifiointitason. Sertifioinnin edellytyksenä on nimettyjen Microsoft-teknologia-alueiden syvällinen osaaminen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa